Einar er et nordisk navn fra før år 1000. Det er satt sammen av to ord som betyr enestående/alene og kriger.

Publisert: 7. februar 2019

Så populært er Einar:

I 2018 var Einar på 98. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Einar var ikke i topp 50 for guttenavn i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Einar i Norge og andre land:

Varianter av Einar har vært mye i bruk fra middelalderen til første halvdel av 1900-tallet. Fram til ut på 1800-tallet var det former som Ejener, Ener og Ener. Da navneformer som skulle ligne navnene brukt i middelalderen ble hentet fram, ble formen Einar tatt i bruk.

Einar økte i bruk fra rundt 1880, og hadde en topp tidlig på 1900-tallet, særlig rundt 1910. Siden har navnet gått ned, og har vært mye mindre brukt siden rundt 1980. Det kan se ut til at Einar er svakt på vei opp nå.

I Sverige var ikke Einar i topp 100 i 2018.

I Danmark har det blitt født mellom 0 og 8 ved navn Einar og Ejnar årlig siden 1985. I 2017 fikk 9 barn navnet Ejnar og 8 navnet Einar, og dette er det høyeste antallet i nyere tid.

I USA har verken Einar eller Ejnar vært blant de 1000 vanligste navnene på 1900- og 2000-tallet.

Derfor fungerer Einar nå:

Den nyere bruken av Einar kommer først og fremst av norsk tradisjon. Dessuten har navnet vært lite brukt i mange tiår, og det er klart for en ny generasjon.

Varianter av Einar:

Ener, Ejner, Einer, Enar

Slik uttales Einar:

ÆJ-nar, der Ei i navnet blir uttalt som diftongen ei, oftest som æj.

EJ-nar, med ej-uttale av diftongen er også noe i bruk.

Navn i samme sjanger som Einar:

Knut, Olav, Harald, Håkon, Eirik, Erik, Ragnhild, Inga, Gerd, Astrid, Åse, Åsa, Ingjerd

Du kjenner Einar fra:

Tidligere statsminister Einar Gerhardsen, maler og tv-personlighet Einar Nilsson fra «Tid for hjem» og «Skal vi danse», komiker og trommis Einar Tørnquist, politiker Einar Førde

Jentevariant av Einar:

Einara

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelKristoffer
Neste artikkelJørgen
DEL