Hjem Fødsel Fødselens faser

Fødselens faser

Visste du at fødselen er inndelt i faser, med sine bestemte kjennetegn? Åpningsfasen får ofte mest fokus fordi den som regel varer lengst. Men etter den kommer overgangsstadiet, frigjøringsfasen og etterbyrdsfasen. Det er god fødselsforberedelse å vite hva som skjer i de ulike fasene.

Hvordan arbeide med fødekreftene?

En positiv smerte? Jordmødre som arbeider med fødselssmerter til daglig, beskriver ofte smerten som positiv fordi: • en kjenner årsaken til den • den kommer og går •...