Ømbjørg er blitt til som en talemålsvariant av Ingebjørg. Ingebjørg har blitt til i Skandinavia før år 1000. Delen Ing- står for gudenavnet Inge og Yngve som var et alternativt navn på guden Frøy som blant annet sto for god vekst og velstand. Frøy betyr herre, eller den som leder. Delen bjørg betyr beskyttelse og vern.

Sist oppdatert: 12. november 2020

Så populært er Ømbjørg:

Bruk av navnet Ømbjørg i Norge og andre land:

Ømbjørg, ofte som Ømbjør, er særlig kjent fra Gudbrandsdalen i alle fall siden 1700-tallet, men bruken er vanskelig å dokumentere fordi skriftformene i protokoller ofte var andre, særlig Ingeborg og Ingebjør(g).

Mange varianter av Ingbjørg var i bruk i landet fra middelalderen og fram til 1800-tallet. Samlet var de på 5. plass for alle levende i 1801. Blant disse i 1801 var det registrert 39 Ømbjør (av dem 2 Ømbiør), og 8 Ømbjør i 1910. Fra sent på 1800-talet tok særlig variantene Ingebjørg og Ingeborg over i bruk.

Ved inngangen til 2020 var det under 4 eller ingen jenter/kvinner Ømbjørg som første eller eneste fornavn, 10 Ymbjørg, 23 Embjørg og 3187 Ingebjørg.

Derfor fungerer Ømbjørg godt nå:

Ømbjørg passer å bruke fordi det er et tradisjonsnavn, og fordi det har nordisk opphav.

Foreløpig er navnet lite eller ikke brukt til barn på 2000-tallet.

Varianter av Ømbjørg:

Embjør, Imbjør, Ingebjør, Ingebjørg, Ingeborg, Ymbjør, Ymbjørg, Ømbiør, Ømbjør

Slik uttales Ømbjørg

ØMM-bjør

ØMM-bjørg, som tydelig nyere uttale

Navn i samme sjanger som Ømbjørg

Anbjørn, Bergfinn, Birgitt, Bjarnhild, Bjørgny, Bjørgun, Bjørne, Bjørnstjerne, Børger, Børgulv, Einbjørn, Fredbjørg, Georgian, Gjøril, Gudbjørn, Gunnborg, Hilbjørg, Ingbjørg, Ingebjørn, Ingeborg, Juul, Jørghild, Lilje, Norbjørn, Odbjørn, Ollbjørg, Tøren, Unnlaug, Ve, Ømer, Åsbjørg, Åslaug

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Nordiske navn
Sjeldne navn (færre enn 10 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelYmbjørg
Neste artikkelMagni
DEL