Marie er en variant av Maria. Maria er et bibelsk navn som kan bety elsket, stor og sterk, sjøens stjerne, opprører eller dråpe fra havet – alt etter hvordan man tolker navnets opphav.

Publisert: 14. januar 2019   -   Oppdatert: 14. februar 2019

Så populært er Marie:

I 2018 var Marie på 40. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

I 2017 var Marie på 36. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

I 2016 var Marie på 35. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Bruk av navnet Marie i Norge og andre land:

Marie ble brukt en del på 1700- og 1800-tallet, og var på andreplass for alle jentenavn i befolkningen i folketellingene i 1865 og 1900. Foreløpig siste år i topp 10 for nyfødte var i 1918.

Marie var gjerne skriftform selv om uttalen var annerledes – gjerne uttalt Maria, Marja og Marje (de to siste med trykk på første stavelse). Den bokstavrette uttalen ms_RI-e ble mer vanlig på 1900-tallet, altså med trykk på i-en og med -e til slutt.

Marie sank raskt som første fornavn fra sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Men har vært mye brukt som andre fornavn gjennom hele 1900-tallet. Navnet har faktisk blitt brukt tre til fire ganger oftere som andre fornavn enn som første i dette tidsrommet. Derfor har Marie samlet sett vært det mest brukte jentenavnet i Norge i store deler av 1900-tallet. Bruken tok seg også opp igjen fra 1990-tallet og senere.

Som første fornavn begynte Marie å stige igjen fra rundt 1970, og nådde sin foreløpig høyeste plassering rundt 1995. Navnet kom likevel ikke inn i topp 10. Siden har navnet sunket svakt. Marie fortsatte å falle litt i bruk i 2018, og 149 barn fikk navnet.

I Sverige var Marie inne i topp 10 på 1960- og 1970-tallet hvor navnet samlet sett fikk henholdsvis 7. og 10. plass for det aktuelle tiåret. Etter den tid har Marie blitt mye mindre brukt i Sverige, og har vært ute av topp 100 på 2000-tallet. Derimot har Maria vært inne i topp 100 hele tiden. Maria var på 58. plass i Sverige i 2018.

I Danmark har Marie vært mye brukt gjennom 1900-tallet, og var for eksempel på 13. plass i 1985 og 1986. På 2000-tallet har navnet ligget mellom 20. og 30. plass, og var på 29. plass i 2017 og 34. plass i første halvår i 2018. Det har også i dette tidsrommet ligget høyere på listene enn Maria. Før år 2000 var Maria lenge mer brukt enn Marie.

I USA var Marie inne i topp 10 tidlig på 1900-tallet, men har sunket svakt siden den gang. I 2017 var navnet på 651. plass. Maria står sterkere i USA nå, men er også på vei ned. I 2017 var navnet på 111. plass. Den engelske varianten, Mary, lå stort sett på førsteplass fra 1900 til 1961, men har minket mye i bruk etterpå, og var i 2017 på 127. plass.

I England og Wales var Marie på 959. plass i 2017, mens langt mer populære Maria var på 71. plass.

Derfor fungerer Marie godt nå:

Marie har svært sterk tradisjon i Norge, og vil derfor være aktuelt for mange som ønsker oppkalling. Dessuten har navnet klanger foreldre liker nå – vokaler inntil hverandre og konsonanten m. Navn som begynner på Ma har vært mye brukt i Norge historisk sett, og gjør det fortsatt.

Varianter av Marie:

Maria, Mari, Maja, Marja, Marje, Mia, Rie, Mary

Slik uttales Marie:

ma-RI-e, med trykk på i-en

ma-RI er fransk uttale og vanlig i Sverige (og for svensker i Norge)

MAR-je med trykk på a-en og i-en uttalt som j er gammel uttale som særlig var i bruk på deler av Østlandet og i Trøndelag.

Navn i samme sjanger som Marie:
Maria, Mari, Maja, Maia, Anna, Anne, Magdalena, Madelen, Melene, Malin, Carmen, Guadalupe, Mercedes

Du kjenner Marie fra:

Svensk sanger Marie Fredriksson, forfatter og skuespiller Marie Hamsun, forfatter og skuespiller Marie Takvam

Guttevariant av Marie:

Marius, Mario

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelDe vanligste foreldrefeilene
Neste artikkelOda
DEL