Sjur er en variant av Sigurd. Sigurd ble til i Skandinavia før år 1000, og var det mest brukte guttenavnet i Norge fra ca. 1000 til midten av 1300-tallet. Sig- betyr seier og -urd har opphav i ordet vard som betyr vakt/vokter. Formen Sjur har blitt til i norske dialekter etter middelalderen.

Sist oppdatert: 6. september 2019

Så populært er Sjur:

1309 personer har dette navnet.
Kilde: SSB

Bruk av navnet Sjur i Norge og andre land:

Sjur er kjent fra 1300-tallet og ble mye brukt i store deler av landet fram til 1700-tallet, men holdt seg sist i denne tiden best på Vestlandet. På 1700-tallet ble det mange steder utkonkurrert av det tyske Sivert i de skriftlige kildene, uten at vi kan vite sikkert hva folk sa til daglig. På deler av Østlandet ble navnet uttalt med tjukk l, og dels skrevet Sjul. Navnet Sjur kom igjen litt i bruk fra sent på 1900-tallet. // Tidlig under den første navneloven innvilget Justisdepartementet endring fra Sjur til Sigurd for en mann fordi det var til ulempe å hete Sjur. Trolig har grunnen vært at navnet Sjur var likt ordet sjur, som er det samme som fuglen skjære i deler av landet.

De siste 10 årene har mellom 9 og 22 barn i året fått navnet Sjur. I 2018 var antallet 9.

Sjur er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Sjur godt nå:

Sjur blir brukt fordi det har gammel tradisjon, og kan hende også litt fordi det har bakgrunn i et opphavlig nordisk navn, Sigurd. At det er likt fuglenavnet sjur, for skjære, trekker neppe verken opp eller ned fordi det er en dialektform som er lite kjent.

Bruken av Sjur har gått ned etter 2011, da det ble født 22. I 2018 var tallet 9.

Varianter av Sjur:

Sigurd, Sigvard, Sigvart, Sivert, Syver

Slik uttales Sjur

SCHUUR

SJUUR, med tydelig j-uttale på deler av Vestlandet

Navn i samme sjanger som Sjur

Aleksandra, Alicia, Alva, Ann-Kristin, Annika, Arnhild, Arnulf, Aslak, Asta, Beata, Bettina, Borgny, Casper, Christin, Dan, Even, Gjertrud, Joar, Konrad, Liss, Lykke, Merete, Mie, Nicholas, Njål, Ragna, Rakel, Signe, Svein, Thorbjørn, Tom, Torfinn, Truls, Vemund, Viljar, Ylva

Du kjenner Sjur fra:

Musiker SJUR og Sjur Miljeteig, langrennsløper Sjur Røthe, fotballspiller Sjur Lothe, fllmregissør Sjur Paulsen

Jentevariant(er) av Sjur:

Sjura, Sjurine

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelRobert
Neste artikkelTommy
DEL