Erik

Erik

Erik

Erik – et gammelt, rikt og mektig navn.
Av Babyverden 11205 Sist oppdatert 07.02.23
Erik er et gammelt skandinavisk navn fra før år 1000. Eldre former er både Eirik og Erik. Delen E eller Ei betyr enestående og alene. Delen rik betyr mektig, og er opphavlig samme ordet vi kjenner som rik.

Så populært er Erik:

21024 personer har dette navnet.
I 2023 var Erik på 59. plass i Topp 736 guttenavn 2023.
I 2022 var Erik på 63. plass i Topp 507 guttenavn 2022.
I 2023 var Erik på 28. plass i Topp 50 guttenavn i Danmark 2023 1. halvår.
I 2021 var Erik på 310. plass i Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2021.
I 2022 var Erik på 64. plass i Topp 100 guttenavn i Spania 2022.
I 2023 var Erik på 83. plass i Topp 100 guttenavn i Sverige 2023.
I 2022 var Erik på 432. plass i Topp 1000 guttenavn i USA 2022.

Bruk av navnet Erik i Norge og andre land:

Erik og Eirik har vært blant de vanligste guttenavnene i Norge fra middelalderen og fram til midt på 1800-tallet. Det var på 4. plass i en folketelling fra 1300-tallet og 10. plass blant nordmenn i 1801. Det gjelder alle skrivemåter, også Eirik, som var uvanlig i de skriftlige kildene etter 1500-tallet.

For nyfødte var Erik på 22. plass for skrivemåten i perioden 1850 til 1874. Erik sank mer i bruk etter det, men kom tilbake fra 1940-tallet, med plasser rundt 20. til 40. plass fram til rundt 1990. Etter det har navnet vært på vei ned. Skrivemåten Eirik var vanligere enn Erik i 1990-årene.

Tallene ovenfor har statistikk bare for første fornavn. Erik har også vært svært mye brukt som andre fornavn på 1900-tallet, og var det vanligste andrenavnet for alle menn bosatt i Norge ved tusenårsskiftet. Navnet var også mer brukt som andre enn som første fornavn. På slutten av 1990-tallet var det rundt 30 000 med Erik som andre fornavn og rundt 19 000 med Erik som første fornavn. Det vanligste dobbeltnavnet for gutter/menn var da Jan Erik med rundt 6000 mot Per Arne på andreplass med rundt 2 600.

I 2013 var Erik på 35. plass for gutter i Norge, men har siden sunket litt i bruk. I 2022 var navnet på 52. plass om man slår sammen skrivemåter av navn, og på 63. plass om man regner hver skrivemåte for seg. Det var 106 gutter som fikk navnet Erik i 2022.

Den 01.01.2023 var det 21058 gutter/menn som hadde Erik som første eller eneste fornavn i Norge. Navnet var da det 16. mest brukte guttenavnet i befolkningen i Norge.

Erik er mye brukt utenfor Skandinavia også, blant annet i USA, og i Tyskland, ofte med skrivemåter som Erick, Eric og Erich. Erik har alltid vært mye brukt i Sverige. Det har en særlig sterk tradisjon i Sverige fordi Erik er navnet på den viktigste mannlige helgenen i Sverige, slik som for Olav, Ola og Ole i Norge. Blant annet har Erik vært innenfor topp 10 på 1980- og 1990-tallet og i perioden 2000 til 2009, med 6., 2. og 5. plasser for disse tre tiårene. Bruken har sunket de siste årene og Erik var på 46. plass i 2017, 58. plass i 2019, 66. plass i 2020 og 74. plass i 2022.

I Danmark har bruken av Erik økt mye siden rundt 2010, og kom inn i topp 50 i 2019. I første halvår av 2022 var Erik på 37. plass i Danmark.

I USA var Eric, og varianter mye brukt på 1960–1980-tallet, og det har ellers vært brukt gjennom hele 1900-tallet. Skrivemåten Eric er den som har nådd høyest. Navnet lå på 1. plass i årene mellom 1973 og 1976. Høyeste plassering for skrivemåten Erik er 64. plass i 1980, og skrivemåten Erick har foreløpig ikke nådd høyere plassering enn 166. plass, da i 2007. Alle skrivemåtene er på vei ned. I 2017 var Erik på 367. plass der, men har

Derfor fungerer Erik godt nå:

Bruken av Erik kommer trolig både av sterk norsk tradisjon og av bruk i Sverige. Fallet for Erik i Norge kommer litt før det svenske, men det kan være naturlig etter langvarig bruk. Dessuten tok Eirik over i 1990-årene da Erik fortsatt lå høyt i Sverige. Det kan komme av ønske om variasjon hos norske foreldre. Erik har lang historie i Norge, og er kort slik mange av toppnavnene for tiden er. Navnet oppleves trolig ikke som oppbrukt ennå. Erik et typisk skandinavisk navn som fungerer fint internasjonalt.

Varianter av Erik:

Eero, Eirik, Eric, Erich, Erick, Erke, Erkki, Ero, Eryk, Jerker

Slik uttales Erik

EE-rik, med lang e-uttale, og kort r- og i-uttale

Navn i samme sjanger som Erik

Anders, Ann, Anne, Aren, Arne, Astrid, Aud, Bente, Berit, Bjørg, Bjørn, Camilla, Einar, Eirik, Elin, Elisabeth, Ellen, Fredrik, Freyja, Gerd, Harald, Helge, Håkon, Inga, Ingjerd, Ingrid, Iver, John, Knut, Kristian, Morten, Nora, Olav, Ragnhild, Solveig, Sunniva, Synne, Ulrik, Åsa, Åse

Du kjenner Erik fra:

Ishockeyspiller Erik Follestad Johansen, fotballspillere Erik Thorstvedt, Erik Botheim, Erik Næsbak Brenden, Erik Mykland og Erik Nevland, politiker Erik Solheim, forfattere Erik Bertrand Larssen og Erik Fosnes Hansen, skuespiller Erik Hivju, musikkduo Erik og Kriss

Jentevariant(er) av Erik:

Erika

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som slutter på -rik
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Oldefarsnavn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 736 guttenavn 2023
Topp 507 guttenavn 2022
Topp 681 guttenavn 2021
Topp 50 guttenavn 2020
Topp 691 guttenavn 2020
Topp 50 guttenavn 2018
Topp 50 guttenavn 2016
Topp 50 guttenavn 2015
Topp 50 guttenavn 2014
Topp 40 guttenavn 2013
Topp 40 guttenavn 2012
Topp 40 guttenavn 2011
Topp 40 guttenavn 2010
Topp 50 guttenavn i Danmark 2023 1. halvår
Topp 50 guttenavn i Danmark 2022 1. halvår
Topp 50 guttenavn i Danmark 2022
Topp 50 guttenavn i Danmark 2021 1. halvår
Topp 50 guttenavn i Danmark 2021
Topp 50 guttenavn i Danmark 2020
Topp 50 guttenavn i Danmark 2020 1. halvår
Topp 50 guttenavn i Danmark 2019
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2021
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2020
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2019
Topp 100 guttenavn i Spania 2022
Topp 100 guttenavn i Spania 2021
Topp 100 guttenavn i Spania 2020
Topp 100 guttenavn i Spania 2019
Topp 100 guttenavn i Spania 2018
Topp 100 guttenavn i Spania 2017
Topp 100 guttenavn i Spania 2016
Topp 100 guttenavn i Spania 2015
Topp 100 guttenavn i Spania 2014
Topp 100 guttenavn i Spania 2013
Topp 100 guttenavn i Sverige 2023
Topp 100 guttenavn i Sverige 2022
Topp 100 guttenavn i Sverige 2021
Topp 100 guttenavn i Sverige 2020
Topp 100 guttenavn i Sverige 2019
Topp 100 guttenavn i Sverige 2018
Topp 100 guttenavn i Sverige 2017
Topp 100 guttenavn i Sverige 2016
Topp 100 guttenavn i Sverige 2015
Topp 100 guttenavn i Sverige 2014
Topp 100 guttenavn i Sverige 2013
Topp 100 guttenavn i Sverige 2012
Topp 100 guttenavn i Sverige 2011
Topp 100 guttenavn i Sverige 2010
Topp 100 guttenavn i Sverige 2009
Topp 100 guttenavn i Sverige 2008
Topp 100 guttenavn i Sverige 2007
Topp 1000 guttenavn i USA 2022
Topp 1000 guttenavn i USA 2021
Topp 1000 guttenavn USA 2020
Topp 1000 guttenavn USA 2019
Topp 1000 guttenavn USA 2018

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: