Maryam og Maria har samme opphav, og kan bety elsket, stor og sterk, sjøens stjerne, opprører eller dråpe fra havet – alt etter hvordan man tolker navnets opphav. I Koranen er Maryam omtalt som moren til profeten Isa, som er den muslimske skrivemåten for Jesus. Maria i Bibelen kommer fra Marjam på arameisk og Mirjam på hebraisk, men ble endret til Maria da det nye testamentet ble skrevet på gresk.

Publisert: 5. mars 2019

Så populært er Maryam:

Maryam/Mariam var ikke i topp 100 i 2018 eller i topp 50 i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Maryam i Norge og andre land:

Maryam, Marjam, Mariam og andre varianter var svært lite brukt i Norge før innvandring fra områder med muslimsk navnetradisjon fra sent på 1900-tallet. I jødiske miljøer har helst de hebraiske formene Mirjam og Miriam vært brukt, og Miriam har også ellers blitt mer brukt rundt år 2000.

I 2000 ble det født i alt 22 Mariam og Maryam, mens det var litt mer enn doblet til 48 i 2018. Formen Mariam var mest brukt rundt år 2000 mens Maryam var mest brukt i 2018. Denne forskjellen i skrivemåter kommer mest av at omskrivingsmåtene kan skifte med hvilke land foreldrene kommer fra. Samlet sett er Maryam/Mariam var navnet fortsatt et godt stykke unna topp 100 i 2018.

I Sverige og Danmark er bruken av Maryam og varianter omtrent som i Norge. I Sverige har det ligget på plasser bedre enn 100. plass i noen år. I 2018 var Maryam på 93. plass der.

I USA var Mariam inne blant de 1000 vanligste fram til 1927, og kom tilbake fra 1991. Det hadde 553. plass i 2017. Maryam kom inn senere og har vært blant de 1000 vanligste de fleste årene siden 2000. I 2017 var det på 478. plass. Bruken av disse to navneformene er klart svakere i USA enn i Skandinavia.

Derfor fungerer Maryam godt nå:

Den viktigste grunnen til at Maryam, og varianten Mariam, blir brukt så mye som den gjør i Norge, er at foreldre med bakgrunn i muslimsk navnekultur følger sine navnetradisjoner videre. Foreløpig ser ikke navnet ut til å ha blitt tatt i brukt blant foreldre uten slik bakgrunn. Siden navnet ligner navn med bakgrunn i den jødiske kulturen i Bibelen, kan det også passe for foreldre som vil bruke navn med tilknytning til den kristne kulturarven. Navnet ligner også på det tidligere mye brukte Mariann og Marianne, som kan gjøre at det passer inn i kjente mønster.

Varianter av Maryam:

Mariam, Marjam, Miriam, Maria, Marie, Mia, Mary, Marion

Slik uttales Maryam:

MAAR-i-am, for Maryam og Mariam. Trykk på den første a-en, og den blir uttalt lang.

Navn i samme sjanger som Maryam:
Fatima, Aisha, Amina, Magdalena, Marta, Rebekka, Sara, Omar, Mohammad, Jakub, Ibrahim

Du kjenner Maryam fra:

Svensk sanger Alice Babs, artisten Alice Cooper, figuren Alice i bok og filmer om Alice i Eventyrland (Alice in Wonderland), klesmerket Alice + Olivia

Guttevariant av Maryam:

 

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelAmina
Neste artikkelMalte
DEL