Hjem Baby Helsestasjonen

Helsestasjonen

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud til barn og foreldre. Her følges barnet opp med jevnlige helsekontroller fram til skolehelsetjenesten overtar. Er du bekymret for barnets utvikling er det helsestasjonen du først tar kontakt med. Er barnet sykt er det fastlegen du kontakter.

Helsestasjon og hjemmebesøk etter fødselen

Ved hjemreise skal du ha fått informasjon om hvilken oppfølging som venter deg de første dagene og ukene. Det sendes fødselsmelding til fastlege, kommunejordmor...

På helsestasjonen

Denne artikkelen er skrevet om hvordan tilbudet er i en normalsituasjon. Under koronapandemien vil tilbudet kunne være annerledes på grunn av ulike restriksjoner. Helsestasjonen er...

Kjønnssykdommer og graviditet

Seksuelt overførbare infeksjoner (kjønnssykdommer) er en betegnelse på en gruppe sykdommer som først og fremst overføres ved seksuell kontakt. Du kan oppleve å få...

Barnets syn – slik følges det opp

Helsedirektoratet har laget faglige retningslinjer for undersøkelse av syn hos alle barn i Norge. Formålet er å oppdage alvorlige synsvansker tidligst mulig. Synet er viktig...

Kjønnssykdommer og fertilitet

Heldigvis blir de fleste som får en seksuelt overførbar infeksjon (kjønnssykdom) i Norge helt friske med riktig behandling. Likevel kan konsekvensen av å gå...

Babyen skal veies 7-10 dager gammel

Da sykehusene begynte med tidligere hjemreise etter fødsel, og helsestasjonen fremdeles måtte vente på å få fødselsmeldingen i posten, var det barn som ble...