Lucas er et gammelt gresk navn og betyr mann fra Lucania (område sør i Italia). Det finnes tre andre mulige betydninger – hellig skog (latin), lys (gresk) og ulv (gresk). Lukas er også kjent fra Bibelen som forfatter av Lukas-evangeliet.

Publisert: 23. januar 2018   -   Oppdatert: 24. januar 2019

Så populært er Lucas:

I 2018 var Lucas på 1. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2017 var Lucas på 2. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Lucas på 3. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Lucas i Norge og andre land:

Lucas har vært brukt i store deler av verden, og er kjent i Norge fra 1100-tallet, men har vært lite brukt fram til rundt år 2000.

Lucas lå på førsteplass i Norge i årene 2008-2012, og igjen i 2018. I 2018 fikk 419 navnet Lucas/Lukas. Skrivemåten Lucas er litt vanlige enn Lukas for barn som blir født nå. Det skyldes nok internasjonal påvirkning.

Lucas er også i topp 10 i Sverige og Danmark. I første halvår i 2018 var Lucas på 3. plass i Danmark.

I Tyskland var Lucas på topp 10 fra midten av 1990-tallet og fram til 2014. I England lå Lucas rundt 20. plass i 2010, og er nå på vei ned. I USA lå navnet på 15. plass i 2016, og er kanskje på vei opp. Det er altså i Skandinavia at Lucas er mye brukt nå, så noen amerikansk påvirkning er lite sannsynlig.

På engelsk er varianten Luke i bruk. I USA er Luke på vei opp fra 30. plass, og i England på vei ned (Luke var på 10. plass i England på 1990-tallet).

I Tyskland har varianten Luka vært på topp 10 de siste ti årene, og har tatt over for Lukas.

Et tegn på at Lucas/Lukas har vært lite brukt i Norge før, er at få heter Lukassen eller Lukkassen til etternavn.

Derfor fungerer Lucas godt nå:

Bruken av Lucas i Norge skyldes nok først og fremst en bibelsk navnebølge i Europa og USA. Tradisjonen i Norge er så svak at den antakelig har hatt lite å si.

Lucas er kort og har flere vokaler, samt den stemte konsonanten L som er populær nå.

Varianter av Lucas:

Lukas, Luke, Luka, Luca, Lukkas, Luckas, Luccas, Luce, Luc, Lukasz, Luukas

Skrivemåtene Lukkas, Luckas og Luccas har også vært brukt i Norge, men vi har nesten ingen Luke eller Luce. Variantene Luka og Luca er også litt brukt i Norge.

Fransk form av Lucas er Luc, polsk variant er Lukasz og finsk variant er Luukas.

Slik uttales Lucas:

Luu-kas eller Lukkas

Tidligere ble lukes oftest uttalt med kort u i Norge. Nå er det vanlig med lang u. Årsaken til endring i uttale skyldes nok i stor grad internasjonal påvirkning og ønske om å unngå gammel folkelig uttale. Vi ser et lignende skifte for navnene Emil, Elias og Johan.

Navn i samme sjanger som Lucas:

Noah, Andreas, Isak og Filip

Du kjenner Lucas fra:

Lucas er først og fremst kjent fra Bibelen, på norsk i formen Lukas.

Jentevariant av Lucas:

Luka

Luka er brukt som jentenavn i noen andre land, og også litt i Norge.

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelWilliam
Neste artikkelAksel
DEL