Reier er en variant av Reidar. Reidar er et gammel nordisk navn. Det er satt sammen av to ord der Reid har betydd hus/hjem og der -ar har uklar betydning for dette navnet. Endingen -ar kan i gamle nordiske navn helst bety kriger eller spyd. Reier er også etternavn med opphav i et gårdsnavn i Moss som betyr fuglereir.

Sist oppdatert: 15. juni 2020

Så populært er Reier:

30 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Reier i Norge og andre land:

Reier og andre former som Rejer og Rejar har var i bruk fra 1300-tallet til 1800-tallet, og gjerne former mer likt Reidar før det. For Reier og nære varianter var det rundt 470 bosatte i Norge i 1801, rundt 525 i 1865 og rundt 250 i 1910, hele veien stort sett skrevet Reier og noen få Rejer. Reidar kom i bruk fra sent på 1800-tallet, og ble mye brukt i første halvdelen av på 1900-tallet.

Ved inngangen til 2020 var det 30 gutter/menn med Reiel som første eller eneste fornavn, og 5612 Reidar. 41 hadde Reier som etternavn.

Derfor fungerer Reier godt nå:

Reier kan bli brukt nå fordi det har gammel tradisjon, og det passer fint inn fint fordi det er kort og har lyder foreldre liker. Reier har mange vokaler inntil hverandre, diftongen ei og vokalen e. Og r er en stemt konsonant, som er mye brukt i navn.

Navnet er foreløpig neppe brukt på 2000-tallet.

Varianter av Reier:

Reiar, Reidar, Rejar, Rejer

Slik uttales Reier

RÆJJ-er

REJJ-er, kan være litt i bruk, særlig i Nord-Norge (der dette navnet har vært lite brukt)

Navn i samme sjanger som Reier

Anthon, Augustine, Baldur, Berger, Bertin, Bettine, Birgir, Botolv, Ditte, Dreng, Eljar, Fryd, Gulla, Ingelill, Jani, Jarleif, Jochen, Junior, Kais, Kolbrun, Kurth, Leonita, Lillianne, Linett, Ludwik, Marilena, Matei, Nevin, Oddleiv, Olaves, Ordin, Petri, Ragnheidur, Rebekah, Ulva

Relaterte lister:

Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelSevald
Neste artikkelReiel
DEL