Reiel er en variant av Reidulf. Reidulf og Reiulv er et gammelt nordisk navn. Det er satt sammen av to ord der Reid har betydd hus/hjem og -ulv og -ulf som vil si ulv.

Sist oppdatert: 15. juni 2020

Så populært er Reiel:

20 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Reiel i Norge og andre land:

Reiel var særlig i bruk i Fjordane fra 1600- til 1800-tallet, helst skrevet Reiel, Rejel og Reyer. Varianten Reiulf i bruk i Buskerud på samme tid. I middelalderen var former mer likt Reidulv i bruk på deler av Østlandet. I 1801 var det rundt 10 med varianter av Reiel, rundt 30 i 1865 og 20 i 1910, skrevet Reiel i 1865 og 1910. Reidulf kom i bruk fra sent på 1800-tallet og ble litt brukt i første halvdelen av 1900-tallet.

Ved inngangen til 2020 var det 20 gutter/menn med Reiel som første eller eneste fornavn, men 128 Reidulf og 19 Reidulv.

Derfor fungerer Reiel godt nå:

Reiel kan bli brukt nå fordi det har gammel trasdisjon, og det passer fint inn fint fordi det er kort og har lyder foreldre liker. Reiel har mange vokaler inntil hverandre, diftongen ei og vokalen e. Det har elles de to stemte konsonantene L og R. Navnet er foreløpig neppe brukt på 2000-tallet.

Varianter av Reiel:

Reidulv, Reiulf, Reiulv

Slik uttales Reiel

RÆJJ-el

REJJ-el, kan være litt i bruk, særlig i Nord-Norge (der dette navnet har vært lite brukt)

Navn i samme sjanger som Reiel

Alvine, Anetta, Anngunn, Benedichte, Berger, Bertel, Botolv, Calle, Dagbjørg, Dagmund, Eiolv, Eirun, Ellida, Eyolf, Finnkjell, Finnvald, Gitle, Gjøa, Gudvor, Gulbrand, Gulla, Gunnhilda, Haftor, Karleif, Oddleiv, Olaves, Seming, Sigvat, Sølva, Sønvis, Tabea, Tjarand, Velaug, Vier

Relaterte lister:

Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelReier
Neste artikkelDitlev
DEL