Oddlaug

Oddlaug

Oddlaug

Oddlaug var særlig mye brukt på 1920-tallet. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 844 Sist oppdatert 13.02.20
Oddlaug er et nordisk navn fra middelalderen. Det har tre ulike nordiske opphav, der det første er mest aktuelt. Det ene er det nordiske navnet Oddlaug. Delen Odd betyr odd/spiss. Odd ble også brukt om spyd. Delen laug betyr lovet eller viet til (i religiøs betydning fra før kristen tid). Det andre opphavet for Oddlaug er at det er blitt til som en variant av Olaug. Olaug har opphav i det nordiske navnet Olov fra middelalderen, satt sammen av O- som i dette navnet betyr forfar, og -lov betyr arving og etterkommer. Dette er samme opphav og betydning som for Olav, men formene ble ulike for kjønnene. Det tredje opphavet til Oddlaug er variant av Orlaug, som igjen kommer fra Arnlaug. Arn betyr ørn, og for laug er det som ovenfor.

Så populært er Oddlaug:

492 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Oddlaug i Norge og andre land:

Oddlaug var i bruk på Island fra 900-tallet, og kom først i bruk i Norge fra sent på 1800-tallet. Det var en tid da navn fra middelalderen i Norden ble hentet fram, blant annet fra Island.

Navnet ble særlig brukt fra rundt 1915 til rundt 1930. Oddlaug var på 113. plass for 5-årsperioden 1925-1929, og 104. plass for perioden etter, som de to beste periodene. Navnet har vært ute av bruk siden tidlig på 1980-tallet.

Ved inngangen til 2020 var det 632 jenter/kviner med Oddlaug som første eller eneste fornavn, og 53 Odlaug. Skrivemåten med én d (Odlaug) stammer fra vanlige stavemåter i Norge fram til tidlig på 1900-tallet.

Oddlaug er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Oddlaug godt nå:

Oddlaug blir brukt fordi det har gammel tradisjon og fordi det er et gammelt nordisk navn.

Bruken på 2000-tallet er ubetydelig.

Varianter av Oddlaug:

Odlaug, Olaug, Olov, Orlaug

Slik uttales Oddlaug

ÅDD-lævv

ÅDD-lao

ÅDD-lævg

ÅDD-laog

Navn i samme sjanger som Oddlaug

Anfinn, Bettina, Bror, Brynjar, Eldar, Eldbjørg, Frode, Frøya, Frøydis, Gerda, Gitte, Gøril, Haldis, Idun, Ingar, Ingjerd, Jostein, Kaare, Kersti, Ketil, Kristi, Magne, Målfrid, Oddleif, Ottar, Ove, Raimond, Rein, Sigbjørn, Signy, Steinar, Sten, Tor, Torbjørg, Torkel, Torun, Truls, Turid, Yngve, Åsa

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Underdogs navn som brukes lite nå

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: