Navnet Vilja kan ha blitt til på flere nåter. På tysk er Wilja en kjæleform og kortform av navn som begynner med Wil, for eksempel Wilhelmine og Wilhelm. På finsk er betydningen rikdom og korn. Norske foreldre forbinder nok navnet med ordet vilje. Navnebruken kan også være inspirert at det engelske guttenavnet og kjælenavnet Will eller jentenavnet Willa.

Sist oppdatert: 12. februar 2019

Så populært er Vilja:

998 personer har dette navnet.
I 2018 var Vilja på 61. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Vilja var ikke blant de 50 mest populære navnene gitt til jenter i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Vilja i Norge og andre land:

Vilja har ikke gammel tradisjon i Norge. I folketellingen i 1910 var det bare to som het Vilja. I folketellingene i 1865 og 1801 var det ingen.

Vilja ble lite brukt før rundt år 2000. I årene 1999 til 2002 ble det født rundt 10 barn som fikk navnet Vilja hvert år. Fra 2003 begynte navnet å øke noe i bruk. I 2017 ble det født 82 barn som fikk navnet Vilja. Det var dobbelt så mange som i 2009. I 2017 manglet navnet 30 navnebærere på å nå opp i topp 50, men med økningen navnet har hatt, er det ikke usannsynlig at navnet vil nå høyere opp. I 2018 var Vilja på 61. plass. 99 barn fikk navnet Vilja det året og navnet var bare 20 navnebærere unna topp 50. Det er imidlertid lite sannsynlig at navnet når så mye høyere enn plasseringer rundt 50. plass de neste årene.

Navnet Vilja er lite brukt i andre land. Det er helst i Finland, og litt i Sverige, Danmark og Tyskland at navnet også brukes. I Finland har Vilja vært på vei oppover siden 1980-tallet, og de siste årene har det blitt født nesten dobbelt så mange ved navn Vilja i Finland som i Norge (landene har ganske likt innbyggertall slik at tallene lett kan sammenlignes).

I Sverige og Danmark har Vilja vært i bruk i vel 10 år, altså litt kortere enn i Norge.

I USA har ikke Vilja vært i topp 1000 siden listene begynte å lages i 1900. Derimot har navnet Willa økt kraftig siden 2011 (983. plass). I 2017 var Willa på 454. plass i USA.

Derfor fungerer Vilja godt nå:

Vilja passer først og fremst nå fordi navnet har de populære konsonantene v, j og l. Navnet ender dessuten på -a, som er vanlig for populære jentenavn for tiden. At foreldre har positive assosiasjoner til ordet vilje kan også telle. Man kan også regne med at bruken i Norge er inspirert av andre land.

Varianter av Vilja:

Vilje

Slik uttales Vilja

VILL-ja, med trykk på i-en.

Navn i samme sjanger som Vilja

Adriana, Aida, Alicia, Alida, Allan, Andrew, Anneli, Bastian, Beathe, Bernhard, Birte, Birthe, Bo, Brynjar, Christel, Daniela, Darius, Ebba, Edgar, Elna, Elvira, Emine, Paulina, Susan, Susann, Syver, Tage, Terese, Ulla, Veline, Venke, Vilhelm, Vilma, Wilhelmine, William, Willy, Wilma

Guttevariant(er) av Vilja:

Viljar

Relaterte lister:

Navn som inneholder populære konsonanter
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Topp 742 jentenavn 2020

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?