Hjem Baby Vaksine

Vaksine

De fleste barn i Norge følger barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg er det enkelte vaksiner som tilbys barn i risikogrupper. Vaksinene settes i hovedsak på helsestasjonen. Som voksen må du selv ta kontakt for å få påfyll av enkelte vaksiner som ikke gir livsvarig beskyttelse.

Vaksiner – en guide

Immunsystemet utvikles i møte med smittestoffer som bakterier, virus og andre miljøfaktorer, blant annet ved å danne antistoffer som uskadeliggjør smittestoffer. Barnets eget immunforsvar har...