Elliot har blitt til på fransk som kjæleform av det franske guttenavnet Ellie, som var gammel fransk variant av Elias. Dette skjedde rundt år 1000. Elias betyr Gud er Gud, eller mer nøyaktig Gud er Jahve. Jahve var jødenes navn på Gud i Det gamle testamentet. Endingen -ot betyr liten og har opphavlig blitt brukt i kjælenavn. Litt forenklet betyr Elliot liten gud.

Publisert: 6. mars 2019

Så populært er Elliot:

Elliot/Elliott var ikke i topp 100 i 2018 og heller ikke i topp 50 i 2017 eller 2016.

Elliot var imidlertid på 15. plass i Danmark i første halvår i 2018 og på 23. plass i Sverige i 2018.

Bruk av navnet Elliot i Norge og andre land:

Elliot og varianter av navnet er kjent som fornavn i Norge fra før 1800, men det er særlig etter midten av 1800-tallet og til tidlig på 1900-tallet det var brukt i eldre tider. Formen Eliot er det vanligste i de skriftlige kildene. Bruken av Eliot og lignende i Norge var da og nå mest sannsynlig påvirkning fra engelsk. I 1910 var det rundt 800 med navnet, klart flest Eliot, i 1865 bare 15. Sørlige Hedmark og nordlige Nordland var mest representert begge disse årene. Svært få fikk varianter av navnet mellom 1910 og 1985.

Elliot, som er den vanligste skrivemåten i Norge nå, kom litt i bruk fra midten av 1980-tallet og økte raskt fra rundt år 2000 til rundt 2014. I 2014 fikk 71 barn navnet, fordelt på 66 Elliot og 5 Elliott. Siden har bruken holdt seg mellom 40 og 70 per år for begge skrivemåtene samlet. I 2018 var antallet nede i 47, men det kan ha vært en tilfeldig nedtur bare dette ene året. Da fikk 43 barn skrivemåten Elliot og 4 skrivemåten Elliott.

Varianter av navnet er også brukt for kvinner og som etternavn. Per 01.01.19 het 8 kvinner Elliot, og 45 personer het Elliott til etternavn.

Varianter av navnet har svært liten tradisjon i Skandinavia, men har vært brukt i engelskspråklige områder fra 1800-tallet. Etter tusenårsskiftet har bruken økt sterkt i Sverige og Danmark, og lå i 2018 få plasser unna ti på topp. I USA og i England og Wales har også bruken økt mye de siste årene, men ligger et langt stykke under Sverige og Danmark.

I Skandinavia, også utenfor Norge, har Elliot ubetydelig eldre tradisjon. Det vesle som er, er helst med skrivemåten Eliot rundt år 1900.

I Sverige økte bruken av Elliot raskt fra sent på 1990-tallet og fram til 2006, med 58 fødte i 1998 og 441 fødte i 2006. Siden det har bruken holdt seg omtrent like høyt. Bruken falt noe fra 2017 til 2018, men det kan komme av at navn ofte går litt ned og opp. Formen Elliot er klart mest brukt. Formen Elliott har siden rundt tusenårsskiftet hatt rundt en tidel så mange fødte som for Elliot de fleste årene. Noen få har også fått skrivemåtene Eliot og Ellioth siden tidlig på 2000-tallet. Elliot og andre skrivemåter var til sammen på 23. plass i 2018 (467 fødte)) og 13. plass i 2017 (544 fødte).

I Danmark kom Elliot i bruk rundt tusenårsskiftet, og har hele tiden hatt mindre bruk enn i Sverige, men mer enn i Norge. Også i Danmark har varianten Elliott på 2000-tallet blitt gitt til mye færre enn Elliot. Bruken av alle variantene samlet økte særlig fra rundt 2005. I 2017 var variantene samlet på 17. plass, i alt 305 med alle ulike skrivemåter. Med 15. plass i første halvår 2018, ser vi at Elliot, noe hjulpet av variantene, fortsatt kan se ut til å stige.

I England og Wales har både Elliot og Elliott vært mye brukt på 2000-tallet, begge omtrent like mye, og særlig etter 2010. I 2017 var Elliot på 69. plass og Elliott på 80. plass. Samlet ville de ikke nådd så høyt som i Sverige og Danmark, men ville nådd høyere opp enn i USA.

Bruken av navnet i USA, også med sammenslåtte skrivemåten er lavere enn i Sverige, Danmark, og også i England og Wales. I USA har formen Elliot vært blant de 1000 vanligste det meste av 1900- og 2000-tallet. Bruken har økt siden rundt år 2000, og i 2017 var Elliot på 161. plass.

På 1900-tallet har formen Elliott blitt brukt litt bedre enn Elliot. Det økte også fra rundt år 2000, og lå på 160. plass i 2017. Med 2421 Elliott og 2416 Elliot, til sammen 4837, hadde de et tall som samla kunne gitt 79. plass, men topplisten for USA gjelder ikke sammenslåtte skrivemåter navn.

Elliot kom i bruk som fornavn utenfor Frankrike fra 1700-1800-tallet. På den tiden renger en helst med at foreldre har blitt inspirert av etternavnet, slik det også skjedde med mange etternavn som fornavn fra 1700-tallet og senere i Europa og USA. Det har altså vært en rundgang fra fornavn til etternavn og igjen som fornavn.

Derfor fungerer Elliot godt nå:

Navnet er ganske lite brukt i Norge foreløpig. Men den beskjedne økningen vi har sett til nå kommer nok både av bruken i USA og i Skandinavia.

Dessuten har navnet lyder som norske foreldre liker, med to vokaler inntil hverandre i «io» og den godt stemte konsonanten l. Vi ser også at foreldre både i Norge og våre nære naboland liker navn som begynner med El- nå etter 2010, slike som Elias, Elena, Eline, Elise, Ella, Ellie og Ellinor.

En viktig grunn til at Elliot ikke når høyt opp i Norge, i alle fall ikke foreløpig, er mest sannsynlig at foreldre er forsiktige med å velge navn som ikke har tradisjon og er kjente fra før. Kanskje de også er usikre på uttalen, der den engelske uttalen som de nok ofte hører, passer dårlig med hvordan det vil være naturlig å uttale det på norsk.

Varianter av Elliot:

Elliott, Eliot og Ellioth, Eliott, Elias, Elijah, Ilyas

Slik uttales Elliot:

ELL-jått, med trykk på e-en, som har kort uttale. Dette vil være naturlig på norsk.

ELL-i-ått, med trykk på e-en, som har kort uttale. I-en uttalt for seg.

EL-i-et, med trykk på e-en er vanlig engelskspråklig uttale.

Navn i samme sjanger som Elliot:

Liam, Oliver, Ellie, Ellinor, Olivia, Charlotte, Margot, Annette, Jeanette, Henriette

Du kjenner Elliot fra:

Skuespillere Elliot Fletcher og Elliott Gould, sangere Elliott Smith og Missy Elliott, karakteren Elliot Alderson i tv-serien Mr. Robot, karakteren Eliot Garfield i tv-serien Gossip Girl, musiker Eliot Sumner

Jentevariant av Elliot:

Elliot

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelCaspian
Neste artikkelYusuf
DEL