Ømjer

Ømjer

Ømjer

En måte å kalle opp etter en Ingebjørg i slekten kan være å velge varianten Ømjer. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 254 Sist oppdatert 22.04.22
Ømjer har blitt til som en talemålsvariant av Ingebjørg. Ingebjørg har blitt til i Skandinavia før år 1000. Delen Ing- står for gudenavnet Inge og Yngve som var et alternativt navn på guden Frøy som blant annet sto for god vekst og velstand. Frøy betyr herre, eller den som leder. Delen bjørg betyr beskyttelse og vern. Navnet har blant annet gått gjennom disse skrittene på grunn av lokale dialekter: Ingebjørg > Ymbjør og Embjør > Ømjer.

Så populært er Ømjer:

4 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Ømjer i Norge og andre land:

Ømjer, ofte også som Ømbjør, er særlig kjent fra Gudbrandsdalen i alle fall siden 1700-tallet, men bruken er vanskelig å dokumentere fordi skriftformene i protokoller ofte var andre, særlig Ingeborg og Ingebjør(g). Mange varianter av Ingbjørg var i bruk i landet fra middelalderen og fram til 1800-tallet. Samlet var de på 5. plass for alle levende i 1801. Blant disse i 1801 var det registrert 39 av Ømbjør (av dem 2 Ømbiør), og 8 Ømbjør i 1910, navn som ligner Ømjer. Ømjer finnes bare i kirkebøker. Fram til tidlig på 1900-tallet har skrivemåter ofte ha blitt brukt om hverandre for samme personer. Fra sent på 1800-talet tok særlig variantene Ingebjørg og Ingeborg over i bruk.

Navnet er litt brukt siden sent på 1900-tallet.

Ved inngangen til 2022 var det 4 jenter/kvinner med Ømjer som første eller eneste fornavn, under 4 eller ingen Ømbjørg, 10 Ymbjørg, 22 Embjørg og 3008 Ingebjørg.

Derfor fungerer Ømjer godt nå:

Ømjer passer å bruke fordi det er et tradisjonsnavn, og fordi det har nordisk opphav.

Varianter av Ømjer:

Embjør, Imbjør, Ingebjør, Ingebjørg, Ingeborg, Ymbjør, Ømbjør, Ømbjørg

Slik uttales Ømjer

ØMM-jer

Navn i samme sjanger som Ømjer

Ahne, Biera, Gjendine, Gjermunn, Jåvva, Kjønik, Næjla, Rikarda, Roshild, Sajma, Sammi, Serene, Shasmin, Siana, Sigga, Sirild, Steiner, Svenne, Svånaug, Sønke, Sørine, Terjei, Thuri, Tinnea, Tøren, Vigulf, Vilbjørg, Vilbjørn, Warg, Yenni, Yulian, Yva, Zorina, Zøhre, Øli, Åsulf

Relaterte lister:

Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Sjeldne navn (færre enn 10 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: