Matheo, Matteo og andre skrivemåter av navnet med eo til slutt tilsvarer navnet vi kjenner som Matteus fra Bibelen. Det én av de tolv disiplene, og han blir regnet som forfatteren av Matteus-evangeliet. Mathias og Mattias, som er mer vanlige navn i Norge, er navn på den nye apostelen som kom til da Judas ble skiftet ut. Navnene har samme hebraiske opphav, men har alltid vært forskjellige i Bibelen i norsk og eldre språk. Matheo betyr gave fra Gud.

Publisert: 4. april 2018

Så populært er Matheo:
I 2017 var Matheo på 28. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Matheo på 23. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Matheo i Norge og andre land:

Bruken av navnene på disse to apostlene deler Vest-Europa sammen med Sør- og Nord-Amerika i to. Både det romesk-katolske området og engelskspråklige retninger av kristendommen, inkludert Amerika, har helst brukt varianter av navnet Matteus. Det er navn som Mathieu på fransk, Mateo på spansk, Matteo på italiensk og Matthew på engelsk. Den tyske og nordiske navnebruken har bygd på en tradisjon med Mattias, med navn som Mathias, Mattis, Mads og Mats. Grunnen til navnebruken i Tyskland var at en mente apostelen var gravlagt i Trier i Tyskland.

Bruken av Mateo-varianene for barn i Norge er ganske ny, med at flere av formene kom inn fra 2003. Særlig skrivemåten Matheo begynte å skyte fart fra 2009, og har holdt seg rundt 23.—29. plass i årene 2012–2017, med 23. plass i 2016, som det beste.

Forma Matheo ser ikke ut til å være lånt med den skrivemåten fra verken Sverige eller USA, som vil ellers får mye innlån fra. Heller ikke fra Danmark eller England. Den største bruken i andre land er Frankrike og Tyskland. Siden skrivemåten i Norge skiller seg fra vanlig bruk i mange andre land, kan den ha blitt til med at foreldre har hørt navnet og så brukt stavemåter de kjenner fra lignende navn som Mathias og Mathea. Skrivemåten er lik den vanlige i Frankrike, der navnet har vært mye brukt. Der er dette også en fremmed stavemåte, og det kan være påvirket av stavemåter i andre navn.

I Frankrike var Matheo på 1. plass i årene 2004–2006, med bratt stigning før det, og bratt fall etter det.

I Tyskland var Mattheo og Matteo til sammen på 31. plass i 2016, og på vei opp.

I Sverige er forma Matteo vanligst av lignende former, 41. plass i 2017, og det kom inn blant 100 på topp i 2012, med 100. plass. Altså kom bruken av en variant av navnet i Sverige senere i gang og er svakere enn i Norge. Bruken i Danmark kom også senere i gang og er mye svakere enn i Norge. Der fordeler bruken seg likt mellom Matheo og Mateo, og formen Matteo er lite brukt.

I USA kom Mateo og Matteo inn blant de tusen vanligste i andre halvdelen av 1990-årene, og det mest brukte Mateo var i 2013  på 85. plass. I 2016 var Mateo er på 59. og Matteo på 168. plass, begge på vei opp. Dersom de ble slått sammen i 2016, ville det blitt 37. plass. Altså også i USA er bruken også svakere enn i Norge.

I England og Wales er ikke noen av navneformene med -eo inne blant hundre på topp de siste hundre årene.

Derfor fungerer Matheo godt nå:

Grunnen til at Matheo, uansett skrivemåte, har slått an i Norge, har nok mye å gjøre med at det har lyder som foreldre liker, og da særlig med to vokaler inntil hverandre og at det begynner med Ma-. Guttenavn som begynner med Ma- har stått sterkt i Norge siden 1990-årene, som i Martin, Marius, Markus, Magnus og Mathias.

Dessuten har utviklingen for Matheo steget omtrent likt som jentenavnet Mathea, som har ligget rundt fem år før Matheo i bruken, men som ikke har nådd så høyt.

Varianter av Matheo:

Matteo, Mateo, Mattheo, Mathias, Mateus, Matheus, Matthew, Mathieu, Mats og Mads.

Mass er en eldre norsk dialektform av navnet.

Slik uttales Matheo:

Ma-TE-o, med trykk på te.

Navn i samme sjanger som Matheo:
Evangelister og disipler som Mathias, Markus, Lukas, Johannes, Peter og Simon.

Ellers navn mye bruk på romanske språk, som André, Feliks, René og Rafael/Raphael.

Du kjenner Matheo fra:
Mathéo er en kjent polsk rapper. Det er flere fotballspillere ved navn Matteo.

Jentevariant av Matheo:

Matea, Mathea, Mattea

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelLudvig
Neste artikkelMikkel
DEL