Leidulv er et nordisk navn fra middelalderen. Det består av to deler. Det er ordene vi kjenner som lei (vei) og ulv.

Sist oppdatert: 29. august 2019

Så populært er Leidulv:

58 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Leidulv i Norge og andre land:

Navnet Leidulv er kjent på Island fra 900-tallet og i Norge fra 1300-tallet. Leidulv var brukt i dialektformer i deler av landet fra 1600- til 1800-tallet, ofte som Leiuv i deler av Telemark og som Leiel i deler av Rogaland. Formene Leidulv og Leidulf kom i bruk fra slutten av 1800-tallet da en hentet fra navneformer fra middelalderen. Formen med -f sist var lik skrivemåten i gammelnorsk, men f-en i gammelnorsk sto for v-uttale når den sto sist i ord. I 1910 var det ca. 40 menn med varianter av navnet, blant dem også dialektformer.

Per 01.01.19 var det kun 61 personer som hadde navnet. Tallene viser at navnet og varianter av det har vært lite brukt. Det har først og fremst vært brukt noen få steder.
Leidulv er ubetydelig brukt i Norge i nyere tid.

Leidulv er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Leidulv godt nå:

Leidulv passer godt fordi det har norsk tradisjon uten å være mye brukt. Nordiske navn er trendy samtidig som mange er på jakt etter sjeldne navn – Leidulv oppfyller begge kravene. Navnet har også de populære konsonantene l, d og v.

Varianter av Leidulv:

Leidolf, Leidolv, Leidulf, Leiel, Leiu, Leiul, Leiuv

Slik uttales Leidulv

LÆJD-ulv

Navn i samme sjanger som Leidulv

Aleksa, Arslan, Birgithe, Borge, Eina, Ellbjørg, Elmar, Erina, Evin, Gulli, Gurid, Halfrid, Heikki, Heljar, Heming, Hildbjørg, Ildrid, Jul, Juli, Leonhard, Lisabeth, Lova, Norleif, Ofelia, Reid, Rodney, Saule, Solvei, Steingrim, Sveinar, Timea, Tommie, Ulv, Valbjørg, Yvonn, Øivin, Ånen

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelLeyla
Neste artikkelLova
DEL