Oda

Oda

Oda

Det er naturlig å tro at Oda og Otto har samme opphav, men det har de ikke. Første del av navnene betyr riktignok eiendom. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 10684 Sist oppdatert 14.02.19
Oda er et tysk navn som betyr rikdom. Oda er opprinnelig kjæleform og kortform av tyske navn som begynner på Ot og Od, som Otilie og Odilie. Både Oda og fullformene har opphav i et tysk ord for odel og betyr arvegods.

Så populært er Oda:

6804 personer har dette navnet.
I 2023 var Oda på 74. plass i Topp 792 jentenavn 2023.
I 2022 var Oda på 50. plass i Topp 504 jentenavn 2022.

Bruk av navnet Oda i Norge og andre land:

Oda var litt brukt i Norge rundt år 1900, men har lite eldre norsk tradisjon. Kjæleformen Oda av lengre navn har derimot vært noe brukt tidligere. For eksempel het maleren Oda Krogh, som var aktiv fra cirka 1900 og utover, egentlig Othilia. I folketellingen i 1900 var det knapt 30 ved navn Oda i Norge, og 10 år senere hadde antallet kun økt til 60. Det er også sannsynlig at noen av disse ikke egentlig var fornavn, men kjælenavn.

Oda kom mer i bruk fra tidlig på 1980-tallet, og steg raskt fra rundt 1985 til rundt 1997. Romanen «Oda!» (1983) av Ketil Bjørnstad kan ha bidratt til spredningen av navnet. Etter 1997 har bruken av Oda sunket svakt.

Oda ser ut til å være svakt på vei nedover i Norge nå. I 2018 fikk 149 barn navnet, og det var på 39. plass.

I Sverige har bruken av Oda vært ubetydelig både historisk sett og nå. Det finnes om lag 170 ved navn Oda i befolkningen nå, og de fleste er barn.

I Danmark var Oda litt brukt tidlig på 1900-tallet, men var etter det stort sett ute av bruk fram til 1990. I 2017 ble det født 16 barn ved navn Oda i Danmark, og det er det høyeste tallet på siste tiårene.

I Tyskland er Oda et gammelt navn som stort sett er ute av bruk. Dagens form er Ute, og har samme opphav som Oda.

I USA var Oda så vidt inne i topp 1000 noen år tidlig på 1900-tallet. Nordmenn som hadde utvandret til USA kan stå for mye av denne bruken.

Derfor fungerer Oda godt nå:

Navnet Oda ser ut til å stå sterkt nå fordi det blir oppfattet å ha gammel tradisjon i Norge. Da er det nok også mye snakk om bruk som kjælenavn. Flere nav som har vært i bruk de siste årene har også sterke kulturelle tilknytninger. Slik som Hedda kan være inspirert av Ibsen, kan Oda være inspirert av maleren Oda Krogh. Nyere bruk skyldes lite sannsynlig inspirasjon fra andre land. Oda passer også godt inn i navnetrenden nå hvor mange liker korte navn som er rike på vokaler og som slutter på -a.

Varianter av Oda:

Mathilie, Odelia, Odetta, Odette, Odile, Odilia, Otelia, Otelie, Othelia, Othelie, Othilde, Othilia, Othilie, Otilia, Otilie, Otilje, Ottilie, Tilia, Tilja, Tilje, Tillia, Ute

Slik uttales Oda

OO-da, med trykk på o-en

Navn i samme sjanger som Oda

Aelheid, Albert, Alf, Alice, Alise, Alma, Benjamin, Britt, Edle, Elise, Emma, Erlend, Ernst, Gjertrud, Hedvig, Ida, Ingvild, Janne, Jens, Karen, Karoline, Lena, Ludvig, Magnhild, Marie, Mathilde, Mia, Odile, Othilie, Otilia, Otilie, Otto, Sigurd, Sigvart, Synnøve, Torbjørn, Wilhelm

Du kjenner Oda fra:

Maleren Oda (Othilia) Krogh, romanen «Oda!» (1983) av Ketil Bjørnstad, ekstremværet «Oda» i 2006.

Guttevariant(er) av Oda:

Otto

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Oldemorsnavn
Tyske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 792 jentenavn 2023
Topp 504 jentenavn 2022
Topp 710 jentenavn 2021
Topp 50 jentenavn 2020
Topp 742 jentenavn 2020
Topp 50 jentenavn 2019
Topp 50 jentenavn 2018
Topp 50 jentenavn 2017
Topp 50 jentenavn 2016
Topp 50 jentenavn 2015
Topp 50 jentenavn 2014
Topp 40 jentenavn 2013
Topp 40 jentenavn 2012
Topp 40 jentenavn 2011
Topp 40 jentenavn 2010

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler om navn: