Even har blitt til som dialektform av Øyvind. Øyvind ble til i Skandinavia på 1200-tallet. Øy kan ha betydd lykke og vin betyr vinner. Navnet betyr altså sierherre. Varianten Even er kjent siden 1400-tallet og har vært mest brukt på Østlandet.

Publisert: 10. januar 2019   -   Oppdatert: 18. februar 2019

Så populært er Even:

I 2018 var Even på 45. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2017 var Even på 45. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Even på 44. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Even i Norge og andre land:

Even var i bruk fra 1400-tallet, men gikk mange steder ut av bruk på slutten av 1800-tallet. Navnet ble likevel noe brukt videre i Hedmark, Oppland og Trøndelag.

Fra rundt 1980 økte Even i bruk igjen, og er fortsatt i like stor bruk som tidlig på 1990-tallet. Even holder seg foreløpig stabilt, og har mange ganger de siste årene vært like innenfor topp 50. I tidsrommet 2015 til 2017 lå navnet mellom 44. og 49. plass. I 2018 fikk 169 barn navnet Even, og det beholdt 45. plassen fra året før.

Even har vært lite brukt i Sverige og Danmark de siste 30-40 årene. I Danmark med kun to eller færre barn som har fått navnet hvert år. I Sverige har trolig fem eller færre fått navnet hvert år.

Heller ikke i USA har Even vært særlig brukt. Navnet har ikke vært i topp 1000 siden listene begynte å lages i år 1900. Derimot har varianten Evan blitt mye brukt. Evan var på 84. plass i 2017.

Også i England og Wales er det Evan som er den mest brukte formen av navnet. Der var Evan på 125. plass i 2017. Skrivemåten Ewan var på 298. plass.

Derfor fungerer Even godt nå:

Bruken av Even i Norge nå skyldes i hovedsak at vi trekker fram gamle tradisjonsnavn. Det har vært lite brukt i flere generasjoner og oppleves dermed som ledig for nye generasjoner. Navnet passer også godt i tiden fordi det har de stemte konsonantene v og n som har en klang foreldre liker for tiden.

Varianter av Even:

Øyvind, Eivind, Øivind, Evin, Evend, Evendus, Evenius

Slik uttales Even:

EEV-en, men trykk på den første e-en.

Navnet kan også uttales SIIG-ur med lang i-uttale.

Navn i samme sjanger som Even:

Halvor, Sjur, Østen, Ole, Ola, Iver, Hallvard, Sigurd, Håkon, Sverre, Olav, Odin, Øyvind, Øystein, Siri, Signe, Hege, Vilde, Ingrid, Tuva, Live, Astrid

Du kjenner Even fra:

Fotballtrener Even Pellerud, fotballspiller Even Hovland, filmregissør Even Benestad, humorfigur Even Brattbakken (av Halvor Hegtun fra 1960-tallet til 1980-tallet).

Jentevariant av Even:

Evenine, Evena, Svina, Evine

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelSigurd
Neste artikkelHerman
DEL