Gørild

Gørild

Gørild

Navnet Gørild passer inn i trenden med å velge nordiske navn nå. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 323 Sist oppdatert 19.04.22
Gørild, og Gøril, har opphav i det danske Gerhild i middelalderen. Det er satt sammen av to deler som betyr spyd (Ger) og kamp (hild). Navnet ble fra 1500-tallet tatt i bruk i Sverige, særlig i formen Görel (Gørel), uttalt som JØØR-el. Det ble videre til Gøril i Norge fra midten av 1900-tallet. Gørild, Gjøril, Jøril og lignende har også vært brukt i Norge blant annet på 1700-tallet, men det har mest sannsynlig bakgrunn i et annet middelaldernavn fra Danmark, Gervar, satt sammen av to deler som betyr spyd og vern. Den nyere bruken har neppe sammenheng med det.

Så populært er Gørild:

157 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Gørild i Norge og andre land:

Gørild og ligende former var litt i bruk på 1700- og 1800-tallet med bakgrunn i det danske guttenavnet Gervard. Navnet kom igjen i bruk sammen med andre varianter på 1900-tallet og ble særlig brukt fra midten av hundreåret. Da kom navnet fra Sverige med opphav i Gerhild.

Bruken av Gørild har sunket siden slutten av 1900-tallet, og navnet er lite i bruk på 2000-tallet.

Den 01.01.2022 var det 4 jenter/kvinner med Gørild som første eller eneste fornavn. Vanlige varianter er Gøril med 953 kvinner og Gørill med 197 jenter/kvinner på samme tid.

Derfor fungerer Gørild godt nå:

Gørild blir trolig brukt fordi det er et opphavlig nordisk navn, og fordi det har lyder som mange foreldre liker. Gørild har bare stemte lyder, blant annet de populære konsonantene r og l.

Varianter av Gørild:

Gerhild, Gjøril, Gurill, Gyrill, Gørel, Gørhild, Gøril, Gørill, Jøril, Jørild, Jørill

Slik uttales Gørild

JØØR-il, er vanlig norsk uttale

GØØR-il, er mer bokstavrett norsk uttale, som også er i bruk

JØR-ild, kan være noe i bruk på Vestlandet

Navn i samme sjanger som Gørild

Bjørghild, Bjørgny, Dorte, Emmelin, Gjøril, Grunde, Gunni, Gyri, Gøta, Halstein, Herfinn, Hjarrand, Ingar, Jerv, Juel, Kleng, Lindelin, Marlin, Njord, Norman, Odine, Otter, Reiulf, Signy, Solgunn, Svale, Taran, Thorild, Tolv, Torine, Tryggve, Tønnes, Undis, Unna, Vermund, Øyvin

Du kjenner Gørild fra:

Skuespiller Gørild Mauseth, forfatter Gørild Heggelund

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Nordiske navn

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: