Navnet Olav kan være fra år 600 eller tidligere, og ble tatt i bruk i Norge, Sverige og Danmark. I veldig gammel form, Anu-leibar, er navnet satt sammen av forfar og etterkommer. Navnet kan dermed bety sønn av sine forfedre, eller far. Første del av navnet peker på forfedre/formødre, og den andre delen er den samme vi kjenner i nav som Leiv og Leif og er kjent som levning, altså noe som har blitt igjen.

Sist oppdatert: 19. februar 2019

Så populært er Olav:

14847 personer har dette navnet.
Kilde: SSBI 2018 var Olav på 26. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2017 var Olav på 23. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Olav på 28. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Olav i Norge og andre land:

I middelalderen ble navnet ofte skrevet Olafr (uttalt ålavr). I mange hundre år fra cirka 1300-tallet til 1800-tallet var uttalen som i Ola, men skrevet på dansk på mange måter, blant annet Oluf of Ole. Men det var skrivemåten Olafr fra middelalderen som tidlig på 1900-tallet ble modernisert til Olaf. Skrivemåten Olav, som passer bedre til uttalen av navnet, ble tatt i bruk på 1800-tallet, og ble den vanlige formen av navnet utover 1900-tallet.

Ola med alle skrivemåter av navnet var det vanligste mannsnavnet i Norge i mange hundre år fram til slutten av 1800-tallet. Ole og Johan vekslet om førsteplassen på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet, og varianten Ole var sist på topp i 1905. Olav hadde da kommet i bruk, og fikk drahjelp av prins Olav som ble født i 1905, og havnet på førsteplass i noen år fra 1906.

Bruken av Olav som første fornavn sank særlig fra rundt 1930, og var uvanlig å gi til barn rundt 1970. Men som andre fornavn var Olav ganske vanlig, for eksempel i kombinasjonen Jan Olav.

Olav begynte å øke i bruk igjen etter år 2000, og hadde klar stigning fra cirka 2010. I 2015 lå navnet på 34. plass, i 2016 på 28. plass og i 2017 på 23. plass, og ser altså ut til å være på full fart oppover listene. I 2018 falt navnet imidlertid noen plasser igjen, og 229 barn fikk navnet.

Ifølge navneforsker Ivar Utne er det sjelden at gamle norske navn kommer inn i topp ti, men han tror at Olav kan nå opp et sted i topp 20 de nærmeste årene.

Navnet Olav er lite brukt i andre land – heller ikke de andre skandinaviske landene. I Danmark var Olaf noe brukt rundt år 1900, og Ole har vært og er vanlig der, i likhet med Norge. I Sverige var Olav litt i bruk på 1930- og 1940-tallet, men det er Olof som har vært den vanlige svenske varianten. Det var særlig populært på 1930-tallet. Olof var inne i topp 100 i 2004, men har ikke vært der siden, og er altså ikke på vei opp slik Olav er i Norge. I Sverige er Olle vanlig, og ligger noe bedre an i Sverige nå enn det Ole gjør her hjemme.

Hverken Olav, Olaf, Olof eller Ole har noen gang vært inne på topp 1000 i USA, men Ola som jentenavn var på listene i første halvdel av 1900-tallet (fram til 1957).

I England og Wales var Olaf på 740. plass i 2017.

Derfor fungerer Olav godt nå:

Olav er først og fremst et norsk navn, og oppblomstringen de siste årene skyldes nok at foreldre søker bakover i norsk tradisjon når de finner navn til barna sine. Det er ingenting som tyder på inspirasjon fra andre land.

Varianter av Olav:

Ola, Olaf, Olai, Olaus, Olaves, Olavus, Ole, Oleiv, Olle, Olof, Olov, Oluf, Oløf

Slik uttales Olav

OOL-av, men navnet kan ha ulike tonelag ulike steder i landet.

Navn i samme sjanger som Olav

Arne, Camilla, Einar, Eirik, Erik, Erling, Even, Halfdan, Halvdan, Harald, Håkon, Inge, Liv, Ragnhild, Sigurd, Solveig, Sunniva, Sverre, Synne, Trygve, Vilde, Øyvind

Du kjenner Olav fra:

Kong Olav den femte, Olav den hellige, forfatteren Olav Duun, og artisten Olav Stedje.

Jentevariant(er) av Olav:

Olava, Olea, Oleanna, Olette, Oline, Olise, Oluffa, Olufine

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 50 guttenavn 2018
Topp 50 guttenavn 2017
Topp 50 guttenavn 2016
Topp 50 guttenavn 2015
Topp 50 guttenavn 2014

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelTheodor
Neste artikkelTheo
DEL