Sara er hebraisk og betyr prinsesse. Muslimsk variant Zahra betyr skinnende eller blomst.

Publisert: 23. januar 2018

Så populært er Sara:

I 2017 var Sara på 4. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

I 2016 var Sara på 3. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Bruk av navnet Sara i Norge og andre land:

Sara kom i bruk i Europa etter reformasjonen på 1500-tallet – særlig i den protestantiske kulturen, slik det ofte har vært med navn fra Det gamle testamentet.

Sara var mye brukt i Norge på 1700- og 1800-tallet, og så lite i bruk fram til sent på 1900-tallet. Fra rundt 1980 har det skutt fart igjen i Norge, og var mest i bruk rundt år 2000.

Sara var også blant topp 5 i USA på 1980- og 1990-tallet. I Storbritannia og USA er skrivemåten Sarah mest vanlig. Vi ser noe bruk av Sarah i Norge nå, etter engelskspråklig inspirasjon.

Sara er på vei ned i Sverige og Danmark, og har dalt i USA siden ca. år 2000.

Sara, da i formen Zahra, er også noe brukt i den muslimske navnekulturen.

Derfor fungerer Sara godt nå:

Sara har nok fått drahjelp av bibelbølgen for navn, og av at foreldre lar seg inspirere av mange land rundt oss. Navnet har også gammel tradisjon i Norge.

I 2016 var Sara mest brukt i Oslo, noe som kan tyde på at muslimsk navnetradisjon kan ha påvirket. Så bruker imidlertid skrivemåten Zahra i Norge.

Sara er blant navnene som har godt seg høyt på topplistene lenger enn vanlig. I snart 20 år har navnet vært ed på å sette tydelig preg på en generasjon.

Varianter av Sara:

Sarah, Zahra, Saras, Sarka, Sarke

Tidligere så man noen Saras i Norge, og Sara og Sarke som har tysk bakgrunn.

Slik uttales Sara:

Sa-ra

Navn i samme sjanger som Sara:

Andre navn som har holdt seg populære like lenge som Sara er Thomas, Aleksander, Kristian, Mathias, Ida, Thea, Ingrid og Emma.

Du kjenner Sara fra:

Sara er kjent både fra bøker, tv-serier og film.

Guttevariant av Sara:

Det samiske guttenavnet Sarah minner om Sara, men har nok en annen samiskspråklig bakgrunn enn Sara.

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelOlivia
Neste artikkelNora
DEL