Reiulf

Reiulf

Reiulf

Reiulf er et naturnavn som kan passe fint å hente fram igjen nå. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 568 Sist oppdatert 23.02.21
Reiulf, og Reiulv, er gamle nordiske navn. Opphavlig var det Reidulf, der f-en i gammelnorsk ble uttalt som v. Navnet er satt sammen av to ord der Reid har betydd hus/hjem og -ulv og -ulf som vil si ulv.

Så populært er Reiulf:

25 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Reiulf i Norge og andre land:

Reiulf var særlig i bruk i Buskerud fra 1600- til 1800-tallet. Variantene Reiel, Rejel og Reyer var særlig i bruk i Fjordane på samme tid. I middelalderen var former mer likt Reidulv i bruk på deler av Østlandet. Formen Reidulf kom i bruk fra sent på 1800-tallet og ble litt brukt i første halvdelen av 1900-tallet, etter hvert også noen Reidulv. Det var en tid da navneformer fra middelalderen ble hentet fram, og fortrengte dialektformer.

Ved inngangen til 2021 var det 29 gutter/menn med Reiulf som første eller eneste fornavn, 127 Reidulf og 19 Reidulv.

Derfor fungerer Reiulf godt nå:

Reiulf kan bli brukt nå fordi det har gammel tradisjon, og det passer fint inn fint fordi det er kort og har lyder foreldre liker. Reiulf har mange vokaler inntil hverandre, diftongen ei og vokalen u. Det har elles de to stemte konsonantene r og l.

Navnet er foreløpig lite eller ikke brukt til barn på 2000-tallet i Norge.

Varianter av Reiulf:

Reidulf, Reidulv, Reiel, Reiulv, Rejel, Reyel

Slik uttales Reiulf

RÆJJ-ulf

REJJ-ulf, kan være litt i bruk, særlig i Nord-Norge (der dette navnet har vært lite brukt)

Navn i samme sjanger som Reiulf

Arnulf, Arnulv, Berulf, Bjørnar, Bodil, Edgard, Eiulf, Freidis, Geirulf, Gørild, Herulf, Ingelill, Ingulf, Jarleif, Jarleiv, Jarlfrid, Jerv, Jofrid, Jogeir, Jogrim, Jolaug, Joralf, Joralv, Joran, Jorand, Jorik, Jorolf, Jorulv, Jorun, Jorånn, Juel, Jørulf, Kjerulf, Leidulf, Magnulf, Reimar, Ørnulv, Åsbjørn

Du kjenner Reiulf fra:

Politiker Reiulf Steen

Relaterte lister:

Naturnavn
Navn fra dyreriket
Navn som ender på konsonant
Navn som har to vokaler inntil hverandre
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten æ, ø og å
Nordiske navn
Underdogs navn som brukes lite nå

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: