NavnNavnetips7 populære navnetrender

7 populære navnetrender

Av Babyverden 55317 Sist oppdatert 05.07.22
Navnevalg handler mye om trender – enten man ønsker å velge navn som passer godt i tiden, eller ønsker å unngå motenavn. Mange er ikke en gang bevisst trendene før de plutselig oppdaget at de ikke var så oppfinnsomme som de trodde likevel. Her er trendene som gjelder nå.

Ut fra navnestatistikk de siste årene og hva som blir lest om navn på Babyverden, har navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen sett klare trender som gjelder nå. Han forsøker også å spå om framtiden.

De 7 hovedtrendene slik han ser det er:

1. To vokaler inntil hverandre
2. Klangfulle konsonanter
3. Konsonanter med stopp
4. Populære endinger
5. Lengde, antall stavelser og antall konsonanter
6. Trykk på første stavelse
7. Mer bruk av nordiske navn, og mye bruk av bibelske navn

Under forklarer Utne mer under hvert punkt, og til slutt under hvert punkt oppsummerer han og ser inn i framtiden hva han tror vil skje videre på navnefronten.

1. To vokaler inntil hverandre

Svært mange av de mest brukte navnene de siste årene har to vokaler inntil hverandre, men i to ulike stavelser – som Sofie og Mathias. Dette er en trend som har vart en stund, og som kom for gutter tidligere enn jenter.

– Fra rundt 1990 til 2005 var rundt halvparten av guttenavnene i topp 10 navn med to vokaler inntil hverandre. I 2018 og 2019 var det bare 2 av 10, 3 i 2020 og igjen 2 i 2021. For jentene kom trenden noe senere, og fra rundt 2010 og fram til 2020 hadde omtrent halvparten av navnene i topp 10 to vokaler inntil hverandre, sist med 4 i 2021, sier Utne.

Selv om trenden fortsatt gjaldt for jentene i 2021, mener Utne det ser ut til at trenden er i ferd med å gå over.

– Ser vi på søk på Babyverden, finner vi at interessen for slike jentenavn går sterkt nedover, med bare 1 av de 10 mest søkte navnene første halvår både i 2020, 2021 og 2022. Jeg tror dette kan skyldes at foreldre ikke synes det er nødvendig å søke på slike navn fordi de er så kjente, eller så har de begynt å miste interessen for disse navnene, sier han.

For gutter ser trenden ut til å holde seg lengre. For søk var det 5 i 2021 og 6 i 2022.

– Utviklingen i søkene er uansett ganske klare: To vokaler ser ut til å holde seg for gutter, og synker for jenter. Jeg vil tro at dette har noe å gjøre med foreldres smak. Selv om det ikke blir like sterke utslag i bruken, kan dette se ut til å vise hvor vi går, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:


Jentenavn:
 Amalie, Leah, OliviaEmilie, Thea, Amelia, Julie, Linnea, Marie, Sofie, Othilie, Andrea, Louise, Mathea, Leonora, Noelle, Mia, Mie, Aria, Sofia, Maria, Cornelia og Olea.

Guttenavn: Tobias, Matheo, Liam, Elias, Theodor, Mio, Noah, Sebastian, Elliot, Samuel, William, Mathias, Adrian, Leon, Theo, Julian, Noel, Marius, Leo, Gabriel, Andreas, Leander, Daniel, Milian, Arian, Emilian og Georg.

Tilbake til innholdsoversikt

2. Klangfulle konsonanter

Det er noen konsonanter som er overrepresentert i navnetoppen. Det er l, m, n og r, og i noe mindre grad j og v. Dette er de stemte konsonantene som glir lettest i munnen. Samlet har de utgjort mer enn halvparten av konsonantene i navn gjennom hele 1900-tallet, og hittil på 2000-tallet, men det har variert hvilke som har vært mest brukt.

– Fram til rundt 1970 ble særlig n og r mye brukt, som i Anne og Per. Så ble l og m stadig mer brukt, som i Emil, Emma og Leah. Denne bruken har holdt seg på 2000-tallet og er mer brukt enn n og r nå – mest l, og dernest m. R har holdt seg bedre enn n de siste årene, som i Ingrid og Oskar, sier Utne.

Ser vi topp 10 på 2000-tallet, har halvparten av konsonantene i guttenavnene vært disse klangfulle konsonantene, og opp mot 70 prosent for jentene. Det kan ifølge Utne se ut til at m er i ferd med å bli forbigått av n og r. Konsonanten l ser ut til å være svakt på vei opp, eller kanskje begynne å flate ut, ifølge Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn: Iben, Alma, Nora, Ella, Ellinor, Amalie, Eira, Frida, Hedvig, Vilde, Leah, Selma, Olivia, Erle, Ingrid, Emilie, Jenny, Emma, Ellie, Aurora og Tuva.

Guttenavn: Oliver, Matheo, Liam, Ulrik, Elias, Theodor, Emil, Mio, Henrik, Birk, Alfred, Ludvig, Iver, Noah, Oskar, Vetle, Olav, Lucas, Emrik, Abel og Felix.

Tilbake til innholdsoversikt


3. Konsonanter med stopp

Noen bokstavlyder glir i munnen slik som de klangfulle konsonantene nevnt over. Andre lager en klar stopp-lyd i munnen. Stopplydene kan være stemte (stemmebåndene vibrerer) som i b, d og g, eller ustemte (stemmebåndene vibrerer ikke) som i p, t og k. De stemte kalles ofte myke og de ustemte harde.

– Stopplydene har nesten vært helt ute av bruk i jentenavn fra tidlig på 2000-tallet, men de harde stopplydene var populære i jentenavn på 1990-tallet. På den tiden var det navn som Katrine og Kristine som var populære. I 2021 var det bare tre slike navn med disse harde stopp-konsonantene i topp 25 – Tiril, Astrid og Thea. Men det var seks med myke stopp-konsonanter  – Frida, Ada, Hedda, Iben, Vilde og Ida.

Ser vi på søk på Babyverden første halvår i 2022 var det ett jentenavn i topp 25 med p, t eller k, og det var Tuva på 25. plass.

– Men det var åtte navn med de myke konsonantene b, d eller g. Det var Iben, Saga, Hedda, Frida, Hedvig, Vilde, Ida og Ada, sier Utne.

For gutter er stopplyder fortsatt populært, men mest de harde p, t og k.

– For guttene er det klart mye bruk av stopplyder nå, og mest de harde. Blant de 25 mest brukte guttenavnene i 2021 var det 11 navn med disse stopplydene – Isak, Aksel, Henrik, Jakob, Oskar, Mathias, Theodor, Matheo, Gustav, Filip og Ulrik. Det var også seks guttenavn med de myke stopplydene, og noen hadde både myke og harde – MagnusTobias, Theodor, Sander, Gustav, Adam og Alfred, sier Utne.

Ser vi på søk på Babyverden første halvår i 2022 var det særlig noen flere harde – 15 navn med harde stopplyder, og sju med myke stopplyder blant de 25 vanligste.

– På Babyverden var det noen få andre navn enn for bruk i 2021. Det var Birk, Ludvig, Vetle, Lucas, Emrik, Abel og Felix.

For rundt 100 år siden var bruken av myke stopplyder mye mer vanlig.

– For jenter var disse lydene mye brukt i første halvdel av 1900-tallet i navn som Gudrun, Gerd, Bjørg, Margit og Berit, sier Utne.

Nå ser vi helst disse lydene i jentenavn det søkes mye på.

– Søket for myke stopplyser (b, d, g) har gått sterkt opp for jenter, men viser foreløpig ikke igjen i navnevalgene. Det blir spennende å se om navn med slike lyder som var mye brukt tidlig på 1900-tallet snart kommer igjen. Med så mye søk bør vi jo regne med at det ligger drømmer om slike valg. Kanskje ser vi mer av dem i bruk om et par år også, sier Utne.

Han har mest tro på at trenden med de harde stopplydene p, t og k for gutter vil fortsette.

– Men søkene på Babyverden tyder på at noen er nysgjerrige på de myke konsonantene for gutter også. Det er godt mulig vi også ser myke stopplyder mer i bruk for guttre også framover, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn med myke stopplyder: Iben, Saga, Hedda, Frida, Hedvig, Vilde, Ida og Ada.

Jentenavn med harde stopplyder: Tuva, Thea, Astrid, Othilie, Tiril og Mathilde.

Guttenavn med myke stopplyder: Tobias, Theodor, Birk, Alfred, Ludvig, Abel og Gustav.

Guttenavn med harde stopplyder: Tobias, Matheo, Ulrik, Isak, Theodor, Birk, Jakob, Oskar, Vetle, Lucas, Emrik, Felix og Gustav.

Tilbake til innholdsoversikt


4. Populære endinger

Siden 2006 har alle topp 10-navnene for jenter sluttet på vokal i uttalen (også Ingrid som slutter på i-lyd selv om d er den siste bokstaven).

– Fra 2010 til 2018 sluttet 7 av 10 jentenavn på a, som Emma. I 2019 var det 8 av 10, 7 av 10 i 2020, og 8 av 10 i 2021. Før 2000 var det vanligst av navnene sluttet på e, som i Sofie og Julie, sier Utne.

Både Sofie og Julie og flere med ie til slutt er fortsatt mye brukt. Andre navn som er populære og slutter på e i uttale, er Erle og Vilde. En del jentenavn har i-uttale til slutt, men det skrives med i, y, -ie og -id. Eksempler Ingrid (som har stum d), Jenny og Hennie.

– Søk på Babyverden viser at mange foreldre er interessert i i-uttalen i engelske navn, som Ellie og Lilly. Også gamle kjente navn som slutter med i-lyd er populære, som Sigrid og Astrid. Mange navn med i-lyd til slutt var brukt tidlig på 1900-tallet og kommer mer i bruk igjen nå, sier Utne

Han merker seg også at foreldre i ser ut til å være mye på jakt etter jentenavn som slutter på konsonant.

– Mange søker på navn som Iben og Ellinor som ikke slutter på vokal, så kanskje vil vi se at flere navn i toppen vil slutte på konsonant i tiden framover, sier Utne.

Tidlig på 1900-tallet sluttet noen av de mest populære guttenavnene på e, som Ole, Arne, Sverre, Kåre og Tore. Det var typisk gamle nordiske navn. Ole (ofte uttalt som Ola) var også det mest populære guttenavnet gjennom mange hundre år før det. Men det vanligste har vært at guttenavn slutter på konsonant. Fra 1995 til 2015 sluttet alle guttenavnene i topp 10 på konsonant.

– I 2016 kom Noah inn, som slutter på a siden h-en er stum, sier Utne.

På 2000-tallet har stadig flere populære navn sluttet på o.

– Mange av navnene som øker har slutten eo som er vanlig i land ved Middelhavet, som Matheo. Theo og Leo kan også være hentet fra amerikanske og/eller engelske kortformer av lengre navn. Mio kan komme både fra Astrid Lindgrens figur og fra flere andre land, sier Utne.

Han har tro på at o kan være på vei opp som slutt i guttenavn, og mener at spanske navn kanskje vil være lettest å bruke.

For gutter er det stor variasjon på hvilken konsonant som kommer til slutt i navnet nå. Ifølge Utne kommer det av at vi har fått inn mange nye navn fra ulike språk.

– I store deler av 1900-tallet sluttet guttenavn mye på n og r, som i Jan og Per. Lengre tilbake i tid, på 1700- og 1800-tallet, sluttet guttenavn helst på s, som i Lars og Nils. På 1980-tallet ble s i slutten av guttenavn mer brukt igjen – særlig fram til 2012. Det var navn som Marius og Magnus. Men s-en har minket mye etter 2010, slik som for Mathias, sier Utne.

Han forklarer at de harde konsonantene p, t og k har kommet mer inn i årene like før 2020 for gutter.

– De siste par årene har Filip, Jakob (uttalt med p), Henrik og Isak vært innenfor topp ti i bruk. Ser vi på topp 100 for søk på Babyverden første halvår i 2022 finner vi i tillegg Ulrik, Birk, Emrik, Elliot, Ask, Erik, August, Albert, Tallak, sier Utne.

Han tror vi vil se mer til guttenavn som slutter på o og andre vokaler høyt oppe på listene framover, men samtidig også de harde konsonantene p, t og k.

– Guttenavn vil nok gjerne slutte på o, a, i eller y, og n, r, s og de harde p, t og k. I det hele tatt blir det mye variasjon med impulser fra mange tider og språk, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn som slutter på i-lyd: Gamle i Norge: Ingrid, Astrid, Solveig, Sigrid og Mari. Engelske: Jenny, Ellie, Hennie, Lilly og Emily.

Jentenavn med konsonant-lyd til slutt: Iben, Ellinor, Hedvig, Agnes, Tiril, Noelle, VårinIngeborgLiv og Iris.

Guttenavn som slutter på vokallyd: Slutter på o: Matheo, Mio, Theo, Ailo og Leo. Slutter på a: Noah, Luca og Luka. Slutter på i/y: Olai, Levi, Henry og Nikolai. Slutter på e (gamle nordiske navn): Vetle, Brage, Sverre, Loke, Sondre, Ebbe og Ole.

Guttenavn som slutter på s-lyd: Tobias, Elias, Lucas, Felix, Magnus, Jonas, Mathias, Silas, Lavrans, Marius, Andreas, Jens, Lukas, Max, Linus, Markus og Lars.

Tilbake til innholdsoversikt

5. Lengde, antall stavelser og antall konsonanter

Fra lange navn, til så korte som mulig, og nå litt lengre igjen?

Lengden på navn, både målt i antall bokstaver og lyder, økte fra rundt 1970 til en topp på 1990-tallet. Dette gjaldt for begge kjønn, men mest for jenter. Etter år 2000 har lengden på navn blitt kortere igjen – mest fordi det er færre konsonanter i populære navn nå. Fordi antallet vokaler er omtrent likt, har antallet stavelser i navn holdt seg ganske stabilt.

– For eksempel er Henrik, Frida, Kristoffer og Aleksander rike på konsonanter, men de har like mange stavelser som Leo, Ida, Elias og Emilie. Vi teller helst lyder i navn, slik at Emma har to vokallyder og en konsonantlyd, og det samme gjelder for Noah og Leah, sier Utne.

Han forklarer at korte navn er lettere å si, og at vokallydene er de letteste språklydene å høre.

– Når det er færre konsonanter uten at vokalene også forsvinner, blir det mer stemt klang og navnet oppleves mykere, sier Utne.

Andelen konsonanter i forhold til vokaler i navn var på sitt høyeste midt på 1900-tallet, særlig for gutter, da navn som Bjørg, Gerd, Bjørn, Jan, Per, Knut og Trond var populære. Siden har det jevnet seg mer ut mellom vokaler og konsonanter.

Siden år 2000 har jentenavn hatt overvekt av vokallyder, mens guttenavnene fortsatt har hatt noe mer konsonanter.

– Da kom jentenavn ned i færre enn én konsonant for hver vokal. Typiske navn er Ida, Leah og Emma. Selv om vokalene står ved siden av hverandre, er de ofte ulike stavelser. Mange navn begynner og/eller slutter med vokal på 2000-tallet. I 2021 hadde jentenavnene fortsatt flere vokaler enn konsonanter, men i noe mindre grad, sier Utne.

Da var 60 prosent av lydene i jentenavnene i topp 10 vokaler, og tilsvarende andel for gutter var 45 prosent.

Så liker vi best korte eller lange navn nå? Det er det ikke så lett å svare på, for foreldre ser ut til å være delt.

– Det ser nesten ut til at det blir mer ekstremt. Navn blir enda kortere eller enda lengre enn det vi har sett i det siste. Men flest velger navn med tre til fem lyder, sier Utne.

I topplisten for 2021 ser vi at foreldre fortsatt velger navn med tre eller fire stavelser, som Olivia og Emilie i topp 10 for jenter, og Oliver og William i topp 10 for gutter.

– For to stavelser var det 7 jentenavn og 8 guttenavn i topp 10. Men søk på Babyverden tyder på at mange jakter på jentenavn på to stavelser, som Ella, Ada, men noe mindre for gutter, som for eksempel Noah, sier Utne.

For søk på Babyverden første halvår 2022 var det i topp 10 for jenter 8 navn med to stavelser, mest søkt var Iben, og ett med fire, Amalie. For gutter var det 5 navn med to stavelser, mest søkt var Emil og 5 med tre stavelser, mest søkt var Oliver.

– Her må vi nok vente noen år før vi ser noen tydelig trend, for det endrer seg i bruk fra år til år og gjør foreløpig trenden utydelig. Det kan se ut til at andelen konsonanter øker litt for jenter, og synker litt for gutter, slik at det blir mer likt, mener Utne.

Han tror trenden med færre konsonanter kan holde seg noen år til, men han er usikker på om det blir færre stavelser.

– Dersom trenden med kortere navn går over i enda kortere navn, vil det snart bli vanligere med bare én stavelse, som i Birk, Ask, Trym, Storm, Jens, Nils, Eir og Liv. Ser vi på søk finner vi mange slike under 150. plass for gutter, sier Utne.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn med én stavelse: Liv, Eir, Sol, Linn, Noor, Maud og Vår.

Jentenavn med to stavelser: Iben, Alma, Saga, Nora, Ella, Eira, Hedda, Frida, Hedvig, Vilde, Leah, Selma, Erle, Ida, Ingrid, Jenny, Emma, Ada, Ylva, Hennie, Alva og Thea.

Jentenavn med tre stavelser: Ellinor, Aurora, Oline, Julie, Linnea, Marie, Hermine, Sofie, Eline, Mathilde og Elise.

Jentenavn med fire stavelser: Amalie, Olivia, Emilie, Amelia, Othilie, Josefine, Leonora, Cornelia og Nikoline.

Guttenavn med en stavelse: Birk, Ask, Trym, Storm, Jens, Max, Bjørn, Lars, Nils, Knut, Ravn, Bo, Jan, Mats, Varg, Bror, Frikk, Finn, Hans, Tor, Eik, Gard, Per, Sjur, Alf og Leif.

Guttenavn med to stavelser: Liam, Ulrik, Isak, Emil, Mio, Henrik, Alfred, Ludvig, Jakob, Iver, Noah, Oskar, Vetle, Olav, Lucas, Emrik, Abel, Felix og Gustav.

Guttenavn med tre stavelser: Oliver, Tobias, Matheo, Elias, Theodor, Elliot, Benjamin, Samuel, William, Mathias, Adrian og Julian.

Guttenavn med fire stavelser: Sebastian, Alexander, Emilian, Nathaniel, Kornelius, Amadeus, Aleksander, Emanuel og Sakarias.

Guttenavn med fem stavelser: Maximilian

Tilbake til innholdsoversikt


6. Trykk på første stavelse

Hvor man legger trykket i navn, avhenger også av mote, og dette har svinget mye de siste tiårene. Tidligere var det vanlig med trykk på første stavelse både i gutte- og jentenavn. Dette gjaldt fram til 1960-tallet for jenter og 1980-tallet for gutter. Populære navn på den tiden var Anne og Thomas.

På 1990-tallet hadde halvparten av jentenavnene og tredjeparten av guttenavnene i topp 10 trykk etter første stavelse – som i Karoline, Camilla, Kristine og Katrine for jenter, og Kristoffer, Andreas og Alexander for gutter.

Tidlig på 2000-tallet snudde det igjen, og det ble vanligere med trykk på første stavelse igjen, mest for guttenavn.

– Tidlig på 2000-tallet hadde 3-4 guttenavn i topp 10 trykk etter første stavelse, mens det etter 2010 har sunket helt ned til 1 av 10 i 2019, 2020 og 2021 med bare Emil, som riktignok kan ha trykk både først og sist. Andre eksempler på navn med trykk lenger ute i navnet Alexander og Mathias, sier Utne.

For jentene ser det ut til å ha snudd litt enda en gang fra rundt 2010, slik at flere av navnene på nytt har hatt trykk lenger ut i navnet.

– Fra 2010 til 2021 har 3-4 av jentenavnene i topp 10 hatt trykk etter første stavelse, som i Linnea, Sofie og Olivia. Trykk i annet enn første stavelse er altså vanligere i jentenavn enn i guttenavn nå, sier Utne.

Søk som brukerne gjør på Babyverden, viser nå økende interesse for guttenavn som ikke har trykk på første stavelse. Våren 2019 hadde kun 2 av 10 trykk på annet sted enn første stavelse, mot hele 4 av 10 første halvår både i 2020, 2021 og 2022.

– Det er høyere enn bruken de siste par årene. Eksempler på slike navn er Matheo, Tobias, Emil og Elias, sier Utne.

For jentene er det klart mindre søkt på navn med trykk etter første stavelse enn det bruken i 2021 skulle tilsi.

– Bare 1 av de 10 jentenavn det søkes mest på, har trykk andre steder enn første stavelse. Det er helst Amalie. De neste etter det første halvår 2022 var Olivia, Emilie, Aurora, Oline og Amelia. Enten søkes det mindre på navn med annet trykk fordi navnene er så godt kjente at det ikke er nødvendig å søke på dem, eller så er disse navnene i ferd med å bli utslitt, sier Utne.

Han mener bruk og søk kan tyde på at trykk på første stavelse vil holde seg høyt og kanskje øke for jentene og synke for guttene. Det betyr blant annet at bruken av trykk på andre og tredje stavelse øker for guttene. Denne utviklingen kan han se lenger nede i listene enn de ti første plassene.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Jentenavn med trykk på første stavelse: Iben, Alma, Saga, Nora, Ella, Ellinor, Eira, Hedda, Frida og Hedvig.

Jentenavn med trykk lenger ute i navnet: Amalie, Olivia, Emilie, Aurora, Oline, Amelia, Linnea, Marie, Hermine, Sofie, Othilie, Eline, Mathilde og Elise.

Guttenavn med trykk på første stavelse: Oliver, Liam, Ulrik, Isak, Theodor, Mio og Henrik.

Guttenavn med trykk lenger ute i navnet: Tobias, Matheo, Elias, Emil, Sebastian, Mathias, Olai, Johan, Alexander, Andreas, Leander, Nikolai og Emilian.

Tilbake til innholdsoversikt

I topp 10 for 2022 var det to opphavlig nordiske navnIngrid og Frida. Ingrid har vært alene som nordisk navn blant topp 10 siden 1991. Før det var nordiske navn mer brukt. Ser vi på topp 100 for 2021 var det imidlertid 23 nordiske jentenavn, og 20 nordiske guttenavn.

– Bruken av nordiske navn har økt litt siden rundt 2010. Da var det 17 for jenter og 18 for gutter i topp 100. Dette var dårlige år for nordiske navn, som hadde falt kraftig fra høyere bruk fram til 1960-tallet for jenter og 1980-tallet for gutter, sier Utne.

Han forteller at det i 1980 til 1982 var 20 nordiske jentenavn i topp 100, men hele 47 nordiske guttenavn.

Interessen for nordiske navn er økende skal vi tro søkeresultatet på Babyverden for første halvår i 2022. Bare i topp 10 er det 3 nordiske jentenavn – Saga, Eira og Frida, og til sammen 25 i topp 100.

– Ser vi bort fra Ingrid, Astrid, Solveig, Signe, Sigrid, Ingeborg og Liv har navnene i topp 100 lite eller ikke gammel tradisjon i Norge, og kan derfor oppfattes å ha et mer moderne preg, sier Utne.

Han påpeker at forskjellen mellom søk og bruk kan være at dette er navn som mange begynner å like nå, men kanskje ikke føler seg sikre nok på til å velge dem til barna sine.

– Dette kan være tegn på at slike navn vil komme mer og mer i bruk i årene som kommer, sier Utne.

For guttenavn er trenden er lik, selv om vi ikke ser det i topp 10. I søk var det 25 nordiske guttenavn i topp 100.

– Også for guttene er det mest snakk om navn som ikke har vært mye i bruk på en stund. Bare Olav, Erik, Sigurd, Håkon, Sverre, Bjørn og Ole har vært brukt gjennom mye av 1900-tallet. Men de fleste er gamle norske eller nordiske navn som har vært lite eller ikke i bruk i mange århundrer, sier Utne.

I tillegg til nordiske navn liker mange bibelske navn nå. Det er navn som står eller har stått i norske bibel-oversettelser. Gjennom 1990-årene økte bruken av slike bibelske navn sterkt, og trenden holder seg godt fortsatt. Da bibelnavn økte mye på slutten av 1900-tallet var det en trend Norge delte med mange andre land – hvor foreldre valgte bibelske navn fra sine lokale oversettelser av Bibelen. I Norge er det særlig bibelske guttenavn som har vært og er populære.

– Det er hele tiden stor utskiftning av navn, også i hvilke bibelske navn som brukes. Men vi ser at interessen for bibelske navn er like sterk i søk som i bruk. Det kan tyde på at denne trenden trolig vil fortsette i stort omfang, sier Utne.

Typisk for bibelske navn er forholdsvis mange vokaler, og med s til slutt i guttenavn og a til slutt i jentenavn. Bruken av navn med s til slutt i guttenavn har blitt mindre de siste årene, og kommer først og fremst av at bibelske navn med s til slutt har blitt byttet ut med andre bibelske navn. Bibelske jentenavn med a til slutt er fortsatt mye brukt.

De mest populære navnene i denne trenden ut fra søk på Babyverden er:

Nordiske navn:

Jentenavn: Saga, Eira, Frida, Vilde, Erle, Ingrid, Tuva, Ylva, Oline, Alva, Astrid, Linnea, Solveig, Live, Tiril og Signe.

Guttenavn: Birk, Iver, Vetle, Olav, Gustav, Even, Olai, Ask, Erik og Viljar.

Bibelske navn:

Jentenavn: Leah, Ada, Anna, Eva, Sara, Maria, Hanna, Julia, Elisabeth, Rakel, Johanna, Dina, Hannah, Sarah og Ester.

GuttenavnTobias, Isak, Elias, Jakob, Noah, Abel, Benjamin, Samuel, Jonas, Mathias, Silas, Filip, Levi, Aron, Gabriel, Daniel, Lukas, Linus, Jonathan og Markus.

 

Tilbake til innholdsoversikt


Men hvilke navnetrender kommer nå og vil gjøre seg gjeldene de nærmeste årene? Utne har spådd ni navnetrender. Les dem i artikkelen under:


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: