Hermine er kvinnelig variant av Herman. Herman er et tysk navn og betyr hær og mann.

Publisert: 12. februar 2019

Så populært er Hermine:

I 2018 var Hermine på 90. plass over de mest populære navnene gitt til jenter.

Hermine var ikke blant de 50 mest populære navnene gitt til jenter i 2017 eller 2016.

Bruk av navnet Hermine i Norge og andre land:

Hermine var litt brukt på 1800-tallet. I 1865 var det rundt 100 og i 1910 rundt 220 samlet for variantene Hermine og Hermina, der bare noen få het Hermina.

Hermine kom mer i bruk fra rundt år 2000, og steg raskt opp til rundt 50 fødte i 2006. Siden 2010 har bruken variert mellom 60 og 100 fødte. Foreløpig ble det født flest ved navn Hermine i 2012. I 2018 var Hermine på 90. plass med 68 fødte.

Varianten Hermina er også så vidt i bruk. Ved inngangen til 2019 var det 9 med Hermina som første eller eneste fornavn i hele befolkningen.

Hermine er ubetydelig brukt i andre land, også siden tusenårsskiftet. Grunnen til at bruken i Norge skiller seg fra andre land de siste årene, kan sannsynligvis være at Hermine er brukt i de norske oversettelsene av Harry Potter, men ikke for andre språk.

I Sverige har Hermine hatt flere enn 10 fødte bare i 2016, da 11 barn fikk navnet. Ved inngangen til 2019 var det 165 med Hermine og 32 med Hermina som tiltalenavn i Sverige, og ikke spesielt stor andel for barn.

I Danmark, har det vært født mellom 0 og 2 ved navn Hermine i året siden 2007. Ved inngangen til til 2019 fantes de 12 med navnet i Danmark.

I USA var Hermine inne i topp 1000 noen av årene mellom 1902 og 1917, og har ellers ikke vært på de listene. På originalspråket engelsk heter Hermine Grang Hermione Granger, men Hermione har ikke vært i topp 1000 i USA noen gang siden 1900.

Hermione var på 513. plass i England og Wales i 2017.

Derfor fungerer Hermine godt nå:

Hermine er sannsynligvis populært dels fordi det passer med gamle navneformer, fordi det har klanger som passer i tiden, og fordi er det kjent gjennom bøker og filmer om Harry Potter.

Navnet Hermine kan dels ha støtte i norsk tradisjon, men det kan også ha støtte i bare å ligne gamle navn som var satt sammen av fornavn pluss ine-ending. Dessuten har navnet de sterkt klingende konsonantene m og n som er godt likt siden rundt tusenårsskiftet, og ine-endingen som har vært populær siden slutten av 1900-tallet.

Varianter av Hermine:

Hermana, Hermanna, Hermina, Hermanda, Hermandine, Harmiken, Hermiken, Hermike

Slik uttales Hermine:

hærr-MI-ne, med trykk på i-en, som blir uttalt lang.

Navn i samme sjanger som Hermine:
Henrikke, Fredrikke, Frederikke, Vibeke, Dyveke, Wenche, Gjertrud, Adelheid, Heidi, Ludvig, Didrik, Henrik, Fredrik, Gerhard, Gjert

Du kjenner Hermine fra:

Karakteren Hermine i de norske oversettelsene av Harry Potter

Guttevariant av Hermine:

Herman, Hermann, Hermand, Armann, Ermanno

Kilde: Navneforsker Ivar Utne

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMadelen
Neste artikkelIsabella
DEL