Ve er et navn fra gammel nordisk gudelære (mytologi), og var navnet på en av guden Odins brødre. Det betyr prest. Ve er også et vietnamesisk navn, brukt både som for- og etternavn. Dessuten er Ve, og varianten Vee, norsk etternavn med opphav i flere gårdsnavn som betyr hellig sted (fra før-kristen tid). Ve- som del av fornavn ellers betyr hellig eller hellig sted.

Sist oppdatert: 15. juni 2020

Så populært er Ve:

Bruk av navnet Ve i Norge og andre land:

Ve er foreløpig ikke synlig i norske fornavnsstatistikker, som bare viser bruk for minst 4 personer.

Ved inngangen til 2020 var det 5 gutter/menn både i Sverige og Danmark, 1 på Island og minst 2 i Finland ved navn Ve. I tillegg var det noen få kvinner med navnet Ve i de samme nordiske landene unntatt Island. I Norge har 38 Ve som etternavn, og 171 Vee.

Derfor fungerer Ve godt nå:

Ve er et navn i gammel nordisk mytologi. Det kan passe å bruke Ve nå fordi mange foreldre ønsket å hente slike navn. Den norske navneloven forbyr som hovedregel etternavn som nye fornavn. Slike navn kan likevel bli godtatt som fornavn i Norge dersom de er i bruk i et visst omfang («tradisjon») som fornavn for samme kjønn i andre land. Det er oppfylt for Ve. Dessuten blir i hovedsak mytologiske navn godkjent som fornavn selv om de er i bruk som etternavn.

Slik uttales Ve

VEE

Navn i samme sjanger som Ve

Ae, Ain, Ale, Amil, Anje, Arie, Asen, Avat, Aza, Bell, Bon, Ch, Cung, Dena, Disa, Eddi, Eimy, Elny, Eniz, Esha, Fan, Gad, Gino, Gøte, Hein, Herbjørg, Hon, Ieda, Inam, Ingejerd, Isan, Jad, Jila, Jovo, Jøte, Kaha, Magni, Omine, Semund, Styrk, Toralv, Tyge, Vier, Ømbjørg, Øyolv

Du kjenner Ve fra:

Ve i gammel nordisk mytologi, der Ve og Vilje var brødre til guden Odin.

Relaterte lister:

Korte navn (4 eller færre bokstaver)
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å
Sjeldne navn (færre enn 10 personer)

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelTorkel
Neste artikkelSigvald
DEL