Sigurd ble til i Skandinavia før år 1000, og var det mest brukte guttenavnet i Norge fra ca. 1000 til midten av 1300-tallet. Sig betyr seier og urd har opphav i ordet vard som betyr vakt/vokter.

Sist oppdatert: 19. februar 2019

Så populært er Sigurd:

7249 personer har dette navnet.
Kilde: SSBI 2018 var Sigurd på 54. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2017 var Sigurd på 43. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Sigurd på 50. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Sigurd i Norge og andre land:

Sigurd var altså det mest populære guttenavnet fra år 1000 til rundt 1350, men fortsatte å være blant de vanligste guttenavnene i Norge i mange hundre år til. Etter hvert ble kortformer av navnet mye brukt. På Vestlandet ble navnet ofte til Sjur. På Østlandet ble navnet uttalt Sjul, med tykk l. I fjellområdene på Østlandet var Sjugurd en vanlig form, og noen steder også Sigur.

Da det på 1800-tallet ble vanlig å ta i bruk navn fra sagalitteraturen som Sigurd i bruk igjen, og lå like under topp 10 i lang tid rundt år 1900. Beste plassering var 9. plass i 1892.

Sigurd kom tilbake i bruk i Norge og våre naboland på 1990-tallet, og har økt i bruk siden. De siste 10 årene har navnet ligget ganske stabilt i nedre sjikt av topp 50 og ser ut til å holde seg stabilt. I 2018 falt navnet ut av topp 50, og 141 barn fikk navnet.

I Danmark har navnet også økt i popularitet, med foreløpig høyeste plassering på 49. plass i 2017. I første halvår av 2018 var Sigurd på 50. plass.

I Sverige har Sigurd vært lite brukt til nyfødte de siste tiårene. Men der har kortformen Sigge klatret. Sigge kom inn i topp 100 i 2007, og var på 61. plass i 2017.

På Island har formen Sigurður vært mye brukt. Navnet var på 9. plass for nyfødte i 2016, og på 2. plass blant alle islendinger per 01.01.17.

I USA har ikke Sigurd vært på topp 1000 siden listene begynte å bli laget i år 1900.

Derfor fungerer Sigurd godt nå:

Årsaken til at Sigurd passer godt nå, er at navnet har gammel tradisjon i Norge, og oppleves som passelig gammelt. Ofte skjer det etter at navnet har vært lite brukt i en periode, slik at foreldrene kjenner få på sin alder eller eldre som har navnet. Det er lite trolig at økningen i bruk er inspirert av andre land.

Varianter av Sigurd:

Sigvard, Sivert, Sjur, Sjurd, Syver

Slik uttales Sigurd

SIGG-ur med kort i-uttale.

Navnet kan også uttales SIIG-ur med lang i-uttale.

Navn i samme sjanger som Sigurd

Astrid, Borghild, Einar, Even, Gudrun, Harald, Helga, Ingrid, Olav, Sigrid, Sindre, Solveig, Sverre, Vilde, Åse

Du kjenner Sigurd fra:

Kong Sigurd Jorsalfare, flere personer fra sagalitteraturen (blant andre Sigurd Fåvnesbane og Sigurd Syr), historiske personer i to skuespill av Bjørnstjerne Bjørnson (Sigurd Slembe og Sigurd Jorsalfar).

Jentevariant(er) av Sigurd:

Sigrid, Sigurda, Sjura, Sjurine

Relaterte lister:

Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som ender på konsonant
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 50 guttenavn 2017
Topp 50 guttenavn 2016
Topp 50 guttenavn 2015
Topp 50 guttenavn 2014
Topp 50 guttenavn i Danmark 2017

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelJohannes
Neste artikkelEven
DEL