Frøidis

Frøidis

Frøidis

Skrivemåten Frøidis er mindre i bruk enn Frøydis. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 289 Sist oppdatert 24.08.21
Frøidis er en eldre norsk skrivemåte for Frøydis. Frøydis har gammelt nordisk opphav fra middelalderen. Det er satt sammen av gudenavnet Frøy, som betyr herre/leder, og -dis, som betyr kvinne. I norsk bokmålsrettskriving ble det gjort endring fra øi til øy i 1938, og det virket etter hvert også inn på skrivemåter i navn. Nynorsk (landsmål) hadde øy siden 1800-tallet.

Så populært er Frøidis:

6 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Frøidis i Norge og andre land:

Frøidis, den norrøne skrivemåten Freydis (uttalt som Frøydis), er kjent bare for datteren til Eirik Raude på Grønland rundt år 1000. Det ble tatt i bruk som navn igjen i andre halvdelen av 1800-tallet da navn ble hentet fram fra middelalderen, skrevet både som Frøidis, Frøydis, Freydis og Freidis. Skrivemåtene kan ha blitt brukt om hverandre for samme personer fram til tidlig på 1900-tallet.

I 1910-folketellingen var det 18 Frøidis, 33 Frøydis, 6 Freydis og 11 Freidis, i alt 68. Navnet i formene Frøydis og Frøidis ble særlig brukt fra rundt 1930 til tidlig i 1980-årene.

På 2000-tallet har skrivemåten Frøydis vært noe brukt, mens Frøidis har vært lite eller ikke brukt i så ny tid.

I Norge var det den 01.01.2021 i alt 10 jenter/kvinner med Frøidis som første eller enste fornavn, 1607 Frøydis, 14 Freydis og 16 Freidis.

Derfor fungerer Frøidis godt nå:

Frøidis blir trolig helst brukt fordi foreldre liker navn med gammelt nordisk opphav. Det kan også hjelpe til at det bygger på gammel nordisk mytologi. Skrivemåten Frøidis viser til eldre tradisjon fra tidlig på 1900-tallet og på 1800-tallet.

Varianter av Frøidis:

Freidis, Frejdis, Freydis, Frøya, Frøydis

Slik uttales Frøidis

FRØJ-dis

Navn i samme sjanger som Frøidis

Annalena, Antona, Arndis, Askar, Augun, Aurelius, Bernth, Bille, Bjørnulv, Clemet, Eiven, Ellev, Emalie, Evar, Freyr, Frigg, Frøja, Frøystein, Gaut, Gully, Hedevig, Helg, Helgunn, Hilfrid, Hinna, Igne, Ivvar, Jendine, Johnni, Jonfinn, Joris, Våril, Willas, Øifrid

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Nordiske navn
Sjeldne navn (færre enn 10 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: