Odlaug

Odlaug

Odlaug

Skrivemåten Odlaug er mindre brukt enn Oddlaug. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 313 Sist oppdatert 31.08.21
Odlaug er en variant av Oddlaug er et nordisk navn fra middelalderen. Navnet har tre ulike nordiske opphav, der det første er mest aktuelt. Det ene er det nordiske navnet Oddlaug. Delen Odd betyr odd/spiss. Odd ble også brukt om spyd. Delen laug betyr lovet eller viet til (i religiøs betydning fra før kristen tid). Det andre opphavet for Oddlaug er at det er blitt til som en variant av Olaug. Olaug har opphav i det nordiske navnet Olov fra middelalderen, satt sammen av O- som i dette navnet betyr forfar, og -lov betyr arving og etterkommer. Dette er samme opphav og betydning som for Olav, men formene ble ulike for kjønnene. Det tredje opphavet til Oddlaug er variant av Orlaug, som igjen kommer fra Arnlaug. Arn betyr ørn, og for laug er det som ovenfor. Skrivemåten med én d i Odlaug ble tatt i bruk på 1800-tallet fordi en oftere brukte enkle konsonanter i norsk fram til tidlig på 1900-tallet.

Så populært er Odlaug:

39 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Odlaug i Norge og andre land:

Oddlaug var i bruk på Island fra 900-tallet. Odlaug, og etter hvert Oddlaug, kom først i bruk i Norge fra sent på 1800-tallet. Det var en tid da navn fra middelalderen i Norden ble hentet fram, blant annet fra Island. Navnet ble særlig brukt fra rundt 1915 til rundt 1930. Navnet med begge skrivemåtene har vært lite brukt siden tidlig på 1980-tallet.

Ved inngangen til 2021 var det 51 jenter/kvinner med Odlaug som første eller eneste fornavn, og 602 Oddlaug.

Derfor fungerer Odlaug godt nå:

Odlaug og Oddhaug blir brukt fordi det har gammel tradisjon, og fordi det er et gammelt nordisk navn. Odlaug er eldre skrivemåte enn Oddlaug, og viser mer gammel tradisjon.

Varianter av Odlaug:

Oddlaug, Olaug, Olov, Orlaug

Slik uttales Odlaug

ÅDD-lævv

ÅDD-læug

ÅDD-lao

ÅDD-lævg

ÅDD-laog

Navn i samme sjanger som Odlaug

Aaslaug, Alvine, Annvor, Arnbjørn, Arngunn, Arnved, Audgunn, Bellest, Betsy, Bredo, Eilin, Elfrida, Ellida, Elvy, Falkvor, Falkvord, Frøy, Gitle, Gudleik, Gudlov, Gunla, Gunny, Haftor, Jytte, Kanutta, Ketty, Konstance, Perdy, Rain, Randine, Sebjørn, Torgils, Weinant, Østen, Årstein

Du kjenner Odlaug fra:

Politiker Odlaug Kristiansen

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Oldemorsnavn
Underdogs navn som brukes lite nå

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: