Hallvard er satt sammen av Hall, som betyr helle eller flat stein, og vard, som betyr en som beskytter. Navnet Hallvard ble skrevet med to l-er i gammelnorsk. Det passer også med dagens norske rettskriving. Skrivemåten Halvard kommer fra dansk skrivemåte brukt i Norge fram til tidlig på 1900-tallet.

Sist oppdatert: 16. mai 2019

Så populært er Hallvard:

1523 personer har dette navnet.
Kilde: SSB

Bruk av navnet Hallvard i Norge og andre land:

Hallvard har vært mye brukt i tusen år. Formen har stort sett vært Halvor fra rundt 1500-tallet til sent på 1800-tallet, og navnet ble helst brukt i Sør-Norge. I denne perioden lå varianter av navnet samlet mye mellom 10. og 14. plass. Fra midt på 1800-tallet kom formen Hallvard litt etter litt tilbake, og Halvor ble mindre brukt. Det var en tid da navneformer fra middelalderen ble populære og fortrengte former som hadde blitt til i talemålet i mellomtiden.

Fra tidlig på 1900-tallet var formene Hallvard og Halvard til sammen i flere tiår brukt omtrent like mye brukt som Halvor, mens bruken av Hallvard- og Halvard senere har gått ned.

De siste 10 årene har rundt 10 barn i året fått navnet Hallvard. I 2018 var antallet 9. Varianten Halvard var det 7 barn som fikk samme år.

Hallvard er ikke å finne på topplistene i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Hallvard godt nå:

Hallvard og Halvard blir brukt fordi det er navn med tradisjon, men det er er også blant navn brukt tidlig på 1900-tallet som mange liker å bruke på nytt nå på 2000-tallet. Noen ønsker også å hente fram navn fra den norske middelalderen.

Fra 2010 til 2018 har det til sammen blitt født rundt 20 i år med navneformene Hallvard og Halvard, halvparten av hver.

Varianter av Hallvard:

Hallvor, Halvard, Halvor

Slik uttales Hallvard

HALL-var

HALL-vard, litt brukt på Vestlandet

Navn i samme sjanger som Hallvard

Alva, Aslak, Birk, Chris, Emilia, Even, Isabell, Jarl, Jim, Judith, Ken, Maya, Oddrun, Rakel, Sanna, Sten, Sunniva, Synne, Vebjørn, Vegar, Vemund

Du kjenner Hallvard fra:

Skuespillere Hallvard Holmen og Hallvard Lydvo, filmfotograf og regissør Hallvard Bræin

Jentevariant(er) av Hallvard:

Halvarda, Halvordine

Relaterte lister:

Lange navn (8 eller flere bokstaver)
Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelHalvard
Neste artikkelGaute
DEL