Halvard er satt sammen av Hall, som betyr helle eller flat stein, og vard, som betyr en som beskytter. Navnet Hallvard ble skrevet med to l-er i gammelnorsk. Det passer også med dagens norske rettskriving. Skrivemåten Halvard kommer fra dansk skrivemåte brukt i Norge fram til tidlig på 1900-tallet.

Sist oppdatert: 16. mai 2019

Så populært er Halvard:

1417 personer har dette navnet.
Kilde: SSB

Bruk av navnet Halvard i Norge og andre land:

Hallvard har vært mye brukt i tusen år. Formen har stort sett vært Halvor fra rundt 1500-tallet til sent på 1800-tallet, og navnet ble helst brukt i Sør-Norge. I denne perioden lå varianter av navnet samlet mye mellom 10. og 14. plass. Fra midt på 1800-tallet kom formen Hallvard litt etter litt tilbake, og Halvor ble mindre brukt. Det var en tid da navneformer fra middelalderen ble populære og fortrengte former som hadde blitt til i talemålet i mellomtiden.

Fra tidlig på 1900-tallet var formene Hallvard og Halvard til sammen i flere tiår brukt omtrent like mye brukt som Halvor, mens bruken av Hallvard- og Halvard senere har gått ned.

I 2018 var det 9 barn som fikk navnet Hallvard og 7 Halvard.

Halvard er ikke å finne på topplistene i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Halvard godt nå:

Hallvard og Halvard blir brukt fordi det er navn med tradisjon, men det er er også blant navn brukt tidlig på 1900-tallet som mange liker å bruke på nytt nå på 2000-tallet. Noen ønsker også å hente fram navn fra den norske middelalderen.

Fra 2010 til 2018 har det til sammen blitt født rundt 20 i år med navneformene Hallvard og Halvard, halvparten av hver.

Varianter av Halvard:

Hallvard, Hallvor, Halvor

Slik uttales Halvard

HALL-var

HALL-vard, litt brukt på Vestlandet

Navn i samme sjanger som Halvard

Alice, Aslak, Benedikte, Dagny, Didrik, Erika, Erle, Henny, Hjørdis, Hugo, Lone, Oddbjørg, Remi, Stina, Storm, Vebjørn, Vemund, Veronika, Viktoria

Du kjenner Halvard fra:

Politiker Halvard Lange

Jentevariant(er) av Halvard:

Halvarda, Halvordine

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelHjalmar
Neste artikkelHallvard
DEL