På jakt etter et norsk eller nordisk navn til barnet ditt? Ønsker du at navnet skal vise hvor den lille kommer fra? Eller hente opp navn med veldig gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Publisert: 12. september 2018

Ønsker du å stå imot trenden med internasjonale navn, og heller velge et som har vært brukt i Norge i kanskje 1000 år eller mer? Et navn som tydelig signaliserer barnets opphav? Eller kanskje dere ikke har lang norsk tradisjon, men ønsker å vise tilhørighet likevel? Spiller det liten rolle hvor navnet kommer fra, så lenge det er fint og unikt? Under finner du gode forslag – uansett hva som er bakgrunnen for at du leter etter norske og nordiske navn.

– Dette er navn med opprinnelse i vikingtiden og middelalderen. Navnene som ble brukt før kristne navn ble tatt i bruk. Vi deler navnene i to hovedgrupper – dialektformer og modernisering og gjenbruk av gamle navn, forklarer navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Navnene som var i bruk i vikingtiden hadde gammelnorsk og/eller norrønt opphav. Da norsk talemål begynte å endre seg etter middelalderen, endret også navnene seg. For eksempel ble Arne til Ådne og Åne, Torgeir til Terje og Tarjei. Disse dialektformene var de som var vanligst i bruk fra 1300-tallet til 1800-tallet.

Gradvis kom også kristne navn i bruk, og utgjorde etter hvert rundt halvparten av navnene i bruk i Norge.

På 1800-tallet blomstret nasjonalromantikken og man ønsket å hente tilbake de gamle navnene i sin originalform, eller så tett opp til det som mulig. Det gamle navnet Ivar ble foretrukket over dialektformen Iver, for eksempel, og Øyvind/Øivind i stedet for Even. Denne trenden med å bruke navn som lignet originalene var vanlig inn på 1900-tallet.

– Begge typene navn kan godt brukes nå. Dialektformene oppleves nok som eldre og dermed mindre oppbrukte nå, men det er nok snart tid for en ny oppsving for de gamle navnene som lignet originalnavnene også. Det er få navn i denne artikkelen som oppleves som oppbrukt, sier Utne.

Noen navn er allerede på vei oppover listene, og er uthevet i omtalene under. Andre har holdt seg stabilt eller gått litt ned, men er så lite brukt at man likevel gjerne kan bruke dem. Så da blir det opp til foreldre hvor langt tilbake de ønsker å gå i norsk navnehistorie når de velger navn.

Under forklarer han navns opphav og hvorfor navnene passer godt å bruke nå. Nederst i artikkelen finner du navnelister med alle navnene nevnt i artikkelen – i alfabetisk rekkefølge og sortert på kjønn.

Dialektformer av gamle navn

Navnene endret seg da norsk talemål ble endret og dialektene ble utviklet. Noen navn hadde sterk lokal tilknytning, mens andre i større grad var felles norske varianter. Navnene var mye i bruk fram til 1800-tallet, og noen har også fått et nytt oppsving i nyere tid.

– Dette er navn som folk gjerne finner i gamle slektstrær eller i oversikter over navn som ble brukt for flere hundre år siden. Det er snakk om navn fra middelalderen som ble omformet av norsk talemål og lokale dialekter. Dette er altså svært gamle tradisjonsnavn med norsk eller skandinavisk opphav, sier Utne.

Slike navn på full fart oppover listene nå er Live, Signe, Åsa og Tarjei.

Det finnes også mange navn som har holdt seg ganske stabile i bruk eller som har gått litt ned som hører til i denne kategorien – for eksempel Even, Amund, Askild, Aslak, Bjørn, Elling, Endre, Even, Haldor/Halldor, Halvor, Jaran/Jarand, Kjell, Knut, Sigve, Sjur, Solan, Sondre, Stian, Sveinung, Sølve, Tallak, Tellef, Terje, Torje, Torjus, Tore, Tørres, Evine, Guri, Guro, Hilde, Ragna, Randi, Siri, Tone, Tonje og Åsne.

– Nå etter år 2000 har foreldre i Norge ofte lett etter slike gamle norske navn. Disse er greie å bruke for barn nå fordi de blir oppfattet som navn i tiden, sier Utne.

Gamle navn som ble tatt i bruk igjen for rundt 100 år siden

Er man på jakt etter navn i så opprinnelig form som mulig, eller i litt modernisert versjon av virkelig gamle navn, er det det navnene som ble hentet fram igjen på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet man gjerne bør velge.

– Navneformene ligner de som var brukt i middelalderen, altså før navn heller fikk former preget av norsk talemål. De eldste navneformene var ofte navn på konger, dronninger og storfolk fra middelalderen, og som senere ble brukt av andre. Da navnene ble tatt i bruk igjen ble de gjerne fikset litt på med tanke på stumme bokstaver og lignende. Men man gikk tilbake til sagalitteraturen og hentet fram igjen navn, forklarer Utne.

Slike navn er det en del av på vei oppover listene nå – Håkon, Olav, Jarl, Olaf og Thorvald for gutter, Astrid, Liv og Sigrid for jenter.

Men noen har også snudd og faller i bruk – for eksempel Ingrid, Ingvild og Solveig for jenter, og Erlend, Gard, Gaute, Hallvard, Håvard, Tord, Tormod, Torstein og Vegard for gutter. Mens noen av disse navnene lar ligget i navnetoppen lenge, sånn som Ingrid, vil fall lenger nede på listene ikke nødvendigvis bety at navnene oppleves som oppbrukt. De fleste guttenavnene som er nevnt her brukes for eksempel av forholdsvis få foreldre hvert år.

Navn i denne kategorien som har holdt seg stabilt i bruk er Are, Arild, Arne, Arvid, Asbjørn, Atle, Audun, Bjarne, Brynjar, Bård, Dag, Egil, Eilev, Eilif, Einar, Eivind, Erling, Finn, Fridtjof, Gjermund, Gunnar, Halvard, Harald, Helge, Hjalmar, Ingvar, Ivar, Jarle, Joar, Jostein, Kolbjørn, Kyrre, Kåre, Leif, Magne, Narve, Nore, Odd, Olve, Ragnar, Roald, Rolf, Sigbjørn, Sigmund, Sigvald, Snorre, Steinar, Sturla, Styrk, Svein, Thorbjørn, Torgeir, Torgrim, Torvald, Trond, Vebjørn, Vegar, Vemund, Vidar, Øystein, Øyvind og Åsmund for gutter. Og Astri, Bjørg, Dagny, Eir, Eivor, Frøydis, Gunhild, Inga, Ingebjørg, Ingunn, Jorunn, Ragnhild, Sigrun, Unni, Vår, Åshild og Åsta for jenter.

– Mange av disse navnene var i bruk for oldeforeldre og tippoldeforeldre til barn som blir født i dag. Det er navn som gjerne har vært lite brukt de siste tiårene, men som nå kommer tilbake. Mange passer godt nå, mener Utne.

Navn fra gammel nordisk mytologi

Fra sent på 1900-tallet har foreldre jaktet på navn fra nordisk mytologi. Noen av navnene har allerede vært så mye i bruk at de er på vei nedover listene igjen. Men det finnes mange å ta av, og foreldre gjenoppdager stadig nye navn.

– Få av navnene under er mye brukt, og greie å velge for foreldre som vil ha navn som er litt vanlige eller litt sjeldne, men hverken på topp eller bunn av listene. Det finnes mange flere mytologiske navn for dem som vil lete litt, lokker Utne.

Navnene på vei opp er først og fremst Odin og Thor. På vei ned finner vi Trym, Brage og Frøya. Navn som har holdt seg mer stabilt er Alf, Ask, Balder, Loke og Tor for gutter og Edda, Embla, Freja, Freyja, Frøy, Idun og Idunn for jenter.

Dyrenavn fra middelalderen

Noen dyrenavn er så velkjente at vi ikke lenger knytter navnet så sterkt til dyret, for eksempel Bjørn. Men det er også enkelte dyrenavn som ikke har vært like mye brukt, men som likevel kan være fine å velge.

– Hauk, Ravn og Varg blir tatt i bruk på ny nå, sier Utne.

Navn inspirert av norske og nordiske navn fra middelalderen

Noen ganger ble bare deler av gamle navn brukt ved laging av nye navn. Navnene ble da oppfattet som mer moderne. Dette var vanlig å gjøre sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.

– Det er så lenge siden disse navnene var i bruk at de passer godt igjen nå. Tiril er et godt eksempel. Og Vårin har allerede vært brukt en god stund, sier Utne.

Av disse navnene er Eira, Tiril og Tirill de som øker mest i bruk nå, mens Linn er på vei ned. De fleste navnene holder seg foreløpig ganske stabile i bruk – for jenter Eiril, Eirill, Juni, Siren, Siril og Vårin, for gutter Aune, Bjørnar, Eldar, Omar og Runar.

Navn som er nyere, men som har tydelig norsk opphav er Due, Lilja og Lilje.

Navn fra middelalderen som blir brukt i dansk eller svensk form

Vi låner også navn fra nabolandene våre, og gamle svenske og danske navn har blitt tatt i bruk igjen i Norge nå.

– Noen slike navn har vært i bruk i Norge før, og kan passe å hente dem fram igjen nå, slik som Tove, Eskil og Karl, sier Utne.

Navn i dansk form kan være Eskil, Eskild, Espen, Ole, Preben, Tage, Truls, Viggo, Freya og Tove. I svensk form kan det være Carl, Karl, Sune og Sixten.

Hvordan finne det perfekte navnet? Hør podcasten her:

Under finner du alle navene nevnt i artikkelen – i alfabetisk rekkefølge og sortert på kjønn:

 

Guttenavn:

Alf
Amund
Are
Arild
Arne
Arvid
Asbjørn
Ask
Askild
Aslak
Atle
Audun
Aune

Balder
Bjarne
Bjørn
Bjørnar
Brage
Brynjar
Bård

Carl

Dag

Egil
Eilev
Eilif
Einar
Eivind
Eldar
Elling
Endre
Erlend
Erling
Eskil
Eskild
Espen
Esten
Even

Finn
Fridtjof

Gard
Gaute
Gjermund
Gunnar

Haldor
Halldor
Hallvard
Halvard
Halvor
Harald
Hauk
Helge
Hjalmar
Håkon
Håvard

Ivar

Jaran
Jarand
Jarl
Jarle
Joar
Jostein

Kjell
Knut
Kolbjørn
Kyrre
Kåre

Leif
Loke

Magne

Narve
Nore

Odd
Odin
Ole
Omar
Olaf
Olav
Olve

Preben

Ragnar
Ravn
Reidar
Roald
Rolf
Runar

Sigbjørn
Sigmund
Sigvald
Sigve
Sixten
Sjur
Snorre
Solan
Sondre
Steinar
Stian
Sturla
Styrk
Sune
Svein
Sveinung
Sølve

Tage
Tallak
Tarjei
Tellef
Terje
Thor
Thorbjørn
Thorvald
Tor
Torbjørn
Tord
Tore
Torgeir
Torgrim
Torje
Torjus
Tormod
Torstein
Torvald
Trond
Truls
Trym
Tørres

Varg
Vebjørn
Vegar
Vegard
Vemund
Vidar
Viggo

Øystein
Øyvind

Åsmund

 

Jentenavn:

Astri
Astrid

Bjørg

Dagny
Due

Edda
Eir
Eira
Eiril
Eirill
Eivor
Embla
Evine

Freja
Freya
Freyja
Frøy
Frøya
Frøydis

Gunhild
Guri

Idun
Idunn
Inga
Ingebjørg
Ingunn

Juni
Jorunn

Hilde

Ingrid
Ingvild

Lilja
Lilje
Linn
Liv
Live

Ragna
Ragnhild
Randi

Signe
Sigrid
Sigrun
Siren
Siri
Siril
Solveig

Tiril
Tirill
Tove

Unni

Vår
Vårin

Åsa
Åshild
Åsne
Åsta

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkel1000 vanlige jentenavn
Neste artikkelDette skjer på fødestua når du skal føde
DEL