Edel er kortform av tyske navn som betynner på Edel- og Adel-. Disse navnedelene betyr edel. Delen fins blant annet i navnet Adelheid, der -heid betyr skjønnhet. Ganske mange navn har opphav i Adelheid, slik som Alice, Ada og Heidi. Siden bruken av Edel blant annet ble mye brukt på en tid da det engelske Ethel ble mye brukt i mange land, kan også Ethel være opphav til bruken av Edel i Norge på denne tiden. Ethel er kortform av engelske navn med ledd som også betyr edel, og er språklig i slekt med tysk.

Sist oppdatert: 13. juni 2019

Så populært er Edel:

2125 personer har dette navnet.
Kilde: SSB

Bruk av navnet Edel i Norge og andre land:

Edel ble noe brukt fra 1600-tallet til 1900-tallet, og mest brukt i 1890-årene og i første halvdelen av 1900-tallet. Edel hadde plasser på 60-tallet i alle 5-årsperiodene mellom 1910 og 1929, med 61. plass for perioden 1915 til 1919 som det beste. Den eldre bruken fram til midt på 1800-tallet var inspirert fra tysk, mens den senere fra sent på 1800-tallet også kan være inspirert fra engelsk, slik navneinspirasjon nådde Norge på alle disse tidene.

Edel har vært litt på vei opp siden 1990-tallet, men har svinget litt opp og ned. De siste 10 årene har mellom 7 og 16 barn i året fått navnet Edel. I 2018 var antallet 16.

Edel er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Edel godt nå:

Edel blir brukt på 2000-tallet fordi det både er blant navn med tradisjon fra 1700-1800-tallet og fra tidlig på 1900-tallet. Dessuten har Edel den tydelig stemte konsonanten l, og d som også er stemt. Det er et navn med mye stemt klang. Alt dette liker mange foreldre på 2000-tallet.

Vi kan regne med at Edel vil ligge på nivået fra 2017 og 2018 til tidlig i 2020-årene.

Varianter av Edel:

Ada, Adele, Adelen, Adelheid, Alice, Alida, Alis, Alisa, Alise, Allis, Edle, Ethel, Heidi, Tale

Slik uttales Edel

EE-del

Navn i samme sjanger som Edel

Aashild, Ada, Alma, Anne-Lise, Grethe, June, Kajus, Karol, Katinka, Kjerstin, Kristiane, Lene, Lisbeth, Liss, Marit, Martha, Njål, Rikke, Sivert, Steinar, Vera, Werner, Åsmund

Du kjenner Edel fra:

Politiker Edel-Marie Haukland, skøyteløper Edel Therese Høiseth

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn som begynner på en vokal
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Tyske navn
Vanlige navn (brukt av over 1000 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelEdit
Neste artikkelEdda
DEL