Hjem Baby Premature barn

Premature barn

Når barn kommer til verden før svangerskapsuke 37+0 regnes de som premature. Jo tettere opp til termin barnet blir født, jo større sjanse er det for at barnet overlever og utvikler seg normalt. Men ofte må man belage seg på lang tid på sykehus før man kan reise hjem med babyen.

Ernæring – for tidlig fødte

Morsmelk er den beste ernæring til for tidlig fødte barn. Hyppig vektkontroll ved helsestasjonen, gjerne ukentlig den første tiden, gir foreldrene trygghet. Vektøkningen den...