Elias betyr Gud er Gud, eller mer nøyaktig Gud er Jahve. Jahve var jødenes navn på Gud i Det gamle testamentet.

Publisert: 30. januar 2018

Så populært er Elias:
I 2017 var Elias på 9. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Elias på 12. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Elias i Norge og andre land:

Elias var vanlig i Norge fram til 1800-tallet, men sank i bruk på 1880-tallet. Elias var nesten ikke i bruk i Norge på 1900-tallet, men fikk en kraftig vekst på 1990-tallet. Navnet hadde en topp tidlig på 2000-tallet, og sank noe før det igjen klatret. Elias var i 2017 inne i topp ti.

Elias har vært i topp ti i Sverige siden 2005, men andreplass som beste plassering i 2009. Siden har navnet gått sakte nedover listen, og var på 8. plass i 2016. Formen Elijah er imidlertid på vei opp.

I Danmark har Elias vært i topp 20 siden 2009, men har foreløpig ikke kommet inn i topp ti. Første halvår i 2017 var Elias på 13. plass i Danmark første halvår i 2017.

Elias var på førsteplass i Tyskland i 2016, og var blant topp fem i 2014 og 2015. Navnet har vært i topp ti siden 2006.

I England og USA er det formen Elijah som er vanlig. I 2016 var Elijah på 9. plass i USA, og mellom 40. og 50. plass i England i både 2015 og 2016. Formen Elias er også i bruk i USA, og var i 2016 på 93. plass, på vei opp.

Derfor fungerer Elias godt nå:

Elias passer godt nå av mange årsaker. Navnet har god tradisjon i Norge, men har vært lite brukt på 1900-tallet. Elias er vanlig i mange land rundt oss, slik at foreldre vil legge merke til navnet flere steder.

Elias har også svært mange vokaler, og konsonanten l som gir en klang foreldre i dag liker godt.

Varianter av Elias:

Elia, Eliah, Elijah, Elie, Ilja, Eliasz, Elijas, Ilyas, Ilias

Navnet Elias har mange ulike former fra språk til språk. På fransk er det Elie, italiensk Elia, russisk Ilja (Илья), polsk Eliasz, litauisk Elijas, og Elijah på engelsk. Navnet har også muslimsk tradisjon, og vi ser det for eksempel som Ilyas og Ilias.

Skrivemåten Elijah uten -s på engelsk bygger på den hebraiske formen av navnet, altså slik navnet var da Det gamle testamentet ble skrevet. Siden 1985 har Elias også vært skrevet uten –s i norske bibler, og så som Elia. De er flere navn som da ble endret slik i norske bibler, som fra Tobias, Sakarias og Jeremias til Tobia, Sakarja og Jeremia. Fortsatt er det nok navnene med -s til slutt som blir brukt for barn. For Mathias har de holdt på s-en i Bibelen på norsk, der det er skrevet Mattias. Mange av disse navnene blir skrevet uten -s på mange språk, og vi ser mange i Norge har navnene skrevet uten s-en. Det er helst fordi de har fått navnet i et annet land.

Slik uttales Elias:

El-i-as

Elias blir uttalt med trykk på i-en, etter mønster fra andre land. Eldre uttale i deler av Norge har vært med trykk på e (eljas). Skrivemåten Eljas finnes også i noen tilfeller fram til tidlig på 1900-tallet, men sjelden senere.

Navn i samme sjanger som Elias:
Delen el, som betyr Gud, finner vi i mange navn i Bibelen. Andre slike navn er blant annet Michael, Daniel, Samuel, Nathanael, Emanuel, Gabriel, Raphael/Rafael, Emmanuel ogElisabeth. Mange navn i tillegg til Elias som har -ias til slutt, er Mathias, Tobias, Sakarias og Jeremias.

I mange navn fins heller rester av gudsnavnet Jahve først. Da ser vi det oftest som Jo som første delen av navn i Bibelen. Navnet Joel er forresten satt sammen av de samme hebraiske ordene som Elias, men i motsatt rekkefølge. Jahve fins altså som ias i Elias og som Jo i Joel. Og el er Gud begge steder. Andre navn i tillegg til Joel med Jo for Jahve først er Johannes, Jonathan, Joakim, Josef og Josva. Det siste er vel mest kjent som guttenavn i dag i det engelske navnet Joshua. Førstedelen av navnet Jesus er også rest fra gudsnavnet Jahve.

Jonas har ikke noe med Gud å gjøre, men er også hebraisk og betyr due.

Du kjenner Elias fra:
Mange forbinder nok Elias med den animerte båten Elias fra filmer og barne-tv.

Jentevariant av Elias:

Eliasine

Eliasine ble noe brukt som jentevariant av Elias tidligere, men sjelden.

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelIsak
Neste artikkelNår mor og baby har forskjellig RhD-blodtype
DEL