Erik er et gammelt skandinavisk navn fra før år 1000. Eldre former er både Eirik og Erik. Delen E eller Ei betyr enestående og alene. Delen rik betyr mektig, og er opphavlig samme ordet vi kjenner som rik.

Så populært er Erik:

21080 personer har dette navnet.
I 2021 var Erik på 52. plass i Topp 681 guttenavn 2021.
I 2020 var Erik på 50. plass i Topp 50 guttenavn 2020.
I 2021 var Erik på 43. plass i Topp 50 guttenavn i Danmark 2021 1. halvår.
I 2021 var Erik på 310. plass i Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2021.
I 2021 var Erik på 66. plass i Topp 100 guttenavn i Spania 2021.
I 2021 var Erik på 75. plass i Topp 100 guttenavn i Sverige 2021.
I 2021 var Erik på 442. plass i Topp 1000 guttenavn i USA 2021.

Bruk av navnet Erik i Norge og andre land:

Erik og Eirik har vært blant de vanligste guttenavnene i Norge fra middelalderen og fram til midt på 1800-tallet. Det var på 4. plass i en folketelling fra 1300-tallet og 10. plass blant nordmenn i 1801. Det gjelder alle skrivemåter, også Eirik, som var uvanlig i de skriftlige kildene etter 1500-tallet.

For nyfødte var Erik på 22. plass for skrivemåten i perioden 1850 til 1874. Erik sank mer i bruk etter det, men kom tilbake fra 1940-tallet, med plasser rundt 20. til 40. plass fram til rundt 1990. Etter det har navnet vært på vei ned. Skrivemåten Eirik var vanligere enn Erik i 1990-årene.

Tallene ovenfor har statistikk bare for første fornavn. Erik har også vært svært mye brukt som andre fornavn på 1900-tallet, og var det vanligste andrenavnet for alle menn bosatt i Norge ved tusenårsskiftet. Navnet var også mer brukt som andre enn som første fornavn. På slutten av 1990-tallet var det rundt 30 000 med Erik som andre fornavn og rundt 19 000 med Erik som første fornavn. Det vanligste dobbeltnavnet for gutter/menn var da Jan Erik med rundt 6000 mot Per Arne på andreplass med rundt 2 600.

I 2018 fikk 193 barn navnet fordelt på 182 Erik og 11 Eric. Eirik var på 78. plass samme år.

Erik er mye brukt utenfor Skandinavia også, blant annet i USA, og i Tyskland, ofte med skrivemåter som Erick, Eric og Erich. Erik har alltid vært mye brukt i Sverige. Det har en særlig sterk tradisjon i Sverige fordi Erik er navnet på den viktigste mannlige helgenen i Sverige, slik som for Olav, Ola og Ole i Norge. Blant annet har Erik vært innenfor topp 10 på 1980- og 1990-tallet og i perioden 2000 til 2009, med 6., 2. og 5. plasser for disse tre tiårene. Bruken har sunket de siste årene og Erik var på 46. plass i 2017 og 49. plass i 2018.

I Danmark har bruken av Erik økt mye siden rundt 2010, men med 130 fødte i 2017 er det langt under de 50 vanligste. Erik var heller ikke på topp 50 i Danmark i første halvår i 2018.

I USA var Eric, og varianter mye brukt på 1960–1980-tallet, og det har ellers vært brukt gjennom hele 1900-tallet. Skrivemåten Eric er den som har nådd høyest. Navnet lå på 1. plass i årene mellom 1973 og 1976. Høyeste plassering for skrivemåten Erik er 64. plass i 1980, og skrivemåten Erick har foreløpig ikke nådd høyere plassering enn 166. plass, da i 2007. Alle skrivemåtene er på vei ned. I 2017 var Eric på 143. plass, Erik på 367. plass og Erick på 256. plass.

I England og Wales var Eric på 127. plass, Erik på 362. plass og Eryk på 688. plass i 2017.

Derfor fungerer Erik godt nå:

Bruken av Erik kommer trolig både av sterk norsk tradisjon og av bruk i Sverige. Fallet for Erik i Norge kommer litt før det svenske, men det kan være naturlig etter langvarig bruk. Dessuten tok Eirik over i 1990-årene da Erik fortsatt lå høyt i Sverige. Det kan komme av ønske om variasjon hos norske foreldre. Erik har lang historie i Norge, og er kort slik mange av toppnavnene for tiden er. Navnet falt i bruk i 2017, men økte godt i 2018, så det tyder på at navnet ikke oppleves som oppbrukt ennå. Erik et typisk skandinavisk navn som fungerer fint internasjonalt.

Varianter av Erik:

Eero, Eirik, Eric, Erich, Erick, Erke, Erkki, Ero, Eryk

Slik uttales Erik

EE-rik, med lang e-uttale, og kort r- og i-uttale

Navn i samme sjanger som Erik

Anders, Ann, Anne, Aren, Arne, Astrid, Aud, Bente, Berit, Bjørg, Bjørn, Camilla, Einar, Eirik, Elin, Elisabeth, Ellen, Fredrik, Freyja, Gerd, Harald, Helge, Håkon, Inga, Ingjerd, Ingrid, Iver, John, Knut, Kristian, Morten, Nora, Olav, Ragnhild, Solveig, Sunniva, Synne, Ulrik, Åsa, Åse

Du kjenner Erik fra:

Ishockeyspiller Erik Follestad Johansen, tidligere fotballspillere Erik Thorstvedt og Erik Nevland, diplomat og tidligere politiker Erik Solheim, tysk-amerikansk psykolog Erik Erikson

Jentevariant(er) av Erik:

Erika

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som slutter på -rik
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Oldefarsnavn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 681 guttenavn 2021
Topp 50 guttenavn 2020
Topp 691 guttenavn 2020
Topp 50 guttenavn 2018
Topp 50 guttenavn 2016
Topp 50 guttenavn 2015
Topp 50 guttenavn 2014
Topp 40 guttenavn 2013
Topp 40 guttenavn 2012
Topp 40 guttenavn 2011
Topp 40 guttenavn 2010
Topp 50 guttenavn i Danmark 2021 1. halvår
Topp 50 guttenavn i Danmark 2021
Topp 50 guttenavn i Danmark 2020
Topp 50 guttenavn i Danmark 2020 1. halvår
Topp 50 guttenavn i Danmark 2019
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2021
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2020
Topp 1000 guttenavn i England/Wales 2019
Topp 100 guttenavn i Spania 2021
Topp 100 guttenavn i Spania 2020
Topp 100 guttenavn i Spania 2019
Topp 100 guttenavn i Spania 2018
Topp 100 guttenavn i Spania 2017
Topp 100 guttenavn i Spania 2016
Topp 100 guttenavn i Spania 2015
Topp 100 guttenavn i Spania 2014
Topp 100 guttenavn i Spania 2013
Topp 100 guttenavn i Sverige 2021
Topp 100 guttenavn i Sverige 2020
Topp 100 guttenavn i Sverige 2019
Topp 100 guttenavn i Sverige 2018
Topp 100 guttenavn i Sverige 2017
Topp 100 guttenavn i Sverige 2016
Topp 100 guttenavn i Sverige 2015
Topp 100 guttenavn i Sverige 2014
Topp 100 guttenavn i Sverige 2013
Topp 100 guttenavn i Sverige 2012
Topp 100 guttenavn i Sverige 2011
Topp 100 guttenavn i Sverige 2010
Topp 100 guttenavn i Sverige 2009
Topp 100 guttenavn i Sverige 2008
Topp 100 guttenavn i Sverige 2007
Topp 1000 guttenavn i USA 2021
Topp 1000 guttenavn USA 2020
Topp 1000 guttenavn USA 2019
Topp 1000 guttenavn USA 2018

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?