Ingegjerd er et nordisk navn fra middelalderen, da det var Ingigerd. Det består av to deler som finnes i mange navn. Delen Inge- står for gudenavnet Inge og Yngve som var et alternativt navn på guden Frøy som blant annet sto for god vekst og velstand. Frøy betyr herre, eller den som leder. Delen -gerd betyr gjerde og beskyttelse.

Sist oppdatert: 20. september 2021

Så populært er Ingegjerd:

93 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Ingegjerd i Norge og andre land:

Varianter av Ingegjerd har blitt brukt fra middelalderen og til vår tid, og er mest kjent i navnet Inger, har i flere hundre år hatt uttaler som kan ligne Ingjer, uttalt uten g-en. Rundt 1900 ble Ingegjerd tatt i bruk, bygd på formen i middelalderen, men den litt forenklede varianten Ingjerd ble mer brukt.

Den 01.01.2021 var det 93 jenter/kvinner med Ingegjerd som første eller eneste fornavn, 1189 Ingjerd, 77 Ingerd, 4 Inggerd, 92 Ingegerd og 27 935 Inger.

Derfor fungerer Ingegjerd godt nå:

Ingegjerd kan bli brukt fordi det har tradisjon, og fordi det ha nordisk opphav.

Varianter av Ingegjerd:

Inga, Ingegerd, Inger, Ingerd, Ingjerd

Slik uttales Ingegjerd

ING-ge-jærd, ofte på Vestlandet, der NG blir uttalt som ng-lyd, g blir uttalt etter det, og d-en til slutt blir uttalt

ING-e-jær, i store deler av landet, før og nå

Navn i samme sjanger som Ingegjerd

Aili, Asgjerd, Bjørge, Bjørnulf, Britta, Elvine, Eugen, Ferdinan, Gjendine, Gjesine, Hallgjerd, Helmine, Hemming, Hildegerd, Hjertrud, Ingebjørn, Ingebreth, Ingeliv, Ingjald, Ingulf, Ingulv, Irving, Jertrud, Kjerand, Lili, Magnor, Matea, Mogens, Olof, Torjer, Valgerd, Vegger, Åsgjerd

Du kjenner Ingegjerd fra:

Grafiker og maler Ingegjerd Dillan

Relaterte lister:

Lange navn (8 eller flere bokstaver)
Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelJuel
Neste artikkelHerlov
DEL