NavnNavnetipsTrendy med i-lyd til slutt i navn

Trendy med i-lyd til slutt i navn

En trendy liten Hennie, Nelly, Levi eller Henry? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 21341 Sist oppdatert 21.04.23
I England og Wales hadde 26 guttenavn og 30 jentenavn i topp 100 i 2020 i-lyd til slutt i navnet. Vi ser noe til den samme trenden i Norge også, og navneforsker Ivar Utne tror andelen vil øke her til lands også – særlig for jenter. Her er navnene du bør være på utkikk etter!

I-lyd i slutten av navn er ikke så enkelt som man skulle tro – at navnet rett og slett slutter på bokstaven i. For hva med Ingrid som slutter på d, men der d-en er stum? Og hva med Harry, Ellie og Zoe? For å komplisere det hele ytterligere uttales mange navn med diftong til slutt, som i Kai hvor endingen av navnet egentlig lyder mer som aj enn som ai eller Solveig som slutter på ej mer enn ei. Her har vi likevel valgt å ta med disse navnene fordi folk flest vil tenke at navnet slutter på i.

– Det er to store grupper med navn som ender på i-lyder. Den største gruppen er engelske, og andre store gruppen er norske jentenavn. I tillegg er det andre navn som slutter med i-lyder som blant annet er bibelske navn, latinske navn og islandske navn, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Se liste med over 1000 navn som slutter på i-lyd nederst i artikkelen. Du kan klikke på mange av navnene for å lese mer om dem – blant annet betydning og bruk i ulike land.

Dette er de mest trendy navnene som slutter på i-lyd nå

I Norge er trenden tydeligst for jenter nå. I topp 100 for 2020 var det ti navn som sluttet på i-lyd, her fra mest til minst brukt: Ingrid, Astrid, Jenny, Sigrid, Lilly, Solveig, Ellie, Hennie, Mari og Emily. For guttene var det bare fire navn med i-ending: Nikolai, Henry og Levi. I 2019 var også guttenavnet Olai med i topp 100.

– Halvparten av jentenavnene med i-lyd sist er flere hundre år gamle i Norge, som Ingri, Astrid, Sigrid, Solveig og Mari, resten er engelske former av navn, som Jenny, Lilly, Ellie, Hennie og Emily. For guttene er Olai en latinsk form av det gamle norske Olav, og resten er fra andre land, sier Utne.

I England og Wales er i-lyd-ending veldig populært for tiden. 25 av de 100 mest brukte guttenavnene der i 2019 sluttet på i-lyd, og hele 31 av jentenavnene. I 2020 hadde andelen endret seg til 26 guttenavn og 30 jentenavn.

Navnene det er snakk om er her sortert fra mest brukt: Ivy, Lily, Rosie, Emily, Poppy, Evie, Elsie, Daisy, Phoebe, Sophie, Ruby, Millie, Maisie, Esme, Penelope, Bonnie, Chloe, Hallie, Molly, Lottie, Nancy, Ellie, Lucy, Gracie, Darcie, Holly, Amelie, Lilly, Heidi og Elodie for jenter, og Harry, Archie, Henry, Charlie, Freddie, Finley, Alfie, Tommy, Teddy, Albie, Rory, Louie, Reggie, Ronnie, Zachary, Frankie, Toby, Riley, Jesse, Bobby, Stanley, Sonny, Oakley, Harvey, Ollie og Harley for gutter.

– I England og Wales kommer et stort flertall av guttenavnene og halvparten av jentenavnene med i-lyd sist fra kjæleformer av andre navn, som Ollie av Oliver, og Ellie av blant annet Eleanor. Noen av guttenavnene er hentet fra etternavn, nok påvirket fra USA, som Harley og Stanley. Og det er noen jentenavn fra navn på blomster, som Ivy (eføy), Poppy (valmue) og Daisy (margeritt), også det en skikk fra USA, sier Utne.

Var populært for 100 år siden og igjen nå

Men hvorfor sammenligner vi Norge og England? Jo, fordi vi ofte deler navnetrender med britene, og fordi navn gjerne går i hundreårssyluser. Altså vil navn som var populære for rundt 100 år siden ofte bli populære igjen. Og hvilken trend var gjeldene for rundt 100 år siden? Jo – britiske navn var populære i Norge. Og mange av dem sluttet på i-lyd.

Det er ikke nødvendigvis nøyaktig de samme navnene som blir populære igjen etter 100 år, men selve typen navn.

I begynnelsen av 1900-tallet var navn som Henry, Harry, Stanley, Leslie, Sidney, Percy, Geoffrey, Bertie, Anthony og Jesse populære for gutter i England, og Mary, Dorothy, Annie, Elsie, Ivy, Lily, Nellie, Marjorie, May, Jessie, Amy, Daisy, Minnie, Lucy, Bessie, Ruby, Marie, Fanny, Margery og Nancy for jenter.

– I England på begynnelsen av 1900-tallet var navn med i-lyd sist mest omtrent likt fordelt på kjælenavn, som Harry og Bertie og etternavn, som Leslie og Sidney. Blant jentene var de fleste kjæleformer fra jentenavn, som Dorothy og Nellie, men også blant annet plantenavnene Ivy (eføy) og Daisy (margeritt), og smykkesten-navnet Ruby (rubin), sier Utne.

I navnestatistikk for femårsperioden 1900-1904 i Norge var Henry og Harry de eneste guttenavnene i topp 100 med i-ending, mens det var klart flere for jenter – Astrid, Jenny, Sigrid, Ingrid, Solveig, Dagny, Lilly, Kari, Randi, Nelly, Mary og Astri. Den gangen var jentenavn med i-lyd til slutt i Norge oftere gamle norske enn de er nå.

– Åtte av tolv jentenavn med slik slutt  var flere hundre år gamle i Norge, som Astrid og Kari og fire var engelske, som Jenny og Mary. For guttene var navn med i-lyd sist helst påvirket av engelsk navnemote, men det var bare to blant disse 100 vanligste navnene. I dag kommer de fra andre land, sier Utne.


Hva med USA?

Man skulle gjerne tro at trenden med i-lyd i slutten av navn også gjaldt USA på samme måte som Norge og England, men der vi ser at Norge og England gjerne følger hverandre med bølger på samme tid, er det mindre tydelig i USA. Særlig guttenavn med i-lyd til slutt har sunket kraftig siden midten av 1900-tallet, mens andelen jentenavn med slik ending har holdt seg ganske stabilt. I 2020 var det seks guttenavn og 27 jentenavn med i-lyd til slutt i topp 100.

For gutter var det Henry, Levi, Anthony, Eli, Kai og Wesley, og for jenter Emily, Avery, Penelope, Chloe, Ellie, Zoey, Riley, Lily, Zoe, Everly, Lucy, Paisley, Natalie, Naomi, Aubrey, Ivy, Kinsley, Audrey, Serenity, Kennedy, Ruby, Sophie, Sadie, Hailey, Emery, Leilani og Everleigh.

– Guttenavnene som slutter på i-lyd har mange ulike bakgrunner, blant annet to bibelske – Levi og Eli og ett etternavn, Wesley. Flere av jentenavnene er hentet fra etternavn, som Avery og Kennedy, og bare noen få kan komme fra kjælenavn, som Zoey og Sadie (av Sarah), sier Utne.

Han forklarer at det ellers finnes navn fra gresk og latin, som Penelope, Zoe, Sophie, Natalie, fra Bibelen – Chloe, Naomi, blomster – Lily, Ivy og annet positivt, som Serenity som betyr ro.

– I USA er det altså fornavn oftere hentet fra etternavn og sjeldnere fra kjælenavn enn i England, sier Utne.

Inspirasjonen fra engelsk: kjælenavn og etternavn som fornavn

Halvparten av vanlige jentenavn med i-ending som brukes i Norge nå, er inspirert av engelsk, resten er gamle i Norge. Blant guttene er de fleste slike fra andre land, og foreløpig har få engelske kommet i bruk nå på 2000-tallet.


– De engelske navnene, både fra England og USA, er enten opphavelige kjælenavn eller etternavn som har blitt tatt i bruk som fornavn. Ganske mange av navnene brukes til begge kjønn, men mer brukt for det ene kjønnet enn det andre, sier Utne.

Eksempler på kjælenavn som slutter på i-lyd, trekker han fram jentenavnene May, Jenny Mary og Lilly, og for gutter Tommy, Johnny, Jonny, Willy, Henry, Harry, Tony, Freddy, Kay, Jimmy, Charlie, Eddie og Benny.

– Mange av disse navnene har først og fremst vært brukt som kjælenavn, særlig i USA, og blir det fortsatt. Offisielt har personene gjerne andre navn, som Thomas, John og William. Derfor synes navnene med i-lyd forholdsvis lite i USA-statistikkene, men kan være mer synlige i Europa og Norge, fordi vi har tatt i bruk kjæleformene vi har fanget opp gjennom mediene, sier Utne.

Måten vi skriver navnene på varierer også, og Utne sier vi ofte finner ulike skrivemåter av navn på engelsk og Norge. I USA og England er det gjerne vanligst å skrive navnene Annie og Nellie. Særlig i USA var Jennie vanligst for hundre år siden, men nå blir også Jenny brukt, mest i England. Skrivemåtene Jenny, Anny og Nelly har vært vanlige i Norge.

Etternavn som fornavn er trendy i USA, og har vært det en god stund.

– Gjennom 1900-tallet, og særlig fra sent på 1900-tallet, har etternavn blitt tatt i bruk som fornavn for begge kjønn, noen mer for jenter, andre mer for gutter, sier Utne.

Felles for mange av navnene er at de slutter på -ley, -ly, -ey, -y og -ee. Noen av de samme navnene har også opphav i lite kjente fornavn.

– Uttalen kan være med i eller ei, og noen ganger begge deler for samme navn. Det gjelder for eksempel for Finley/Finlay, Riley/Rylee, Stanley, Harley, Harvey, Oakley, Hallie, Hailey/Hayley, Sidney, Wesley, Everly, Aubrey, Paisley, Kennedy og Kinsley, sier Utne.

I tillegg spiller det en rolle på hvilket språk navnet uttales. For eksempel uttaler vi e-en til slutt i Marie, Sophie og Amelie på norsk, men på engelsk slutter navnet på i-lyd. Også flere gamle greske og latinske navn med -e til slutt får i-uttale på engelsk, som Chloe, Penelope og Phoebe.

De norske navnene som slutter på i-lyd

Navneforsker Ivar Utne trekker fram to typer norske navn som ender på i-lyd.

– Det er gamle nordiske jentenavn fra middelalderen, som ofte skrives med -id, -ny eller -veig sist. Slike navn var mye brukt i første halvdel av 1900-tallet, og begynner å komme tilbake nå. Ofte finnes de også i dialektformer, sier Utne.

Han trekker fram disse eksemplene: Ingrid, Astrid, Randi, Solveig, Turid, Unni, Siri, Sigrid, Solfrid, Sølvi, Borgny, Oddny, Dordi, Dordy, Dårdi, Guri, Gyri/Gyrid, Madli, Magli, Rannei, Ranvei/Ranveig/Rannveig.

Og han legger til at noen nordiske guttenavn har fått i-lydsending i dialektformer eller i latinsk variant, som Tarjei (av Torgeir), Neri, Niri (eldre Nerid) og Olai (latinsk av Olav). Fra nordisk mytologi kommer navnet Ty. Torgny var slik fra middelalderen.

– Den andre typen norske navn som slutter på i-lyd er jentenavn som har kommet med kristendommen, men som har fått norske former, sier Utne.

Eksempler er jentenavnene Kari (av Katarina), Mari (av Maria), Eli (av Helene) og Kjersti (av Kristine).


Andre navn som slutter på i-lyd

I tillegg til de to store gruppene navn med i-lydending, er det flere mindre grupperinger. Mange er laget fra ord.

– For eksempel er Ivy og Daisy plantenavn, og andre fra ord med positiv betydning er Felicity (sterk lykke), Harmony, Melody, Serenity (ro, sinnsro) og Victory, sier Utne.

Guttenavnene Eli, Levi og Benoni og jentenavnene Naomi, Neomi, Noemi og Noomi er bibelske navn, og Nikolai/Nicolai og Antoni er klassiske navn fra latinske Nikolaus og Antonius.

– I Somalia får arabiske navn som ender på konsonant i-ending, som i Abdi og Abdullahi, sier Utne.

Også på Island er det vanlig at navn slutter på i.

– Slik var det på gammelnorsk også, men navnene har e-ending på norsk i dag, sier Utne.

Eksempler er Yngvi (Yngve), Bjarni (Bjarne), Arni (Arne), Kari (Kåre), Tryggvi (Trygve) og Helgi (Helge).

Finske guttenavn med i-ending er for eksempel Erkki (Erik), Heikki (Henrik), Juhani (Johan), Jussi (Johan), Lauri (Laurits, Lars), Kari (Oskar og andre navn) og Pauli (Paul).

På russisk Juri (Georg, Jørgen), Aleksi (Alexis), Andrei (Andreas) og Valeri (fra latinske Valerius som betyr sterk og mektig).

På fransk guttenavnet Remi og jentenavnet Leoni, og på tysk jentenavnene Vally og Heidi. På italiensk er noen guttenavn med i-slutt mye brukt, som Gianni (Giovanni, Johannes), Giovanni og Luigi.


Dette er de vanligste navnene som slutter på i-lyd

Mange navn som slutter på i-lyd kjenner vi veldig godt, og tenker kanskje ikke på dem som trendy – noen ganger fordi de var så mye brukt for kort tid siden at de rett og slett føles feil å bruke nå. Men mange er i bruk til barn, eller fine å bruke til barn nå.

Her er de 25 vanligste navnene som slutter på i-lyd i befolkningen per 01.01.21

Topp 25 for gutter:

1. Tommy
2. Roy
3. Ronny
4. Kai
5. Johnny
6. Nikolai
7. Ali
8. Nicolai
9. Jonny
10. Willy
11. Henry
12. Harry
13. Tony
14. Remi
15. Freddy
16. Levi
17. Maciej
18. Tarjei
19. Olai
20. Nicolay
21. Kay
22. Jimmy
23. Abdullahi
24. Abdi
25. Rudi

Topp 25 for jenter:

1. Kari
2. Ingrid
3. Astrid
4. Heidi
5. Randi
6. Solveig
7. Mari
8. Turid
9. Unni
10. May
11. Siri
12. Eli
13. Kjersti
14. Jenny
15. Sigrid
16. Kirsti
17. Solfrid
18. Mary
19. Sølvi
20. Lilly
21. Evy
22. Guri
23. Emily
24. Astri
25. Anny


Gode navnetips til deg som er på jakt etter et navn som slutter på i-lyd:

Dette er kun et utvalg av navn som slutter på i-lyd.

Guttenavn:

Abdi, Abdullahi, Ajay, Albie, Alby, Aleksi, Alexei, Alexie, Alfie, Ali, Ally, Alvi, Amani, Anatoly, Andi, Andrei, Andrej, Andri, Andrzej, Andy, Anti, Anthony, Anthoni, Antoni, Antony, Antti, Archie, Ari, Arlie, Arly, Armani, Arni, Arnie, Ary, Ashley, Atli, Aubrey, Auli, Avery, Avni

Bailey, Baily, Barnaby, Barney, Barrie, Barry, Bartlomiej, Bellamy, Benny, Benoni, Bentley, Bertie, Bexley, Billy, Bjarki, Bjarni, Bobbie, Bobby, Bodhi, Bodie, Bowie, Bradley, Brady, Bragi, Brantley, Breki, Brodie, Brody, Buddy

Cai, Cali, Cary, Casey, Cay, Cezary, Charlie, Charly, Clay, Cobe, Cobi, Cobie, Coby, Cody, Colby, Conny, Corey, Cory

Dai, Dani, Danni, Danny, Dany, Darcey, Darci, Darcie, Darcy, Davi, Davy, Deni, Denni, Denny, Dimitri, Dimitrij, Dimity, Donny, Doughie, Dragi

Eddi, Eddie, Eddy, Eeli, Eemeli, Eemi, Eili, Eli, Elmi, Emery, Endri, Erkki, Ernie, Essey

Ferry, Finlay, Finley, Finnbogi, Frankie, Franky, Freddi, Freddie, Freddy, Fredi, Frei, Frej, Frodi, Frosti, Frøy

Gandi, Gary, Garry, Geoffrey, Georgi, Georgie, Gergely, Geri, Gerry, Gianni, Giovanni, Gisli, Godfrey, Gray, Gregory, Grigory, Gudni, Guy, Gylfi

Hai, Hakki, Hamdi, Hani, Hansi, Hardy, Hari, Harley, Harly, Harri, Harry, Hartly, Harvey, Hedley, Hedløy, Hedly, Heiki, Heikki, Heini, Helgi, Helly, Helmi, Hendry, Henki, Henley, Henri, Henry, Herbie, Herry, Hilary, Hilmi, Hjalti, Huey, Hughie, Humphrey, Huxley, Høgni

Ignacy, Ilija, Ilmi, Ingi, Ingvi, Isni, Issey

Jackie, Jacky, Jaime, Jamie, Jani, Jari, Jeffrey, Jeremi, Jeremie, Jeremy, Jerry, Jerzy, Jesse, Jessie, Jimi, Jimmi, Jimmie, Jimmy, Jiri, Jodi, Joey, Johnni, Johnnie, Johnny, Jolly, Joni, Jonni, Jonnie, Jonny, Jony, Jordi, Jordy, Jossi, Jouni, Joy, Judi, Juhani, Juri, Jussi

Kai, Kaj, Kalani, Kalevi, Kani, Kari, Karly, Kay, Kelly, Kendy, Kennedy, Kenni, Kennie, Kenny, Kerry, Khai, Khoi, Kimmy, Kingsley, Kirby, Kitti, Klay, Kobe, Kobi, Kobie, Koby, Kodi, Kody, Kofi, Ksawery, Kyrie

Landry, Larry, Lauri, Lee, Leevi, Legacy, Lei, Lemmy, Lenni, Lennie, Lenny, Leroy, Leslie, Levi, Levy, Lewi, Li, Lindsay, Lindy, Loki, Loui, Louie, Lucky, Lui, Luigi

Maciej, Magdi, Magni, Maki, Malakai, Mani, Marley, Marti, Martti, Matei, Matej, Matti, Mickey, Micky, Mikey, Mikolaj, Montgomery, Monty, Montri, Murray, Mussie

Nali, Neri, Nerid, Nicholai, Nicholay, Nicki, Nickolai, Nickolay, Nicky, Nicolai, Nicolaj, Nicolay, Niki, Nikki, Nikolai, Nikolaj, Nikolay, Niri, Nori

Oakley, Oddi, Olai, Olavi, Oli, Olli, Ollie, Olveig, Onni, Ossi, Ozzy

Paddy, Pareli, Pauli, Percy, Perry, Petri, Presley

Qi

Rafferty, Ralphie, Ralphy, Rami, Ramy, Ramzi, Rani, Randy, Ravi, Ray, Reggie, Remi, Remie, Remy, Renny, Rey, Richie, Ricki, Rickie, Ricky, Rikki, Riley, Robbie, Robby, Rocky, Roddy, Rodney, Rodny, Rogvi, Rolly, Ronni, Ronnie, Ronny, Rory, Roy, Rudi, Rudy, Runi

Sakari, Sami, Sammi, Sammy, Samy, Sandi, Sandy, Sergei, Shady, Sidney, Sindri, Skuli, Sky, Snorri, Sonny, Sony, Stanley, Stevie, Sunday, Sunny, Sydney, Sølvi, Såvi

Tai, Tarjei, Teddie, Teddy, Tekie, Terjei, Terry, Thi, Thierry, Thommy, Thony, Thorry, Timmi, Timmie, Timmy, Timotei, Timothy, Toby, Tolli, Tomi, Tommi, Tommie, Tommy, Toni, Tonni, Tonny, Tony, Torgny, Torjei, Torry, Tri, Troy, Tryggvi, Ty

Unai, Uri

Valeri, Valery, Vally, Veli, Victory, Viljami, Villy, Vinni, Vinnie, Vinny, Vitali

Wali, Wally, Wesley, Willi, Willie, Willy, Woody

Ylli, Yngvi, Yuri

Zachary, Zackary, Zakari, Zaki, Zeki, Ziggy

Jentenavn:

Aasveig, Abbi, Abbie, Abby, Adalee, Afroditi, Aggi, Aggie, Agni, Aili, Aimee, Aimie, Aivi, Akuvi, Alani, Ali, Alli, Allie, Ally, Alvi, Amali, Amani, Amari, Ameli, Amelie, Ammy, Amy, Andi, Andri, Andy, Angeli, Angeliki, Angie, Anneli, Annemari, Annfrid, Anni, Annie, Annmari, Annsofi, Annvei, Annveig, Anny, Ansley, Anveig, Ari, Arly, Arney, Arnveig, Ashley, Asny, Astri, Astrid, Asveig, Aubree, Aubrie, Aubrey, Audni, Audny, Audrey, Audveig, Auli, Avani, Averi, Averie, Avery

Bailee, Bailey, Baily, Baylee, Becky, Bellamy, Benny, Bergny, Beri, Berkley, Berly, Berny, Bessie, Bethany, Betsi, Betsy, Betty, Betzy, Beverley, Beverly, Bibi, Bibbi, Billie, Bjarney, Bjørgny, Blakely, Bobbi, Bobbie, Bonnie, Borgny, Brinley, Britney, Brittany, Brylee

Callie, Cally, Candy, Cari, Carly, Carrie, Casey, Cassidy, Cassie, Cathy, Cati, Cecily, Charity, Charlee, Charli, Charlie, Charly, Chelsea, Cherry, Chloe, Christi, Christie, Christy, Cindy, Cissi, Clary, Cloe, Conni, Connie, Conny, Courtney, Cristy

Dagfrid, Dagny, Dagveig, Daisy, Dani, Darcey, Darci, Darcie, Darcy, Debbie, Dee, Delaney, Demi, Destiny, Diddi, Dilani, Dollie, Dolly, Dordi, Dordy, Dorothee, Dorothy, Dottie, Dotty, Dårdi

Eadie, Ebony, Edie, Eddny, Eddy, Edly, Edny, Eeli, Eevi, Effie, Eidi, Eidy, Eilei, Eili, Einfrid, Eini, Eiri, Eivi, EldfridEldri, Eldrid, Eleni, Elfrid, Eli, Elli, Ellie, Elly, Elny, Elodie, Elsi, Elsie, Elsy, Elvi, Elvie, Elvy, Ely, Emani, Emberly, Emeli, Emerie, Emely, Emery, Emili, Emily, Emly, Emmeli, Emmely, Emmi, Emmie, Emmily, Emmy, Emory, Emy, Enni, Ennie, Enny, Ensley, Eri, Erny, Esmae, Essi, Ettie, Eugenie, Everlee, Everley, Everly, Evi, Evie, Evy, Ewy

Fanney, Fanni, Fannie, Fanny, Fay, Felicity, Fifi, Francy, Frankie, Fredny, Frøy

Gabi, Gaby, Genny, Georgie, Gerdi, Gerdny, Geri, Gerlie, Gerly, Gerny, Gertie, Gerty, Gigi, Ginny, Gitti, Gjøri, Glady, Glennie, Glenny, Glory, Gracie, Gudny, Gudveig, Gulli, Gullveig, Gully, Gunni, Gunnvei, Gunnveig, Gunny, Gunveig, Guri, Gurli, Gurly, Gyri, Gyrid, Gøli, Gøri, Gørli

Haddy, Hadlee, Hadley, Hagny, Hailee, Hailie, Hailey, Haily, Haley, Halle, Hallfrid, Hallie, Hally, Hamdi, Hani, Hanneli, Hanni, Hannie, Hanny, Hansi, Happy, Harley, Harlie, Harmoni, Harmony, Hattie, Haylie, Hayley, Heavenly, Heddi, Heddie, Heddy, Heidi, Heidy, Heini, Hellevi, Helly, Helmi, Helvi, Hendy, Henley, Henni, Hennie, Henny, Herly, Hettie, Hetty, Hilary, Hillary, Hillevi, Hilly, Hilveig, Hilvi, Hollie, Holly, Honey

Imani, Immi, Indi, Indie, Ingeli, Ingerid, Ingfrid, Ingny, Ingri, Ingrid, Ingvei, Ingveig, Irmeli, Ivi, Ivie, Ivory, Ivy

Jackie, Jacky, Jaime, Jamie, Janni, Jannie, Janny, Jeannie, Jenni, Jennie, Jenny, Jerry, Jesse, Jessi, Jessie, Jessy, Jodi, Jodie, Jody, Jolly, Joni, Jonny, Jorgie, Jori, Josie, Jossi, Journi, Journey, Joveig, Jovie, Joy, Judi, Judy, Juli, July, Juni, Junie, Junni

Kady, Kai, Kailani, Kaisley, Kali, Kallie, Kalliopi, Kamari, Kani, Kaori, Karlie, Karly, Karny, Kari, Karny, Kassidy, Kati, Katie, Kaylie, Kehlani, Kathy, Kailani, Katy, Kay, Keily, Kelley, Kelli, Kellie, Kelly, Kelsey, Kennedi, Kennedy, Kenny, Kerry, Kersti, Ketty, Khaleesi, Kicki, Kikki, Kimberley, Kimberly, Kimmi, Kimmie, Kimmy, Kinley, Kinsley, Kirby, Kirsti, Kirstie, Kirsty, Kitti, Kitty, Kjellfrid, Kjelly, Kjersti, Kjærsti, Konni, Konny, Kristi, Kristie, Kristy, Kylie

Lacey, Lacie, Lady, Lainey, Laney, Lanie, Laurie, Lauvøy, Legacy, Leikny, Leilani, Leilany, Leili, Leni, Lennie, Lenny, Leny, Leoni, Lesley, Leslie, Levi, Levie, Lexi, Lexie, Li, Libby, Liberty, Lili, Lillevi, Lilli, Lillie, Lilly, Lily, Lindi, Lindie, Lindsay, Lindsey, Lindveig, Lindveig, Lindy, Linni, Linnie, Lissi, Lissie, Lissy, Livi, Lizzi, Lizzie, Lizzy, Lolly, Lonnie, Lonny, Lorelei, Lori, Lotti, Lottie, Lovely, Luci, Lucie, Lucky, Lucy, Lulli, Lully, Lumi, Lusie, Lussi, Luzie

Macey, Maci, Mackenzie, Maddie, Maddy, Madli, Madly, Mae, Maggi, Maggie, Maggy, Magli, Magni, Magny, Mai, Maili, Mairi, Maisie, Maisy, Maivi, Maj, Makenzie, Mali, Malli, Mallory, Mally, Mandy, Maney, Mansi, Marchelie, Marcie, Margie, Mari, Marjorie, Marjory, Marley, Marlie, Marly, Marni, Marnie, Marny, Marri, Marry, Mary, Massi, Matty, Mavi, May, Mayli, Mayly, Mckinley, Mckenzie, Meili, Melady, Melani, Melanie, Melany, Melodi, Melodie, Melody, Meri, Mery, Milani, Mildri, Mildrid, Miley, Milli, Millie, Milly, Mimi, Mimmi, Mindy, Minni, Minnie, Minny, Misty, Molli, Mollie, Molly, Moni

Naemi, Naimi, Nalini, Nanci, Nancie, Nancy, Nannsi, Nanny, Nansi, Nansy, Naomi, Natali, Nataly, Nathali, Nathaly, Navy, Nelli, Nellie, Nelly, Nemi, Nenny, Neomi, Neri, Nerid, Nicki, Nicky, Nike, Niki, Nikki, Nilani, Nini, Ninni, Ninnie, Ninny, Nivi, Noemi, Noemie, Noemy, Noomi, Nori, Norveig, Novalie, Nuri

Oakley, Oddfrid, Oddny, Oddvei, Oddveig, Odny, Odveig, Olly, Olveig, Onni

Paisley, Pallavi, Pearly, Peggy, Penny, Perdy, Perly, Perny, Phoebe, Pippi, Pinky, Polly, Poppie, Poppy, Presley, Purity

Qali, Qi, Queenie

Ragini, Ragni, Ragnveig, Ragny, Randi, Randveig, Rani, Rannei, Ranni, Rannveig, Ranvei, Ranveig, Raylee, Remi, Remy, Reni, Riley, Romi, Romilly, Romy, Rosalie, Rosemari, Rosemary, Rosi, Rosie, Rosmari, Rosy, Royalty, Ruby, Rudi, Runi, Rylee, Ryleigh, Rylie

Sadie, Saffie, Saimi, Salmøy, Sally, Sandi, Sandie, Sandy, Sari, Serenity, Seri, Shelby, Shelley, Shelly, Sherry, Shirley, Sidney, Signi, Signy, Sigri, Sigrid, Sigurveig, Sigveig, Siiri, Silvi, Sindy, Siri, Sissi, Sivi, Sky, Sofi, Soley, Solfrid, Soli, Solmøy, Solvei, Solveig, Solvi, Sonni, Sonnie, Sonny, Stacey, Stacy, Stefanie, Stefani, Steffani, Steffanie, Steffi, Steffy, Stefi, Stephanie, Stephany, Stevie, Sunday, Sunni, Sunny, Susie, Susy, Sussi, Suvi, Suzi, Suzie, Suzy, Sydney, Sygni, Sylvei, Sylveig, Sylvi, Sylvie, Søgni, Sølvi, Sølvy

Tammy, Teddy, Tenley, Terri, Terry, Tessie, Thi, Thonny, Thorny, Thuri, Thurid, Thyri, Tiffany, Tilly, Tini, Tinley, Tinsley, Titti, Toini, Toni, Tonni, Tonny, Tony, Torgny, Torni, Tori, Torny, Torveig, Torøy, Toyni, Tracey, Tracy, Trinity, Trixie, Trudi, Trudy, Turi, Turid, Tutti, Tyri, Tytti, Tøri

Undi, Unni, Unnie, Unnveig, Unny

Valeri, Valerie, Valery, Vally, Vergie, Verity, Veslemøy, Vicki, Vickie, Vicky, Victory, Viivi, Vikki, Vinni, Vinnie, Vinny, Vivi

Wainy, Wally, Waverly, Wendi, Wendy, Wenny, Whitney, Wicki, Wicky, Winnie, Winny, Wivi

Yalini, Yamini, Yareli, Yenni, Yenny, Ylvali, Ylvi

Zadie, Zelie, Zoe, Zoey

Øli

Ådny, Årny, Åsny, Åsveig

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: