Mange velger bevisst vekk navn som inneholder æ, ø eller å for at navnet skal fungere godt internasjonalt. Men er det egentlig så farlig? Her er mange gode navnetips for deg som ikke er så redd for å bruke disse skandinaviske bokstavene.

Sist oppdatert: 2. april 2019

Ønsker du å gi barnet ditt navn med nordisk bakgrunn eller preg, kan du gjerne velge navn som inneholder æ, ø eller å. Mange av disse er også lite brukt, og kan dermed være fine å velge om du ønsker å gi barnet et sjeldent navn. Kanskje kan Hølje, Løve, Snø eller Jæger friste å bruke? Eller mer kjente navn som Jørgen, Øystein, Håkon, Åse, Frøya eller Synnøve.

Alle navnene i listen er brukt av 4 eller flere i befolkningen per 01.01.19. Noen navn kan ha fått fornorsket skrivemåte av utenlandske navn med andre bokstaver. Dette er skrivemåten brukt hos Statistisk sentralbyrå.

Navn som begynner på æ eller inneholder æ:

 

Guttenavn:

Babæk

Jæger

Kjærand, Kjærulv

Pær

Sæbjørn, Sæming, Sæmund, Sæmundur, Sævar

Tjærand

Væinø

Wærner

Ægir, Ævar

Jentenavn:

Hæge

Kjærlaug, Kjærsti, Kjærstin

Lærke

Mærta

Pæivi

Snædis, Sæunn

Navn som begynner på ø eller inneholder ø:

 

Guttenavn:

Aabjørn, Ambjørn, Anbjørn, Annbjørn, Arinbjørn, Arnbjørn, Asbjørn, Asløv, Audbjørn

Biørn, Bjønn, Bjørge, Bjørgolfur, Bjørgulf, Bjørgulv, Bjørgvin, Bjørn, Bjørnar, Bjørne, Bjørner, Bjørnstein, Bjørnulf, Bjørnulv, Bjørnvald, Bjøro, Bjørvin, Børe, Børge, Børje, Børre, Børt, Bøye

Dezsø

Edbjørn, Einbjørn, Elbjørn, Eldbjørn

Frøy, Frøystein

Gjøran, Gløer, Glør, Gudbjørn, Gunbjørn, Gunnbjørn, Gyørgy, Gøkhan, Gøran, Gøsta, Gøte

Halbjørn, Hallbjørn, Hartløv, Hedløy, Herbjørn, Herløv, Hjørn, Hjørtur, Høgne, Høgni, Hølje, Hørdur, Høye

Ingbjørn, Ingebjørn

Jenø, Jobjørn, Jøel, Jøger, Jøgvan, Jøkull, Jøns, Jøran, Jørand, Jørann, Jøren, Jørg, Jørgen, Jørn, Jørulf, Jørun, Jørund, Jøstein, Jøte

Kjølv, Kolbjørn, Kollbjørn, Kørner

Lillebjørn, Løve

Norbjørn

Odbjørn, Oddbjørn, Olbjørn, Olebjørn

Røgnvaldur

Sebjørn, Sigurbjørn, Solbjørn, Støre, Størk, Størker, Sveinbjørn, Sæbjørn, Sølfest, Sølve, Sølver, Sølvi, Sønke, Søren

Thorbjørn, Thrøstur, Thøger, Tjøl, Tjøstel, Tjøstolv, Tøger, Tølløv, Tønnes, Tørner, Tørres, Tørris

Vainø, Vebjørn, Vigbjørn, Vilbjørn, Væinø

Webjørn

Øistein, Øisten, Øivin, Øivind, Øivinn, Ølver, Ømer, Ønder, Ørger, Ørjan, Ørjar, Ørn, Ørnulf, Ørnulv, Ørvar, Østen, Øven, Øystein, Øysten, Øyulf, Øyvin, Øyvind, Øyvinn, Øzcan, Øzer, Øzgur, Øzkan

Åsbjørn

Jentenavn:

Aasbjørg, Adalbjørg, Ambjørg, Anbjørg, Annbjørg, Arnbjørg, Asbjørg, Audbjørg

Bjørg, Bjørgfrid, Bjørghild, Bjørgny, Bjørgun, Bjørgunn, Bjørk, Bjørnhild, Bjørunn

Dagbjørg, Dagbjørt, Døndu, Dørte

Eibjørg, Elbjørg, Eldbjørg, Ellbjørg, Embjørg, Enikø

Fredbjørg, Fridbjørg, Frøidis, Frøja, Frøy, Frøya, Frøydis, Føbe

Gjøa, Gjøri, Gjørid, Gjøril, Gudbjørg, Gullbjørg, Gunbjørg, Gunnbjørg, Gyøngyi, Gyøgyi, Gølin, Gønner, Gønul, Gønyl, Gøran, Gørel, Gørhild, Gøril, Gørild, Gørill, Gørli, Gøta

Halbjørg, Hallbjørg, Helbjørg, Hellbjørg, Herbjørg, Hilbjørg, Hildbjørg, Hildebjørg, Hillbjørg, Hjørdis, Hjørdun, Hrønn

Ingbjørg, Ingebjør, Ingebjørg, Ingibjørg

Jarbjørg, Jøran, Jørand, Jørann, Jørdis, Jørghild, Jørgine, Jørgunn, Jøril, Jørild, Jørill, Jørunn

Kjellbjørg, Kolbjørg, Kristbjørg

Linbjørg, Lindbjørg, Livø

Magnbjørg, Møyfrid

Nodbjørg

Odbjørg, Oddbjørg, Olbjørg, Ollbjørg, Oløf

Rønnaug

Salmøy, Sebjørg, Sigbjørg, Sigurbjørg, Sjøfn, Snø, Snøfrid, Solbjørg, Solmøy, Synnøv, Synnøva, Synnøve, Synøve, Søgni, Sølje, Sølva, Sølve, Sølvi, Sølvia, Sølvy, Sønneva, Sønneve, Sønnøve, Sørine

Thorbjørg, Torbjørg, Torø, Torøy, Tøren, Tøri

Valbjørg, Vebjørg, Veslemøy, Vilbjørg

Ymbjørg

Zøhre

Øidis, Øivor, Øli, Øyan, Øydis, Øyfrid, Øygun, Øygunn, Øyonn, Øyunn, Øyvor, Øyvår, Øzden, Øzge, Øzlem

Åsbjørg

Navn som begynner på å eller inneholder å:

 

Guttenavn:

Bår, Bård

Gård

Hågen, Håkan, Håken, Håkon, Hårek, Håvar, Håvard, Håvid

Jånn

Kåre, Kårleiv, Kårmund, Kårstein

Målfinn, Måns, Mård, Mårten

Njål, Njård

Pål

Råg, Råger, Råmund

Styrkår, Stål, Ståle, Såmund, Såvi

Tåle, Tård, Tårn

Vrål, Våle

Ådne, Åge, Ågne, Åke, Åmund, Åne, Ånen, Ånon, Ånond, Ånund, Årne, Årstein, Åsbjørn, Åsgeir, Åsleik, Åsmund, Åsmunn, Åstein, Åsulf, Åsulv, Åsvald, Åvald, Åvar

Jentenavn:

Annvår

Dårdi

Eivår

Gunnvår, Gunvår, Gurå

Håp

Jorån, Jorånn

Kåra, Kårhild

Målfrid, Målfryd

Solvår, Svånaug

Tårån, Tåve

Vår, Vårhild, Vårill, Vårin, Vårinn, Vårunn

Wår

Øyvår

Ådel, Ådny, Ågot, Ågoth, Årlaug, Årny, Åro, Årolilja, Åsa, Åsbjørg, Åse, Åsel, Åselill, Åselin, Åseline, Åselinn, Åsfrid, Åshild, Åshill, Åsil, Åsine, Åslaug, Åsne, Åsny, Åsrun, Åsrunn, Åsta, Åste, Åsunn, Åsveig

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelÅse
Neste artikkelBella
DEL