I Norge blir navnet skrevet både Lovise og Louise. Lovise er en norsk skrivemåte for Louise. Louise er et fransk navn. Det er jentevariant av Louis, som er fransk form av tyske Ludwig. Ludwig, i Norge skrevet Ludvig og Ludvik, betyr berømt og wig/vig betyr kamp.

Publisert: 8. februar 2019

Så populært er Louise:

I 2018 var Louise/Lovise på 83. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Louise var ikke blant de 50 mest populære navnene gitt til jenter i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Louise i Norge og andre land:

Lovise og Louise var særlig brukt mye i andre halvdelen av 1800-tallet, og bruken sank fra rundt 1880 til navnet var nesten uten av bruk fra sent i 1930-årene. Skrivemåten Lovise var dobbelt så mye brukt som Louise i den tidligere bruken.

Bruken av begge navneformene økte igjen fra 1970-årene, foreløpig fram til og med 2015. Etter det har bruken vært litt lavere. I denne runden fra sent på 1900-tallet er formen Louise klart mest brukt. Forskjellen var liten før tusenårsskiftet, men etter det har mer enn dobbelt så mange fått Louise som Lovise hvert år.

I 2018 var Louise på 83. plass med 74 fødte, fordelt på 58 Louise og 16 Lovise. Louisa har også vært litt brukt, særlig etter rundt 2010, med 12 fødte i 2018.

Varianter av navnet Louise var mye brukt både i Sverige, Danmark og USA rundt år 1900, helst Lovisa i Sverige. Da varianter av navnet kom mer i bruk igjen i Skandinavia fra rundt 1980, var bruken i nabolandene våre mye høyere enn i Norge fram mot tusenårsskiftet. Bruken av Louise gikk nedover i Danmark og Sverige frå 1990-tallet, mens den har økt i Norge fram mot 2015. I USA har varianter av navnet knapt vært brukt like før og samtidig med den nye skandinaviske bruken.

I Sverige var Louise mye brukt på 1980- og 1990-tallet, blant annet med 37. plass i 1998 da bruken var på vei ned. Navnet var siste gangen blant de 100 vanligste i 2007. Navneformen Louise blir normalt uttalt lovIIs, med trykk å i-en og ute uttale av e-en, i Sverige, altså som skrivemåte Lovis.

I Sverige blir også nære de variantene Lovisa, Lovis og Lova som brukt nå når vi nærmer oss 2020-tallet. Fra sent på 1900-tallet, da Louise gikk ned, økte Lovisa, som var på sist beste med 30. plass i 2006. Det var på 71. plass i 2018. Lovis er noe brukt i Sverige, med 98. plass i 2018 etter å ha vært innom blant de 100 siden 2014. Navnet Lova, som er en variant av Lovisa, var på 44. plass i 2018. Lova har vært på omtrent samme nivå siden 2003.

I Danmark var Louise mye brukt på 1980- og 1990-tallet, med 1. plass i 1985, og 2. og 3. plasser fram til og med 1993, og synkende bruk etter det. I 2018 ble det født 15 jenter med navnet. Formen Lovise har 1 til 2 fødte noen av årene siden 1985.

I USA har Louise vært blant de 1000 vanligste gjennom 1900-tallet de fleste årene fram til og med 1991. Det kom tilbake frå 2016, og var på 805. plass i 2017. Louisa gikk var med på listen til og med 1969 og kom tilbake i 2014, og hadde 752. plass i 2017.

I England og Wales var Louise på 501. plass i 2017. Varianten Louisa var på 333. plass og Elouise på 861. plass.

Derfor fungerer Louise godt nå:

Louise ser ut til å ha vært populært i Norge siden sent på 1900-tallet på grunn av norsk tradisjon, navn på en norsk prinsesse (Märtha Louise), lyder i navnet, og inspirasjon fra Sverige og Danmark. Mest sannsynlig har det virket sammen.

Siden navnet kom i bruk omtrent samtidig i de tre landene, har tradisjon i hvert av landene sannsynligvis vært viktig. Navnet hadde vært ute av bruk i mange tiår og var klart for en ny generasjon.

Viktig for den første stigningen kan navnet til prinsesse Märtha Louise ha vært. De første fem årene etter hennes fødsel kan vi se at navnet får et raskt løft, og særlig for skrivemåten Louise.

Skrivemåten Louise i Norge kan i tillegg også tyde på inspirasjon fra våre naboland, der Louise var den vanlige formen.

Enda en grunn til at formen Louise ble valgt, kan være at noen oppfattet Louise som en finere og internasjonal form som dessuten er lett å assosiere til kongelige, mens Lovise var en folkelig norsk form. Vi har ellers sett eksempler på at foreldre ønsker å velge andre skrivemåter eller uttaler av navn enn det som var i bruk blant folk flest rundt år 1900 og før, for eksempel uttalen av Emil, Johan og Marie, og skrivemåter med ch, th og x.

Louise har rikt med vokaler og dessutan den klart stemte konsonanten l. Det er lydtrekk som foreldre har likt godt siden rundt tusenårsskiftet.

Varianter av Louise:

Louise, Lovisa, Love, Lova, Lollo, Lolo

Slik uttales Louise:

Lu-II-se, med trykk på i-en, som blir uttalt lang.

Lo-VII-se, med trykk på i-en, som blir uttalt lang.

Lo-VIIS, med trykk på i-en, med uten at e-en til slutt blir uttalt. Dette er fransk uttale, som blir brukt i mange land, blant annet vanlig i Sverige. Uttalen uten e blir også noe brukt i Norge.

Navn i samme sjanger som Louise:
Charlotte, Henriette, Maud, André, Helén, Renée

Du kjenner Louise fra:

Prinsesse Märtha Louse, skuespiller Louise Ford, sanger Louise Redknapp

Guttevariant av Louise:

Ludvig, Ludvik, Ludwig, Louis

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelRonja
Neste artikkelHelena
DEL