Hallvar

Hallvar

Hallvar

Hallvar er et nordisk navn.
Av Babyverden 227 Sist oppdatert 26.09.23
Hallvar er en skrivemåte for Hallvard. Hallvard er satt sammen av Hall, som betyr helle eller flat stein, og vard, som betyr en som beskytter.

Så populært er Hallvar:

134 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Hallvar i Norge og andre land:

Varianter av Halvard og Hallvard har vært mye brukt i tusen år. Formen har stort sett vært Halvor fra rundt 1500-tallet til sent på 1800-tallet, og navnet ble helst brukt i Sør-Norge. I denne perioden lå varianter av navnet samlet mye mellom 10. og 14. plass. Fra midt på 1800-tallet kom formen Hallvard litt etter litt tilbake, og Halvor ble mindre brukt. Det var en tid da navneformer fra middelalderen ble populære og fortrengte former som hadde blitt til i talemålet i mellomtiden. Fra tidlig på 1900-tallet var formene Hallvard og Halvard til sammen i flere tiår brukt omtrent like mye brukt som Halvor, mens bruken av Hallvard- og Halvard senere har gått ned. Hallvar uten -d har vært lite brukt hele tiden.

Navneformene Hallvard og Halvard har kommet litt i bruk på 2000-tallet, men få eller ingen Halvar.

Den 01.01.2023 var det 133 gutter/menn med Hallvar som første eller eneste fornavn, og 1507 Hallvard.

Derfor fungerer Hallvar godt nå:

Hallvar, Hallvard og Halvard blir brukt fordi det er navn med tradisjon, men det er er også blant navn brukt tidlig på 1900-tallet som mange liker å bruke på nytt nå på 2000-tallet. Noen ønsker også å hente fram navn fra den norske middelalderen.

Varianter av Hallvar:

Hallvard, Hallvor, Halvard, Halvor

Slik uttales Hallvar

HALL-var

Navn i samme sjanger som Hallvar

Allette, Almar, Arnulv, Askil, Berge, Calle, Chalotte, Elvar, Fridbjørg, Geirfinn, Halfrid, Halgeir, Halgrim, Halldor, Halldora, Hally, Hav, Hermund, Kenth, Knud, Mallin, Odvar, Ovar, Roall, Sevard, Sigvar, Sævald, Talleiv, Thala, Tjodolv, Torsten, Tåve, Ylvali, Ømer, Øyvor, Åke, Årvar

Du kjenner Hallvar fra:

Filmregissør Hallvar Witzø, sanger Hallvar Djupvik

Jentevariant(er) av Hallvar:

Halvarda, Halvordine

Relaterte lister:

Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn:

Navnetoppen i Finland 2023

Vi gjør oppmerksom på at dvv.fi, tilsvarende vårt ssb.no, ikke offentliggjør navnetoppen for hele befolkningen, men deler den i finskspråklig, svenskspråklig og andre morsmål...