Navnet Ulrik kommer fra gammelt tysk. Ul- betyr arvegods og tilsvarer ordet odel på norsk. Delen -rik betyr mektig, og er samme ordet som vi ellers kjenner som rik.

Publisert: 4. april 2018   -   Oppdatert: 20. februar 2019

Så populært er Ulrik:
I 2018 var Ulrik på 38. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2017 var Ulrik på 42. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

I 2016 var Ulrik på 43. plass over de mest populære navnene gitt til gutter.

Bruk av navnet Ulrik i Norge og andre land:

Ulrik var det noen få av i Norge på 1600-tallet, men det var særlig på 1700- og 1800-tallet at navnet ble brukt. Ulrik har vært lite bruk på 1900-tallet, men kom tilbake i bruk fra rundt 1985, og har steget jevnt siden.

Ulrik kom inn blant 20 på topp for Bergen fra 2012 (11. plass i 2012 og 5. plass i 2013), og kan knyttes til fjellet Ulriken i Bergen. Andre deler av landet kom etter i årene som fulgte.

Navnet kom i bruk i Norge fra sent i 1980-årene da navnet i Danmark var dalende etter en god periode i 1970-årene. På toppen i 1970-årene ble det født rundt 200 nye barn ved navn Ulrik i Danmark årlig. Navnet lå mellom 40. og 50. plass. Nå er Ulrik nesten ikke i bruk i Danmark. Ulrik ser altså ut til å være hjulpet av fram av ønsket om å velge navn fra norsk tradisjon og inspirasjon fra nabolandet Danmark.

Ulrik var på 42. plass i Norge i 2017 og øker raskt fra år til år. Vi ser det kanskje ikke blant 10 på topp snart. Men med den farten navnet nå har oppover, kan det godt hende vi se det blant de 20 vanligste på begynnelsen av 2020-tallet. I 2018 fikk 182 barn navnet Ulrik, og det var på 38. plass.

Ulrik er ikke med blant hundre på topp i Sverige eller England de siste tiårene, og det er heller ikke blant tusen på topp i USA.

Derfor fungerer Ulrik godt nå:

Ulrik har tradisjon i Norge, er kort og har konsonanten k som er på vei inn nå. Ulrik er altså et navn som passer i tiden.

Varianter av Ulrik:

Ulrich, Uldrik, Ulric, Olrik, Ulrich, Ulrik, Ullrich, Ulderico, Ulrikas, Ulrikh

Slik uttales Ulrik:

ULL-rik, med trykk på ull og kort u-lyd. Kort i-lyd i rik.

Navn i samme sjanger som Ulrik:
Henrik, Fredrik, Didrik, Bernt, Bernhard, Jørgen, Herman, Hermann, Engelbrekt, Ingebrikt, Lambrikt, Gerhard, Gjert, Ludvik, Ludvig, Eilert, Evert, Tønnes, Teis, Johan, Hans

Andre navn som slutter på -rik er Fredrik, Henrik, Didrik og Erik.

Du kjenner Ulrik fra:
Lars Ulrich fra Metallica.

Ulriken i Bergen er også et berømt landemerke.

Jentevariant av Ulrik:

Ulrike, Ulrika, Ulla, Ulderica, Ulrika

Rikke er kortform av Ulrik (av andre navn også).

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMikkel
Neste artikkelJonas
DEL