Ingebjørg har blitt til i Skandinavia før år 1000. Delen Ing- står for gudenavnet Inge og Yngve som var et alternativt navn på guden Frøy som blant annet sto for god vekst og velstand. Frøy betyr herre, eller den som leder. Delen bjørg betyr beskyttelse og vern. Det er opphavlig samme ord som -borg som fins i navnet Ingeborg.

Sist oppdatert: 27. september 2019

Så populært er Ingebjørg:

3089 personer har dette navnet.
Kilde: SSBI 2020 var Ingebjørg på 323. plass i Topp 742 jentenavn 2020.

Bruk av navnet Ingebjørg i Norge og andre land:

Ingebjørg var i bruk i Norge før år 1000. Varianten Ingeborg kom til Norge fra Sverige og Danmark på 1300–1400-tallet. I Norge ble ofte navnene Ingeborg og Ingebjørg brukt om hverandre for samme person til ut på 1800-tallet. Oftest var det slik at uttalen lignet mest på Ingebjørg, helst uten g-en. Ingeborg var likevel ofte skrivemåten etter mønster fra dansk, som var sentralt som skriftspråk i Norge. Ingebjørg (medregnet skrivemåten Ingeborg) var blant de vanligste kvinnenavnene i Norge fra 15-/1600-tallet til 1800-tallet. Samlet var skrivemåtene på 5. plass blant alle kvinner i landet i 1801 og i 1865.

Skrivemåten Ingebjørg ble vanligere fra slutten av 1800-tallet, men var likevel mindre brukt i skrift enn Ingeborg hele tiden siden. Ingebjørg lå rundt 50. plass i 5-årsperiodene fra 1905 til 1944. Bruken gikk bratt ned etter det.

De siste 10 årene har mellom 4 og 11 barn i året fått navnet Ingebjørg i Norge. I 2018 var antallet 6.

Ingebjørg er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Ingebjørg godt nå:

Ingebjørg blir brukt fordi noen foreldre liker gamle nordiske navn eller navn med mye norsk tradisjon. Navnet har vært lite brukt så lenge at det kan passe å ta det i bruk for en ny generasjon.

Bruken har svingt mellom 4 og 11 fødte i året fra 2010 til 2018.

Varianter av Ingebjørg:

Embjør, Embjørg, Imbjør, Inga, Ingebjør, Ingebjørg, Ingeborg, Ingibjørg, Ymbjør, Ymbjørg, Ømbjør, Ømbjørg

Slik uttales Ingebjørg

ING-e-bjør, der NG blir uttalt som en ng-lyd

ING-ge-bjørg, uttalt med ng-lyd og dernest g, som er vanlig på Vestlandet

Navn i samme sjanger som Ingebjørg

Astrid, Dagrun, Edith, Elfrid, Freja, Gabriel, Gro, Gry, Guri, Heidrun, Hågen, Iver, Jacob, Janne, Jannicke, Jaran, Jonathan, Jørn, Kasper, Kjetil, Kyrre, Liam, Live, Marianne, Nanna, Norvald, Oddbjørn, Odin, Odny, Randi, Roger, Ruben, Tiril, Torgeir, Veslemøy, Åge

Du kjenner Ingebjørg fra:

Sanger Ingebjørg Bratland, billedkunstner Ingebjørg Støyva, skuespiller Ingebjørg Buen, reality-deltaker Ingebjørg Monique Haram

Relaterte lister:

Lange navn (8 eller flere bokstaver)
Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Nordiske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 742 jentenavn 2020

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelIngelin
Neste artikkelIeva
DEL