Asgeir og Åsgeir er gamle nordiske navn fra middelalderen. Navnet er satt sammen av to deler. Den første delen As og Ås er hentet fra ordet ås, som betydde gud i gammel nordisk gudelære. Delen geir betyr spyd.

Sist oppdatert: 3. juli 2019

Så populært er Åsgeir:

44 personer har dette navnet.
Asgeir, men også litt Åsgeir, ble noe brukt på 1900-tallet. Navnet er lite brukt, og mange flere velger varianten Asgeir.

I Danmark har Asger vært litt brukt gjennom hele 1900-tallet, og har økt mye i bruk siden 1990-tallet.

Åsgeir er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, England og USA.

Derfor fungerer Åsgeir godt nå:

Dersom Asgeir og Åsgeir blir brukt, er det sannsynligvis helst inspirert av gamle navn fra middelalderen, og kanskje litt oppkalling fra egen slekt.

Varianter av Åsgeir:

Asgar, Asgeir, Asger, Aske, Asker

Slik uttales Åsgeir

ÅSS-gæjr

ÅSS–gejr

Navn i samme sjanger som Åsgeir

Anfrid, Asveig, Charlotta, Eina, Elsbeth, Gullaug, Gunnbjørn, Gyro, Haaken, Hallbjørn, Herkus, Janiche, Josefina, Leonor, Lilianna, Majus, Milli, Nickolay, Othilia, Palmar, Pijus, Randolf, Risten, Sikke, Solaug, Sollaug, Stellan, Thorkild, Thrine, Tyr, Tyri, Vibece, Vilfred, Ægir, Åsbjørg

Du kjenner Åsgeir fra:

Låtskriver Ásgeir Trausti

Jentevariant(er) av Åsgeir:

Asgjerd, Åsgjerd

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelAsger
Neste artikkelAsgeir
DEL