NavnNavnetipsArabiske og muslimske navn

Arabiske og muslimske navn

En liten Mohammad eller Zahra? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 24315 Sist oppdatert 06.11.23
Arabiske navn er i bruk over store deler av verden, også en del i Norge. Du kan, men må ikke, ha arabisk eller muslimsk tilknytning for å velge disse navnene til ditt barn.

Det finnes mange arabiske navn i bruk i land over hele verden. Vi har tatt et utvalg, som stort sett er en del i bruk i Norge nå. Se nederst i artikkelen for navnelister med flere hundre aktuelle navn.

– Den muslimske navnekulturen blir brukt i mange land og i flere verdensdeler. Den omfatter flere språk, og har oftest lang religiøs tradisjon – både fra Koranen og senere islamsk tradisjon. Navnene kan stort sett spores tilbake til ord med kjent betydning. Betydningene er gjerne positive, og ofte knyttet til skjønnhet, glede, ønske og håp, gode egenskaper, ord fra naturen og religiøst innhold. Noen få navn betyr makt og mektig, eller leder. Derimot er det ikke navn som betyr kamp og beskyttelse, slik det er mye av i gamle nordiske og nord-europeiske navn, som i Gunnhild. Det er ikke alltid at bærerne av navnene kjenner betydningen selv, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Her er noen eksempler på betydninger:

Skjønnhet: Jamal og Jamala (skjønnhet), Hasan/Hasana (vakker), Hassan/Hassana (vakrere), Wasim/Wassim (vakker), Zayn (vakker, utsmykning)

Glede, lykke: Ayan (glede), Farah (glede), Farhan (glad, lykkelig), Hana (glede), Said (lykkelig), Naim/Naima (sorgløs, lykkelig), Yusra (lykke)

Ønske og håp: Amal (håp, forventning), Muna/Mona ((flere) ønsker), Raja (håp og ønske)

Gode egenskaper: Adil (ærlig, rettferdig), Amin (pålitelig og ærlig), Amna (trygg), Anis (vennlig), Aran (energi og livlighet), Asma (høyt ansett, berømt), Farid/Farida (enestående), Hakim (klok, fornuftig), Halima (tålmodig), Hamid (satt pris på), Ibrahim (snill far), Kamal (fullkommenhet), Latif/Latifa (vennlig), Maher (dyktig), Mustafa (den foretrukne), Salman (trygg)

Ord fra naturen: Anwar (mer lys, mer skinnende), Aram (gaselle), Bilal (fukte, friske opp), Haydar/Haidar (løve), Nada (dogg), Naim/Naima (stjerne), Nisrina/Nisrine (nyperose, særlig blomsten), Noor/Nur/Noora/Nura (lys, noe som skinner), Qamar (måne), Rami/Ramia (stjernebildet Skytten, betyr bueskytter), Saba (morgen, østavind), Usman/Osman (trappe (fugleslag)), Zaynab/Zeinab (velluktende blomst), Yasmin (sjasmin, fra persisk), Zahra (blomst, blomstring, glinsende)

Makt, mektig: Amir og Amira (prins og prinsesse), Malik/Malika (konge, fyrste, dronning)

Religiøst innhold: Ahmad/Ahmed (den mest lovpriste), Ammar (sterkt religiøs), Din/Deen (tro), Salah (sterkt religiøs), Zinedine (troens skjønnhet)

Noen av de mest kjente arabiske navnene er knyttet til profeten Mohammad og hans slektninger.

Mohammad betyr den som er lovprist. Hans datter Fatima sitt navn betyr hun som avvenner barn. Ali, Fatimas ektemanns navn, betyr opphøyd. Deres sønner Hassan og Huseyn/Hussein sine navn betyr skjønn, god og liten. Mohammads mor Amina sitt navn betyr pålitelig, og Aisha, Mohammads kones navn, betyr vellykket, forklarer Utne.

Fordi navnene kommer fra andre alfabet finnes det mange ulike skrivemåter av navnene.

– Det er også vanlig å bruke navn fra tidligere religiøse ledere, som Abu Bakr, Omar/Umar og Osman/Uthman, sier Utne.

Navn både i Koranen og Bibelen

I Norge og mange andre land har det lenge vært en bibelbølge på navnefronten, særlig for gutter. En del av navnene fra Bibelen finnes også i Koranen, og omvendt.

– Mange av Bibelens personer finnes også i Koranen, som profeter. Slike navn som er en del brukt i muslimsk kultur er Ibrahim (Abraham), Idris (Enok), Isa (Jesus), Ishaq (Isak), Ismail (Ismael), Jibril (Gabriel), Maryam (Miriam, Maria), Musa (Moses), Sarah/Sahra, Sulayman/Suleyman/Soleman (Salomo), Yahya (Johannes), Yusuf (Josef) og Yunus (Jonas), sier Utne.

Han legger til at det finnes mange flere eksempler, og hvert navn kan også ha flere ulike skrivemåter i vårt alfabet.

De ti mest populære muslimske guttenavnene i Norge nå

I 2022 var dette de mest populære arabiske guttenavnene i Norge. I listen er flere varianter av samme navn slått sammen, men ikke de gitt til færre enn 4.

1. Muhammad, Mohammad, Mohammed, Mohamed, Muhammed
2. Yousef, Yusuf, Yosef, Youssef
3. Ahmed, Ahmad, Ahmet
4. Amir, Emir
5. Ali
5. Ibrahim
7. Omar
8. Rayan
9. Ilyas
10. Isa

– I listen er mange av navnene kjent fra profeten Muhammad, hans slektninger og navn på sentrale personer fra den første tiden med islam, sier Utne.

Populære Muhammad

Omtrent hver fjerde gutt med muslimsk navn i Norge får en Muhammad-variant. Slik er det også ifølge Utne i land med utbredt muslimsk navnestatistikk.

– Slår vi sammen ulike skrivemåter, var navnet på 27. plass for gutter født i 2022. Regner vi alle skrivemåter for seg var Muhammad da på 83. plass, sier Utne.

Det er særlig i Oslo at bruken av Muhammad og varianter er sterk. Av 206 fødte med Muhammad-varianter i 2022 var over en tredjedel (37 prosent) bosatt i Oslo.

– Der har navnet stort vært på førsteplass for gutter siden 2009, med unntak av andreplass i 2021. Det var tilbake på topp i 2022, sier Utne.

Muhammad blant de vanligste navnene for alle aldre i Norge

Slår vi sammen seks av de vanligste skrivemåtene av navnet var det den 01.01.2023 17 058 personer som het en variant av Muhammad i Norge. Navnet ville samlet sett vært på rundt 25. plass over de vanligste guttenavnene i bruk i hele befolkningen i Norge, nær navn som Magnus, Trond og Marius.

Mohammad er den vanligste skrivemåten samlet for alle aldre i Norge, og var 01.01.2023 på 125. plass i befolkningen. Det var da 5521 gutter/menn med navnet med akkurat den skrivemåten her til lands, sier Utne.

De ti mest populære muslimske jentenavnene i Norge nå

I 2022 var dette de mest populære muslimske jentenavnene i Norge.

1. Amina, Emine, Emina
2. Mariam, Maryam
3. Aisha
4. Amira
5. Noor
6. Sidra
7. Fatima
8. Leyla, Leila
8. Yasmin
10. Zahra, Zara
10. Zainab

– Toppnavnet Amina er mye brukt i muslimsk navnetradisjon fordi det var navnet til profeten Muhammads mor. Tidligere har Fatima vært på topp, blant annet kjent som navne til Muhammads datter. Flere av de mest brukte jentenavnene er kjent fra Muhammads slektninger og fra andre sentrale personer i muslimsk tradisjon, sier Utne.

Den 01.01.2023 var det 1488 jenter/kvinner i Norge ved navn Amina, 751 Emine og 316 Emina. Alle var gitt til jenter i 2022, men ingen var i topp 100. Høyest var Emine med 29 jenter, på 164. plass. Ser vi på befolkningen i Norge under ett er det varianter av Fatima som er mest i bruk. Over 3200 jenter/kvinner har slike navn, og 1948 hadde navnet med skrivemåten Fatima. Samlet sett ville navnet ligget rundt 180. plass, på samme nivå som Solfrid og Ellinor.

Bruken av muslimske navn har sunket i Norge de siste 10 årene

Antallet barn som får arabiske og muslimske navn har gått ned de siste 10 årene av to hovedgrunner – den ene er at det blir færre med alle navn når fødselstallene synker, den andre er at de også utgjør en mindre andel av navn på fødte.

– Det er verdt å merke seg at dette skjer i en tid med betydelig innvandring fra kulturer med muslimsk navneskikk. Grunnen til at det likevel er færre som velger navnene, kan være at foreldre foretrekker andre mindre vanlige muslimske navn, eller navn utenfor muslimsk navnetradisjon, sier Utne.

Allahs 99 navnealternativer

I islam finnes 99 alternative navn i tillegg til Allah for deres gud.

– Alle disse 100 navnene blir brukt som fornavn. Av religiøse grunner har disse ikke blitt brukt alene, men den tradisjonen står svakere nå. Guttenavn har Abd, som betyr tjener, foran seg, og for jenter brukes Amat. Dessuten har hoveddelen av navnene en bestemt artikkel foran seg, altså en variant av al. Navn kan da for eksempel bli Abd al Karim for gutter, og tilsvarende med Amat al Karim som jentenavn, sier Utne.

Han forklarer at Abd al gjerne også får andre former i vårt alfabet, som Abdul og Abdel, som i navnene Abdul Karim eller Abdel Karim.

– Andre slike navn er Jabbar, Latif, Rahman og Rashid. Da får man for eksempel Abdul Latif, sier Utne.

Hovednavnet på Gud, Allah, brukes uten bestemt artikkel: Abd Allah, eller bedre kjent som Abdullah.

– For jenter vil Amat al-Karim være mest bokstavrett skrivemåte, men det er like rett og mye mer vanlig å bruke dem som Amatul Karim og Amatol. Slike navn er lite brukt for jenter/kvinner. Det er nå færre enn fire og kanskje ingen med slike deler først i navn i det norske folkeregisteret, sier Utne.

Han forklarer videre at det er mer vanlig at Allahs ulike navn brukes uten Abd og al, både i Vesten og i muslimske land.

– Det vil si at de bare heter for eksempel Karim eller Latif. Også delen Abdul og Abdel blir brukt som fornavn alene. Den 01.01.2023 var det 350 gutter/menn med Karim som første eller eneste fornavn i Norge. Det var også 1279 gutter/menn som het Abdul som første eller eneste fornavn. 273 av dem hadde Abdul som eneste fornavn, uten et Allah-navn eller andre fornavn etter. Det var bare 17 med hele Abdul Karim som fornavn, men flere hadde navnet sammenskrevet, som 77 Abdulkarim, sier Utne.

Jentenavn som ligner eller er like navn fra andre land

For jenter er det mange navn som er helt like eller ganske like på tvers av kulturer.

– Noen navn har ulikt opphav, som arabiske og europeiske Amina og arabiske Zahra og bibelske Sara. Andre navn har samme opphav, som Mariam/Miriam/Mirjam og Sara/Sarah, sier Utne.

Mange skrivemåter av samme navn

En av grunnene til at det finnes et utall av varianter av navn som Muhammad og andre arabiske og muslimske navn, er at de har blitt til på et annet språk og med et annet alfabet.

– Det finnes ikke en fast måte å omskrive muslimske navn til vårt alfabet på. Dermed blir det fort mange ulike skrivemåter av mange navn. Navnene får dessuten egne varianter i Somalia, der de har samme alfabet som hos oss, sier Utne.

Han forklarer at Abd al-Rashid, Abd el-Rashid, Abd ur-Rashid, Abd-ur Rashid, Abdur Rashid, Abdul Rashid, Abdel Rashid og andre varianter er de samme navnet, skrevet på ulike måter med vårt alfabet. Og i Somalia er det vanlig med formen Abdirashid.

Guttenavn som fornavn og etternavn

I gammel nordisk kultur har en tatt i bruk fedres fornavn i etternavn til barna, slik som Hans Evensen når faren het Even. På Island gjøres dette fortsatt. Det er også en tradisjon som fortsatt er i bruk i muslimsk navneskikk, men uten ending på navnet fra faren.

– Ofte har man tre navn i alt. En som heter Husayn Hasan Yusuf har Husayn som fornavn, og kan gjerne ha en far som heter Hasan og en farfar som heter Yusuf. Da blir Hasan mellomnavn og Yusuf etternavn i norske register. Tidligere det også har vært vanlig med ibn eller bin foran fars fornavn for gutter og bint for jenter, som slik som Husayn ibn Hasan ibn Yusuf. Dette betyr sønn av og datter av, sier Utne.

Han forklarer at mellomnavn og etternavn ikke må være fra far og farfar, men kan også være fra forfedre lenger tilbake.

– Kvinner endrer ikke etternavn når de gifter seg, sier Utne.

Han legger til at tradisjonelle muslimske navneskikker gradvis går i oppløsning ved utvandring.

– Folk tar i bruk trekk fra andre kulturer på forskjellige måter. Blant annet blir det gjerne faste etternavn som er like for alle i familien, slik at samme etternavn går til neste generasjon. På den måten er arabiske og andre muslimske fornavn også vanlige som etternavn i Norge, sier Utne.

Jentenavn:

Aalam, Aaliya, Aaliyah, Aasiyah, Aayat, Abeer, Abida, Abir, Abrish, Adama, Adan, Adara, Adeeba, Aden, Adiba, Adla, Aesha, Afaf, Afifa, Afifah, Afiya, Afnan, Afrah, Ahlam, Ahmed, Ahsan, Aicha, Aida, Aidah, Ain, Aisha, Aishah, Aissa, Aja, Akram, Ala, Alaa, Alam, Aleyah, Ali, Alia, Alima, Alisar, Aliya, Aliyah, Alya, Alyaa, Amal, Amali, Aman, Amani, Amar, Amara, Ambreen, Ameera, Ameerah, Amel, Amena, Amera, Amiira, Amin, Amina, Amine, Amira, Amirah, Amna, Amnah, Amor, Amran, Amreen, Anabia, Anam, Anayan, Anees, Anis, Anisa, Anisah, Anissa, Anjam, Anoud, Ansam, Antara, Anwar, Aqsa, Aram, Aran, Areeba, Areej, Areen, Ariba, Arine, Arshia, Arja, Arshad, Arwa, Asha, Ashraf, Ashwaq, Asia, Asifa, Asim, Asiya, Asiyah, Asma, Asmaa, Asmae, Asmahan, Asrar, Atika, Atiqa, Awatef, Awatif, Ayaat, Ayah, Ayan, Ayat, Ayesha, Ayisha, Ayman, Ayse, Aysha, Azam, Aziz, Aziza, Azmat, Azra, Azza

Badra, Badri, Ban, Bana, Banaz, Bara, Baraa, Bashir, Bashira, Basma, Bassima, Batool, Besma, Bina, Bisan, Bouchra


Camilia, Chaima, Chaimae, Cherifa


Dalal, Dalia, Dalila, Danah, Dania, Diala, Diba, Dida, Dima, Doaa, Doha, Donia, Dounia, Dua, Dunia, Dunya

Edina, Ekram, Elaf, Elif, Emaan, Eman, Emina, Emine, Emira, Enas, Eshaal, Esmat, Esraa

Faadumo, Fadia, Fadumo, Fadwa, Fahima, Faiza, Faizah, Faouzia, Farah, Fareeda, Farha, Farhan, Farhat, Farheen, Farhiyo, Faria, Farida, Faridah, Fariza, Farrah, Fartun, Fateh, Fatema, Fatemah, Fatemeh, Faten, Fathia, Fatim, Fatima, Fatimah, Fatma, Fatna, Fawzia, Ferial, Ferida, Fida, Firdaws, Fouzia

Ghada, Ghita, Ghizlane, Ghulam

Habiba, Habibah, Hadeel, Hadeer, Hadia, Hadil, Hafida, Hafiza, Hafsa, Haidi, Haifa, Haiqa, Hajar, Hajer, Hakima, Hala, Halah, Halima, Halimah, Halimo, Hamda, Hamdi, Hameeda, Hamida, Hana, Hanaa, Hanadi, Hanae, Hanan, Hanane, Haneen, Hani, Hania, Hanifa, Hanin, Hannah, Hannan, Hasiba, Hassiba, Hatice, Hawa, Hawo, Hawra, Haya, Hayat, Hazar, Heba, Hedi, Hedia, Helmi, Hend, Henna, Heyam, Hiam, Hiba, Hibah, Hibo, Hilal, Hind, Hira, Hoda, Hodan, Hoorain, Houria, Huda

Ibitsam, Ibtisam, Ibtissam, Iffat, Ifra, Ikhlas, Imane, Imrane, Inayah, Insaf, Intisar, Intissar, Ishan, Ishraq, Ikram, Ikran, Ilham, Imaan, Iman, Imen, Imran, Inas, Inaya, Iqra, Iram, Islam, Islem, Isma, Ismahan, Isra, Israa

Jada, Jala, Jamal, Jamila, Jana, Jannah, Jasmin, Jasmina, Jasmine, Jehan, Jenan, Jenin, Jihan, Jilan, Jomana, Joumana

Kader, Kadija, Kalsum, Kamal, Kamelia, Kamila, Kamilah, Kamilia, Kanza, Kaoutar, Kaouthar, Karem, Karim, Karima, Kausar, Kauthar, Kawsar, Kawtar, Kawthar, Kenza, Khadidja, Khadija, Khadijah, Khalida, Khansa, Kheira, Khulood, Kifah

Laila, Lajla, Lala, Lama, Lamees, Lamiae, Lamiya, Lamyaa, Latifa, Lawen, Laya, Layal, Layan, Layla, Leila, Leilah, Leili, Lejla, Leyla, Liana, Lila, Lin, Lobna, Loreen, Loubna, Lubna, Lujain, Lula

Madiha, Magda, Maguy, Maha, Mahira, Mahmuda, Mahnoor, Maida, Maida, Maie, Maila, Maimuna, Main, Maina, Maira, Maisa, Maissa, Majd, Majda, Majida, Malaak, Malak, Malek, Maliha, Malika, Man, Manahil, Manal, Manar, Manel, Manha, Maram, Mariam, Mariem, Marim, Marwa, Maryam, Maryama, Maryan, Maryana, Maryum, Masuma, Mata, May, Maya, Maymuna, Mays, Mayssa, Medina, Medine, Melika, Mena, Meriam, Meriem, Mervat, Milad, Minhaj, Miral, Mirha, Mirna, Mirza, Misbah, Misha, Mishal, Mohamed, Monaliza, Monia, Monir, Monira, Mounia, Mounira, Mubeen, Mumtaz, Muna, Munawar, Muniba, Munir, Munira, Muqaddas, Mushtaq

Nabeela, Nabiha, Nabila, Nabilah, Nada, Nadeen, Nadira, Nadirah, Nafis, Nafisa, Nafisah, Nafiso, Nagam, Nagham, Nahida, Naida, Naila, Naima, Naira, Najah, Najat, Najia, Najila, Najima, Najlaa, Najma, Najwan, Namira, Naoual, Narin, Narjis, Narmin, Naseem, Nasiba, Nasim, Nasima, Nassera, Nassima, Nassira, Naureen, Naveed, Nawal, Nawel, Nayla, Nazifa, Nazima, Nazir, Nazira, Neila, Nemi, Nermin, Nesma, Nesrine, Nezha, Nida, Nidal, Nidhal, Nihad, Nihal, Nila, Nima, Nimra, Nisreen, Nisrin, Nisrine, Nissrine, Noha, Noon, Noor, Noora, Nor, Nora, Norah, Noria, Nour, Nouha, Noura, Nur, Nura, Nuria, Nuzhat

Ola, Omaima, Omnia, Ouafae, Ouarda, Oumaima, Oumayma


Qamar, Qudsia

Rabah, Rabeah, Rabia, Rachida, Radia, Rafah, Rafia, Rafif, Raghad, Raha, Rahaf, Rahil, Rahima, Rahma, Raisa, Raja, Ramia, Ramla, Rana, Randa, Rani, Rania, Rasha, Rasheeda, Rashid, Rashida, Rawa, Rawaa, Rawan, Raya, Rayaan, Rayan, Rayana, Rayane, Rayhan, Rayyan, Razan, Reda, Reem, Reyhan, Riam, Rida, Ridwan, Rihab, Riham, Rihana, Rim, Rima, Rime, Rita, Ruzwana, Roa, Rola, Rosa, Roula, Rubar, Rula, Ruwayda, Ruweyda

Saadia, Saba, Sabah, Sabika, Sabreen, Sabri, Sabrina, Sadaf, Sadika, Sadiqa, Saeda, Safa, Safaa, Safae, Safia, Safiya, Safiyah, Safya, Saghir, Sahar, Sahra, Said, Saida, Saima, Saira, Saja, Sajida, Sakina, Sakinah, Salam, Saleha, Salem, Salha, Saliha, Salima, Salma, Salme, Saloua, Salwa, Sama, Samar, Sameerah, Samia, Samiha, Samina, Samira, Samirah, Samiya, Samra, Samran, Samrina, Samsam, Samya, Sana, Sanaa, Sanae, Sanah, Sanam, Sania, Saniya, Saniyah, Sarab, Sariya, Sarwat, Sarya, Savera, Sawsan, Sayda, Sayma, Sehrish, Semira, Senait, Serine, Shabina, Shada, Shadi, Shadia, Shahad, Shahed, Shahid, Shahida, Shahin, Shahnaz, Shaima, Shakila, Shamal, Shamila, Shamim, Shamima, Sharifa, Shatha, Shaza, Shazia, Sherifa, Sherin, Sherina, Sherine, Shifa, Shirin, Shukri, Shumaila, Siba, Sidra, Sidrah, Siham, Sihem, Simaa, Siman, Sina, Siwar, Soad, Soha, Sohaila, Somaia, Somaya, Souad, Souhaila, Souhila, Soukaina, Soumaya, Soumia, Suad, Suhad, Suhaila, Suhair, Suheir, Sukaina, Sultan, Suman, Sumaya, Sumayyah, Sundus, Suraya, Syeda

Tabarek, Taghreed, Tahani, Tahira, Tahirah, Tahlia, Tala, Tamine, Tania, Tanzeela, Taqwa, Tasneem, Tasnim, Tayiba, Taysir, Tayyiba, Tesnim, Teyiba, Thara, Tira, Toba, Tooba, Touria, Tuqa, 


Umaima, Umama, Umme


Vaida

Waad, Wadha, Wafa, Wafaa, Wahiba, Wajida, Wajiha, Ward, Warda, Wasan, Wesam, Wiam, Wisam, Wisal

Yaman, Yamina, Yasmeen, Yasmin, Yasmina, Yasmine, Yassin, Yomna, Yosra, Yousra, Youssra, Yumna, Yuna, Yusra

Zada, Zahida, Zahira, Zahra, Zahraa, Zaid, Zain, Zaina, Zainab, Zakia, Zamzam, Zara, Zayd, Zaynab, Zaynah, Zayneb, Zein, Zeina, Zeinab, Zeineb, Zenab, Zeneb, Zeyneb, Zeynep, Zia, Zian, Zina, Zine,Zineb, Zohal, Zohra, Zoulikha, Zubaidah, Zuhal, Zuhur, Zulaikha, Zulfa


Guttenavn:

Aalam, Aamer, Aariz, Aayan, Abas, Abbas, Abd, Abdalla, Abdallah, Abdel, Abdelaziz, Abdelghani, Abdelhadi, Abdelhafid, Abdelhak, Abdelhakim, Abdelhalim, Abdelilah, Abdeljalil, Abdelkader, Abdelkarim, Abdelkrim, Abdellah, Abdelouahab, Abdelouahed, Abdelrahman, Abdelwahab, Abdennour, Abderrahman, Abderrazak, Abdi, Abdiaziz, Abdifatah, Abdikarim, Abdimalik Abdinasir, Abdiqani, Abdirahman, Abdirashid, Abdirisaq, Abdo, Abdul, Abdulahi, Abdulaziz, Abdulkader, Abdulkadir, Abdulkarim, Abdulla, Abdullah, Abdullahi, Abdulqadir, Abdulrahim, Abdulrahman, Abdulwahab, Abdur, Abdurrahim, Abdurrahman, Abed, Abeer, Abid, Abir, Abu, Abubakar, Abu Bakr, Abubakr, Abukar, Abul, Achmed, Achraf, Adama, Adan, Adane, Adem, Aden, Adham, Adib, Adil, Adlan, Adnan, Afnan, Ahad, Ahmad, Ahmed, Ahmer, Ahmet, Ahmir, Ahsan, Ain, Aissa, Ajmal, Akbar, Akif, Akmal, Akram, Ala, Alaa, Aladdin, Aladin, Alam, Albi, Ali, Altaf, Aly, Alyan, Amaan, Amad, Amal, Aman, Amani, Amanullah, Amar, Amara, Ameen, Ameer, Amel, Amer, Amil, Amin, Amine, Aminullah, Amir, Amjad, Ammar, Amor, Amr, Amran, Amro, Amrullah, Anas, Anees, Anes, Aniq, Anis, Anouar, Anwar, Aqeel, Aqib, Aram, Aran, Arham, Arib, Arif, Armaan, Arshia, Asaad, Asadullah, Asef, Ashab, Ashad, Ashiq, Artin, Asad, Asghar, Ashraf, Asif, Asim, Askar, Aslam, Assad, Assem, Ata, Atef, Atif, Atiq, Atta, Aun, Ayan, Ayat, Ayham, Aylan, Ayman, Aymen, Ayoob, Ayoub, Ayser, Ayub, Azaan, Azam, Azeem, Azer, Azim, Aziz, Azmat, Azmi

Bachir, Badar, Bader, Badr, Badri, Baher, Bahri, Bakary, Ban, Bandar, Bara, Baraa, Barak, Basam, Basel, Basem, Bashar, Bashir, Basma, Basri, Bassam, Bechir, Belal, Belgacem, Bilal, Bilel, Billal, Boualem, Bouchaib, Brahim, Burhan


Charbel, Cherif, Chokri


Damir, Danial, Daniyal, Daood, Daoud, Darwish, Dawoud, Daud, Deen, Dima, Din, Djamel, Driss

Ebrahim, Edin, Edris, Ehab, Eisa, Eldin, Elif, Elyas, Emad, Emal, Eman, Emin, Emir, Esmat, Essam, Eyad

Fadel, Fadi, Fadil, Fahad, Faheem, Fahim, Fahmi, Faik, Faisal, Faiz, Faizan, Faizullah, Faouzi, Farah, Faran, Faraz, Fares, Farhaan, Farhad, Farhan, Farhat, Farid, Faris, Farouk, Faruk, Fateh, Fauzi, Fawaz, Fayaz, Faycal, Fayek, Fayeq, Fayez, Faysal, Fayyaz, Fazli, Feras, Fethi, Fida, Firas, Fouad, Fuad


Gamal, Ghassan, Ghazi, Ghias, Ghulam


Haaris, Habib, Habil, Hadi, Hadj, Hafez, Hafid, Hafiz, Hafs, Haidar, Haider, Haitham, Haithem, Hajar, Hakim, Halim, Hamad, Hamada, Hamdan, Hamdi, Hamed, Hamid, Hamidullah, Hammad, Hamoud, Hamza, Hamzah, Hamzeh, Hana, Hani, Hannah, Hannan, Haroun, Harun, Hasan, Hashim, Hassan, Hassane, Hassen, Hatem, Hayat, Hayder, Hazar, Hazem, Hazim, Haziq, Hedi, Helmi, Hemin, Hesham, Hicham, Hichem, Hilal, Hilmi, Hisham, Hocine, Husain, Husam, Hussain, Hussam, Hussein, Huzaifah

Ibo, Ibraheem, Ibrahem, Ibrahim, Ibtisam, Idrees, Idris, Idriss, Iftikar, Ihsan, Ikram, Ilham, Ilias, Ilies, Ilyas, Ilyass, Ilyes, Imad, Iman, Imran, Iram, Irfan, Ishak, Ishaq, Iskander, Islam, Islem, Ismail, Issa, Issam, Iyad, Izzat

Jaafar, Jabbar, Jad, Jafar, Jalal, Jalil, Jama, Jamal, Jamel, Jamil, Jasim, Jasmin, Jawad, Jehad, Jibreel, Jibril, Jihad, Junaid, Jusef

Kabir, Kader, Kadir, Kais, Kamal, Kamel, Kamil, Kamyar, Karam, Kareem, Karem, Karim, Kashif, Kasem, Kasim, Kassim, Kazi, Kazim, Kemal, Khadar, Khadim, Khalaf, Khaled, Khaleel, Khalid, Khalif, Khalil, Khaliq, Khurram, Kifah, Kinan

Lahbib, Lahcen, Laith, Lakhdar, Larbi, Latif, Lawen, Layth, Leith, Liban, Lin, Lotfi, Luay, Lukman, Luqman, Lyes

Maan, Mabrouk, Madjid, Mahad, Mahamed, Mahammed, Mahamud, Mahboob, Mahdi, Maher, Mahir, Mahmod, Mahmood, Mahmoud, Majd, Majed, Majeed, Majid, Malek, Malik, Man, Manar, Manhal, Mannan, Mansoor, Mansor, Mansour, Mansur, Maqbool, Marouan, Marouane, Marwan, Masood, Masoud, Masud, Matin, Maytham, Md, Mehdi, Mediha, Mehmet, Merwan, Mhamed, Mikaeel, Mikhail, Milad, Miloud, Mimoun, Mirza, Misha, Mishal, Moataz, Moeen, Moez, Mohamad, Mohamed, Mohammad, Mohammed, Mohamoud, Mohanad, Mohand, Mohannad, Mohsen, Mohsin, Moiz, Moncef, Monir, Moosa, Morad, Mostafa, Mounir, Mouhamed, Mourad, Mousa, Moussa, Moustafa, Mubarak, Mubeen, Muhammad, Muhammed, Muhanad, Muhannad, Muhsen, Muiz, Mujahid, Mujtaba, Mukhtar, Mumin, Mumtaz, Munawar, Muneeb, Muneer, Munib, Munir, Murad, Murat, Murtada, Murtadha, Murtaza, Musa, Musab, Mushtaq, Muslim, Mustafa, Mustapha, Mutaz, Muzaffar

Nabeel, Nabi, Nabih, Nabil, Nacer, Nadeem, Nader, Nadim, Nadir, Naeem, Nael, Nafis, Naif, Nail, Naim, Najah, Najat, Najeeb, Najib, Najibullah, Najm, Naseem, Namir, Naoufal, Naqibullah, Naser, Nashwan, Nasih, Nasim, Nasir, Nasr, Nasratullah, Nasrullah, Nasser, Nauman, Naveed, Navid, Nawaf, Nazir, Nermin, Niam, Nidal, Nihad, Nihal, Nima, Nisar, Nizam, Nizar, Noh, Noha, Nohr, Noor, Nor, Nora, Nordin, Nour, Noureddine, Nourdin, Nouri, Nuh, Nur, Nuradin, Nure, Nureddin

Odai, Ola, Omair, Omar, Omari, Omer, Omid, Omran, Osama, Osman, Ossama, Othman, Oussama

Qadir, Qais, Qaisar, Qaiser, Qamar, Qasem, Qasim

Rabah, Rabia, Rabih, Rachid, Radwan, Raed, Rafi, Rafik, Rahil, Rahim, Rahman, Rahmat, Rahmatullah, Raid, Raif, Raja, Rajab, Ramadan, Ramez, Rami, Ramiz, Ramy, Ramzi, Rana, Rani, Rany, Raouf, Rashid, Rasool, Rauf, Rawa, Rawan, Rayaan, Rayan, Rayhan, Rayyan, Razak, Recep, Reda, Redouane, Reyhan, Reza, Riad, Riadh, Rida, Ridwan, Riyad, Riyadh, Rizwan, Rohullah

Saad, Saadi, Saba, Sabah, Saber, Sabir, Sabit, Sabri, Sadam, Sadek, Sadiq, Saeed, Safa, Safaa, Safwan, Saghir, Sahab, Sahil, Sahir, Said, Saif, Saim, Sajid, Sajjad, Salah, Salahuddin, Salam, Saleem, Saleh, Salem, Salih, Salim, Salman, Samad, Samar, Samee, Sameer, Sameh, Samer, Sami, Samih, Samir, Samiullah, Samran, Sana, Sanad, Sanaullah, Saqib, Sarwat, Sayed, Sayid, Sayyid, Seif, Serdal, Seyed, Shaban, Shadi, Shady, Shahed, Shaheer, Shahid, Shahin, Shahzad, Shakeela, Shamal, Shamim, Sharif, Sharifullah, Sharjeel, Shayaan, Sheik, Sheikh, Shukri, Sid, Sina, Sinan, Shoaib, Sohaib, Shokri, Shuaib, Siraj, Siwar, Skander, Slim, Smail, Sofian, Sofiane, Sofien, Soufian, Soufiane, Soliman, Suad, Subhan, Subhi, Sufian, Sufjan, Sufyan, Suhaib, Suhail, Sulaiman, Sulayman, Suleiman, Suleman, Suleyman, Sulman, Sultan, Suman, Syed

Taha, Tahar, Taher, Tahir, Tahsin, Taib, Taif, Talal, Talha, Tarek, Tamer, Tamim, Tamir, Taoufik, Taqi, Tareq, Tariq, Tasneem, Tasnim, Taym, Taysir, Tayyab, Twana

Uday, Ullah, Umair, Umar, Usman, Uthman, Uzair


Waad, Wael, Wafa, Wahab, Waheed, Wahid, Wajahat, Wajid, Waleed, Wali, Walid, Waqar, Waqas, Ward, Waseem, Wasim, Wassim, Wazir, Wesam, Wisam, Wissam, Wissem

Yacine, Yacoub, Yahia, Yahya, Yakub, Yaman, Yamen, Yamin, Yaqoob, Yaqub, Yaseen, Yaser, Yasin, Yasir, Yasser, Yassin, Yassine, Yassir, Yawar, Yazan, Yehia, Yonas, Yones, Yonis, Yosef, Yoseph, Yosief, Youcef, Younes, Youness, Younis, Yousef, Yousif, Youssef, Yousuf, Yunis, Yunus, Yusef, Yusuf

Zabihullah, Zacharias, Zafar, Zahid, Zahida, Zahir, Zaid, Zaim, Zain, Zakaria, Zakarias, Zakariya, Zaki, Zamir, Zayan, Zayd, Zaydan, Zayn, Zayyan, Zeid, Zein, Zia, Ziad, Zian, Zidane, Ziya, Zohaib, Zohan, Zouheir, Zouhir, Zubair, Zuber, Zuhair

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: