Navnevalg handler mye om trender – enten man ønsker å velge navn som passer godt i tiden, eller ønsker å unngå motenavn. Mange er ikke en gang bevisst trendene før de plutselig oppdaget at de ikke var så oppfinnsomme som de trodde likevel. Her er trendene som gjelder nå.

Sist oppdatert: 10. juli 2020

Ut fra navnestatistikk de siste årene og hva som blir lest om navn på Babyverden, har navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen sett klare trender som gjelder nå. Han forsøker også å spå om framtiden.

De 7 hovedtrendene slik han ser det er:

1. To vokaler inntil hverandre
2. Klangfulle konsonanter
3. Konsonanter med stopp
4. Populære endinger
5. Lengde, antall stavelser og antall konsonanter
6. Trykk på første stavelse
7. Mer bruk av nordiske navn, og mye bruk av bibelske navn

Under forklarer Utne mer under hvert punkt, og til slutt oppsummerer han og ser inn i framtiden hva han tror vil skje videre på navnefronten.

1. To vokaler inntil hverandre

Svært mange av de mest brukte navnene de siste årene har to vokaler inntil hverandre, men i to ulike stavelser – som Sofie og Mathias. Dette er en trend som har vart en stund, og som kom for gutter tidligere enn jenter.

– Fra rundt 1990 til 2005 var rundt halvparten av guttenavnene i topp 10 navn med to vokaler inntil hverandre. I 2018 og 2019 var det bare 2 av 10. For jentene kom trenden noe senere, og fra rundt 2010 og fram til 2018 hadde omtrent halvparten av navnene i topp 10 to vokaler inntil hverandre, men falt til 3 av 10 i 2019, sier Utne.

Selv om trenden fortsatt gjaldt for jentene i 2019, mener Utne det ser ut til at trenden er i ferd med å gå over.

– Ser vi på søk på Babyverden, finner vi at interessen for slike jentenavn går nedover. Jeg tror dette kan skyldes at foreldre ikke synes det er nødvendig å søke på slike navn fordi de er så kjente, eller så har de begynt å miste interessen for disse navnene, sier han.

For gutter ser trenden ut til å holde seg lengre.

– Det er interessant at foreldre søker mer på guttenavn med to vokaler inntil hverandre enn på slike jentenavn. Denne trenden er økende for guttenavn de siste årene. Så det blir spennende å se om vi kommer til å få guttenavn med mange vokaler og jentenavn med færre vokaler om noen år, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:


Jentenavn:
Amalie, Olivia, Emilie, SofieLeah, Thea, Julie, Amelia, LinneaMarie, Andrea og Maria.

Guttenavn: Matheo, Liam, Tobias, Elias, Theodor, Samuel, William, NoahAdrian, Sebastian, Mio, Mathias, Andreas og Leon.

Tilbake til innholdsoversikt

2. Klangfulle konsonanter

Det er noen konsonanter som er overrepresentert i navnetoppen. Det er l, m, n og r, og i noe mindre grad j og v. Dette er de stemte konsonantene som glir lettest i munnen. Samlet har de utgjort mer enn halvparten av bokstavene i navn gjennom hele 1900-tallet, men det har variert hvilke som har vært mest brukt.

– Fram til rundt 1970 ble særlig n og r mye brukt, som i Anne og Per. Så ble l og m stadig mer brukt, som i Emil, Emma og Leah. Denne bruken har holdt seg på 2000-tallet og er omtrent like mye brukt som n og r nå – særlig i guttenavn. R har holdt seg bedre enn n de siste årene, som i Ingrid og Oskar, sier Utne.

Ser vi topp 10 på 2000-tallet har halvparten av bokstavene i guttenavnene vært disse klangfulle konsonantene, og opp mot 70 prosent for jentene.

– Konsonanten r har litt mer motstand i munnen enn l, m og n, men er klart stemt, og mye brukt i navn. Fram til 2013 var r omtrent på samme nivå som l, m og n, men har siden falt i bruk, særlig i jentenavn. R oppfattes tydeligvis som en litt mer guttete bokstav nå, mener Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn: Iben, Nora, Alma, Amalie, Ella, Frida, Vilde, Emma, Eira, Ingrid, Ellinor, Ylva, Olivia, Emilie, Leah, Hedvig, Tuva, Selma og Julie.

Guttenavn: Oliver, Matheo, Liam, Oskar, Henrik, Alfred, Emil, Elias, Theodor, Benjamin, Iver, Erik, Samuel, William, Jakob, Magnus, Noah, Ulrik, Olav, Adrian, Sander, Lucas og Johannes

Tilbake til innholdsoversikt

3. Konsonanter med stopp

Noen bokstavlyder glir i munnen slik som de klangfulle konsonantene nevnt over. Andre lager en klar stopp-lyd i munnen. Stopplydene kan være stemte (stemmebåndene vibrerer) som i b, d og g, eller ustemte (stemmebåndene vibrerer ikke) som i p, t og k. De stemte kalles ofte myke og de ustemte harde.

– Stopplydene har nesten vært helt ut av bruk i jentenavn fra tidlig på 2000-tallet, men de harde stopplydene var populære i jentenavn på 1990-tallet. På den tiden var det navn som Katrine og Kristine som var populære. I 2019 var det bare to slike navn i topp 25 – nemlig Tiril og Astrid. Ser vi på søk på Babyverden første halvår i 2020 var det bare Tuva, Thea og Hedvig av topp 25 som hadde stopplyder, sier Utne.

For gutter er stopplyder fortsatt populært, men nesten bare de harde p, t og k.

For rundt 100 år siden var bruken av myke stopplyder mye mer vanlig.

– For jenter var disse lydene mye brukt i første halvdel av 1900-tallet i navn som Gudrun, Gerd, Bjørg, Margit og Berit, sier Utne.

Nå ser vi helst disse lydene i jentenavn det søkes mye på.

– Søket har gått sterkt opp for jenter, men viser foreløpig ikke igjen i navnevalgene. Det blir spennende å se om navn med slike lyder som var mye brukt tidlig på 1900-tallet snart kommer igjen, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn: Tuva, Thea, Tiril, Astrid, Hedvig, Iben, Saga, Frida, Hedda og Vilde

Guttenavn: Matheo, Tobias, Oskar, Isak, Henrik, Theodor, Erik, Jakob, Ulrik, Lucas og Alfred

Tilbake til innholdsoversikt

4. Populære endinger

Siden 2006 har alle topp 10-navnene for jenter sluttet på vokal.

– Siden 2010 til 2018 sluttet 7 av 10 jentenavn på a, som Emma. I 2019 var det 8 av 10. Før 2000 var det vanligst av navnene sluttet på e, som i Sofie og Julie, sier Utne.

Både Sofie og Julie og flere med ie til slutt er fortsatt mye brukt. Andre navn som er populære og slutter på e, er Erle og Vilde. En del jentenavn har i-uttale til slutt, men det skrives med i, y og -ie. Eksempler Ingrid (som har stum d), Jenny og Hennie.

– Søk på Babyverden viser at mange foreldre er interessert i i-uttalen i engelske navn, som Ellie og Lilly. Også gamle kjente navn som slutter med i-lyd er populære, som Sigrid og Astrid. Mange navn med i-lyd til slutt var brukt tidlig på 1900-tallet og kommer mer i bruk igjen nå, sier Utne

Han merker seg også at foreldre i økende grad ser ut til å være på jakt etter navn som slutter på konsonant.

– Mange søker på navn som Iben og Ellinor som ikke slutter på vokal, så kanskje vil vi se at flere navn i toppen vil slutte på konsonant i tiden framover, sier Utne.

Tidlig på 1900-tallet sluttet noen av de mest populære guttenavnene på e, som Ole, Arne, Sverre, Kåre og Tore. Det var typisk gamle nordiske navn. Ole (ofte uttalt som Ola) var også det mest populære guttenavnet gjennom mange hundre år før det. Men det vanligste har vært at guttenavn slutter på konsonant. Fra 1995 til 2015 sluttet alle guttenavnene i topp 10 på konsonant.

– I 2016 kom Noah inn, som slutter på a siden h-en er stum, sier Utne.

På 2000-tallet har stadig flere populære navn sluttet på o.

– Mange av navnene som øker har slutten eo som er vanlig i land ved Middelhavet, som Matheo. Theo og Leo kan også være hentet fra amerikanske og/eller engelske kortformer av lengre navn. Mio kan komme både fra Astrid Lindgrens figur og fra flere andre land, sier Utne.

Han har tro på at o kan være på vei opp som slutt i guttenavn, og mener at spanske navn kanskje vil være lettest å bruke.

For gutter er det stor variasjon på hvilken konsonant som kommer til slutt i navnet nå. Ifølge Utne kommer det av at vi har fått inn mange nye navn fra ulike språk.

– I store deler av 1900-tallet sluttet guttenavn på n og r, som i Jan og Per. Lengre tilbake i tid, på 1700- og 1800-tallet, sluttet guttenavn helst på s, som i Lars og Nils. På 1980-tallet ble s i slutten av guttenavn mer brukt igjen – særlig fram til 2012. Det var navn som Marius og Magnus, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn: Jenny, Ellie, Hennie, Lilly, Poppy, Ingrid, Astrid, Sigrid, Mari, Iben, Ellinor, Hedvig, Tiril, Agnes, Noelle (uttales uten e til slutt), Vårin, Malin, Ingeborg, Liv, Eir, Madelen, Ingvild, Sofie, Julie, Emma, Erle og Vilde

Guttenavn: Matheo, Ailo, Theo, Leo, Mio, Noah, Lucas, Jonas, Elias og Tobias

Tilbake til innholdsoversikt

5. Lengde, antall stavelser og antall konsonanter

Fra lange navn, til så korte som mulig, og nå litt lengre igjen?

Lengden på navn, både målt i antall bokstaver og lyder, økte fra rundt 1970 til en topp på 1990-tallet. Dette gjaldt for begge kjønn, men mest for jenter. Etter år 2000 har lengden på navn blitt kortere igjen – mest fordi det er færre konsonanter i populære navn nå. Fordi antallet vokaler er omtrent likt, har antallet stavelser i navn holdt seg ganske stabilt.

– For eksempel er Henrik, Frida, Kristoffer og Aleksander rike på konsonanter, men de har like mange stavelser som Leo, Ida, Elias og Emilie. Vi teller helst lyder i navn, slik at Emma har to vokallyder og en konsonantlyd, og det samme gjelder for Noah og Leah.

Andelen konsonanter i forhold til vokaler i navn var på sitt høyeste midt på 1900-tallet, særlig for gutter, da navn som Bjørg, Gerd, Bjørn, Jan, Per, Knut og Trond var populære. Siden har det jevnet seg mer ut.

Siden år 2000 har jentenavn hatt overvekt av vokallyder, mens guttenavnene fortsatt har hatt noe mer konsonanter.

– Da kom jentenavn ned i færre enn én konsonant for hver vokal. Typiske navn er Ida, Leah og Emma. Selv om vokalene står ved siden av hverandre, er de ofte ulike stavelser. Mange navn begynner og/eller slutter med vokal på 2000-tallet. I 2019 hadde jentenavnene fortsatt flere vokaler enn konsonanter, men i noe mindre grad, sier Utne.

Så liker vi best korte eller lange navn nå? Det er det ikke så lett å svare på, for foreldre ser ut til å være delt.

– Det ser nesten ut til at det blir mer ekstremt. Navn blir enda kortere eller enda lengre enn det vi har sett i det siste, sier Utne.

I topplisten for 2019 ser vi at foreldre fortsatt velger navn med tre stavelser, som Olivia, Emilie og Amalie. Men søk på Babyverden tyder på at mange jakter på navn på to stavelser, som Ella, Ada og Noah.

– Her må vi nok vente noen år før vi ser noen tydelig trend, mener Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn: Ida, Emilie, Emma, Leah, Olivia, Amalie, Ella og Ada

Guttenavn: Leo, Elias og Noah

Tilbake til innholdsoversikt

6. Trykk på første stavelse

Hvor man legger trykket i navn, avhenger også av mote, og dette har svinget mye de siste tiårene. Tidligere var det vanlig med trykk på første stavelse både i gutte- og jentenavn. Dette gjaldt fram til 1960-tallet for jenter og 1980-tallet for gutter. Populære navn på den tiden var Anne og Thomas.

På 1990-tallet hadde halvparten av jentenavnene og tredjeparten av guttenavnene i topp 10 trykk etter første stavelse – som i Karoline, Camilla, Kristine og Katrine.

Tidlig på 2000-tallet snudde det igjen, og det ble vanligere med trykk på første stavelse igjen, mest for guttenavn.

– Tidlig på 2000-tallet hadde 3-4 guttenavn i topp 10 trykk etter første stavelse, mens det etter 2010 har sunket til 2 av 10. Det gjelder navn som Alexander, Mathias og Emil, sier Utne.

For jentene ser det ut til å ha snudd litt enda en gang fra rundt 2010, slik at flere av navnene på nytt har hatt trykk lenger ut i navnet.

– Fra 2010 til 2019 har 3-4 av jentenavnene i topp 10 hatt trykk etter første stavelse, som i Linnea, Sofie og Olivia. Trykk i annet enn første stavelse er altså vanligere i jentenavn enn i guttenavn nå, sier Utne.

Søk som brukerne gjør på Babyverden, viser nå økende interesse for guttenavn som ikke har trykk på første stavelse. Våren 2019 hadde kun 2 av 10 trykk på annet sted enn første stavelse, mot hele 4 av 10 første halvår i 2020.

– Det er høyere enn bruken de siste par årene. Eksempler på slike navn er Matheo, Tobias, Emil og Elias, sier Utne.

For jentene er det klart mindre søkt på navn med trykk etter første stavelse enn det bruken i 2019 skulle tilsi.

– Bare 1 av 10 jentenavn det søkes på, har trykk andre steder enn første stavelse. Det er helst Amalie, Sofie og Olivia som søkes på. Enten søkes det mindre på navn med annet trykk fordi navnene er så godt kjente at det ikke er nødvendig å søke på dem, eller så er disse navnene i ferd med å bli utslitt, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn: Iben, Saga, Nora, Alma, Ella, Hedda, Frida, Vilde, Emma, Ada, Ida, Eira, Ingrid, Ellinor, Ylva, Hedvig, Tuva, Leah, Selma, Thea og Julie

Guttenavn: Oliver, Liam, Oskar, Isak, Henrik, Alfred, Theodor, Benjamin, Iver, Erik, Samuel, William, Jakob, Magnus, Noah, Ulrik, Olav, Adrian, Sander og Lucas

Tilbake til innholdsoversikt

I topp 10 for 2019 var det ett opphavlig nordisk navn – Ingrid. Ingrid har vært alene som nordisk navn blant topp 10 siden 1991. Før det var nordiske navn mer brukt. Ser vi på topp 50 for 2019 var det imidlertid 12 nordiske jentenavn, og 6 nordiske guttenavn.

– Bruken av nordiske navn har økt tydelig siden rundt 2010. Da var det bare 4-5 for hvert kjønn blant topp 50. Dette var dårlige år for nordiske navn, som hadde falt kraftig fra høyere bruk tidligere, sier Utne.

Interessen for nordiske navn er stor skal vi tro søkeresultatet på Babyverden for første halvår i 2020. Bare i topp 10 er det 4 nordiske jentenavn, og til sammen 15 i topp 50.

– Ser vi bort fra Ingrid har disse navnene lite eller ikke gammel tradisjon i Norge, og kan derfor oppfattes å ha et mer moderne preg, sier Utne.

Han påpeker at forskjellen mellom søk og bruk kan være at dette er navn som mange begynner å like nå, men kanskje ikke føler seg sikre nok på til å velge dem til barna sine.

– Dette er tegn på at slike navn vil komme mer og mer i bruk i årene som kommer, sier Utne.

Trenden er lik, men noe svakere for guttenavn. I søk var det ingen nordiske guttenavn i topp 10 og bare 8 i topp 50.

– Også for guttene er det helst snakk om navn som ikke har vært mye i bruk på en stund. Bare Olav og Håkon har vært brukt gjennom mye av 1900-tallet. Men de fleste er gamle norske eller nordiske navn som har vært i bruk i mange århundrer, sier Utne.

I tillegg til nordiske navn liker mange bibelske navn nå. Det er navn som står eller har stått i norske bibel-oversettelser. Gjennom 1990-årene økte bruken av bibelske navn sterkt, og trenden holder seg godt fortsatt. Da bibelnavn økte mye på slutten av 1900-tallet var det en trend Norge delte med mange andre land – hvor foreldre valgte bibelske navn fra sine lokale oversettelser av Bibelen. I Norge er det særlig bibelske guttenavn som har vært og er populære.

– Det er hele tiden stor utskiftning av navn, også i hvilke bibelske navn som brukes. Men vi ser at interessen for bibelske navn er like sterk i søk som i bruk. Det kan tyde på at denne trenden trolig vil fortsette i stort omfang, sier Utne.

Typisk for bibelske navn er forholdsvis mange vokaler, og med s til slutt i guttenavn og a til slutt i jentenavn. Bruken av navn med s til slutt i guttenavn har blitt mindre de siste årene, og kommer først og fremst av at bibelske navn med s til slutt har blitt byttet ut med andre bibelske navn. Bibelske jentenavn med a til slutt er fortsatt mye brukt.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Nordiske navn:

Jentenavn: Ingrid, Frida, Vilde, Tiril, Astrid, Linnea, Live, Tuva, Iben, Saga, Sigrid, Oline, Eira, Ylva, Solveig, Alva og Erle

Guttenavn: Håkon, Olav, Even, Iver, Sigurd, Sverre, Erik, Vetle, Gustav og Brage

Bibelske navn:

Jentenavn: Ada, Lea/Leah, Maria, Eva, Anna, Sara, Hanna/Hannah, Elisabeth, Julia, Dina, Lydia, JohannaRakel, Ester/Esther, Rebekka/Rebecca, Susanne, Abigail, Magdalena, Ruth/Rut og Naomi.

Guttenavn: Tobias, Isak, Elias, Benjamin, Samuel, Jakob/Jacob, Noah/Noa, Lucas/Lukas, Johannes, Silas, Abel, Levi, Filip/Fillip/Philip/Phillip, Jonas, Mathias, Andreas, Kasper/Casper, Daniel, Aron, Markus/Marcus, Gabriel, Jonathan/Jonatan, Thomas, DavidAdam, Nathaniel/Nataniel, Joakim/JoachimJoel, Sakarias, Emanuel, Matheus, Matheo, Matteo, Mika og Samson

Tilbake til innholdsoversikt

Men hvilke navnetrender kommer nå og vil gjøre seg gjeldene de nærmeste årene? Utne har spådd ni navnetrender. Les dem i artikkelen under:

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelNoelia
Neste artikkelNoelle
DEL