Hjem Baby Helsestasjonen

Helsestasjonen

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud til barn og foreldre. Her følges barnet opp med jevnlige helsekontroller fram til skolehelsetjenesten overtar. Er du bekymret for barnets utvikling er det helsestasjonen du først tar kontakt med. Er barnet sykt er det fastlegen du kontakter.