Oda er et tysk navn som betyr rikdom. Oda er opprinnelig kjæleform og kortform av tyske navn som begynner på Ot og Od, som Otilie og Odilie. Både Oda og fullformene har opphav i et tysk ord for odel og betyr arvegods.

Sist oppdatert: 14. februar 2019

Så populært er Oda:

6396 personer har dette navnet.
Kilde: SSBI 2018 var Oda på 39. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

I 2017 var Oda på 38. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

I 2016 var Oda på 34. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Bruk av navnet Oda i Norge og andre land:

Oda var litt brukt i Norge rundt år 1900, men har lite eldre norsk tradisjon. Kjæleformen Oda av lengre navn har derimot vært noe brukt tidligere. For eksempel het maleren Oda Krogh, som var aktiv fra cirka 1900 og utover, egentlig Othilia. I folketellingen i 1900 var det knapt 30 ved navn Oda i Norge, og 10 år senere hadde antallet kun økt til 60. Det er også sannsynlig at noen av disse ikke egentlig var fornavn, men kjælenavn.

Oda kom mer i bruk fra tidlig på 1980-tallet, og steg raskt fra rundt 1985 til rundt 1997. Romanen «Oda!» (1983) av Ketil Bjørnstad kan ha bidratt til spredningen av navnet. Etter 1997 har bruken av Oda sunket svakt.

Oda ser ut til å være svakt på vei nedover i Norge nå. I 2018 fikk 149 barn navnet, og det var på 39. plass.

I Sverige har bruken av Oda vært ubetydelig både historisk sett og nå. Det finnes om lag 170 ved navn Oda i befolkningen nå, og de fleste er barn.

I Danmark var Oda litt brukt tidlig på 1900-tallet, men var etter det stort sett ute av bruk fram til 1990. I 2017 ble det født 16 barn ved navn Oda i Danmark, og det er det høyeste tallet på siste tiårene.

I Tyskland er Oda et gammelt navn som stort sett er ute av bruk. Dagens form er Ute, og har samme opphav som Oda.

I USA var Oda så vidt inne i topp 1000 noen år tidlig på 1900-tallet. Nordmenn som hadde utvandret til USA kan stå for mye av denne bruken.

Derfor fungerer Oda godt nå:

Navnet Oda ser ut til å stå sterkt nå fordi det blir oppfattet å ha gammel tradisjon i Norge. Da er det nok også mye snakk om bruk som kjælenavn. Flere nav som har vært i bruk de siste årene har også sterke kulturelle tilknytninger. Slik som Hedda kan være inspirert av Ibsen, kan Oda være inspirert av maleren Oda Krogh. Nyere bruk skyldes lite sannsynlig inspirasjon fra andre land. Oda passer også godt inn i navnetrenden nå hvor mange liker korte navn som er rike på vokaler og som slutter på -a.

Varianter av Oda:

Odelia, Odette, Odile, Otelia, Otelie, Othelia, Othelie, Othilia, Othilie, Otilia, Otilie, Otilje, Tilia, Tilja, Tilje, Ute

Slik uttales Oda

OO-da, med trykk på o-en

Navn i samme sjanger som Oda

Aelheid, Albert, Alf, Alice, Alise, Alma, Benjamin, Britt, Edle, Elise, Emma, Erlend, Ernst, Gjertrud, Hedvig, Ida, Ingvild, Janne, Jens, Karen, Karoline, Lena, Ludvig, Magnhild, Marie, Mathilde, Mia, Odile, Othilie, Otilia, Otilie, Otto, Sigurd, Sigvart, Synnøve, Torbjørn, Wilhelm

Du kjenner Oda fra:

Maleren Oda (Othilia) Krogh, romanen «Oda!» (1983) av Ketil Bjørnstad, ekstremværet «Oda» i 2006.

Guttevariant(er) av Oda:

Otto

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn med myke stoppkonsonanter (b, d, g)
Navn som begynner på en vokal
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Tyske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)
Topp 50 jentenavn 2020
Topp 742 jentenavn 2020
Topp 50 jentenavn 2019
Topp 50 jentenavn 2018
Topp 50 jentenavn 2017
Topp 50 jentenavn 2016
Topp 50 jentenavn 2015
Topp 50 jentenavn 2014
Topp 40 jentenavn 2013
Topp 40 jentenavn 2012
Topp 40 jentenavn 2011
Topp 40 jentenavn 2010

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMarie
Neste artikkelElise
DEL