Babyverden plussTopp 100 navn for 100 år siden

Topp 100 navn for 100 år siden

Av Maren Eriksen 3240 Sist oppdatert 14.03.24
Siden navn blir populære igjen etter rundt 100 år, bør topp 100-listen fra 1924 være det beste stedet å finne navn til babyer født i 2024. Navneforsker gir deg tips om hvilke navn du bør velge om du vil være forut for trendene når du gir navn til ditt barn.

– Den viktigste grunnen til at det ofte går rundt 100 år før navn blir populære igjen er at navnene gjerne oppleves som «opptatt» av en annen generasjon. At de hentes fram igjen etter rundt 100 år skyldes at mange ønsker å velge navn med gammel tradisjon i slekten, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Han legger til at navn man finner rundt 100 år tilbake i slekten også får drahjelp når disse navnene samtidig er populære i andre land.

– Eksempler på slike navn kan være Agnes, Jenny, Lilly, Ella, Jakob, Oskar, Aksel og Anton, sier Utne.

Navnetoppen fra 1924 er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og er basert på andel av fødte med navnet. De fleste navnene i listen er kjente for de fleste, men for ordens skyld har vi delt dem inn i tre kategorier. Den første er «populære i 1924 og populære nå» (basert på tall fra 2023), den andre er «populære i 1924 og i bruk til barn nå» (gitt til minst 4 barn i 2023), og den tredje er «populære i 1924 og ikke populære foreløpig» (gitt til færre enn 4 og kanskje ingen barn i 2023).

Her er et utvalg av navn i de tre kategoriene:

Populære i 1924 og populære nå

Her er navn som enten har kommet tilbake i navnetoppen nå nylig fordi det er rundt 100 år siden sist de var på topp, eller navn som har holdt seg mye i bruk over lang tid. I denne kategorien er det klar overvekt av guttenavn. Det kan altså se ut til at vi velger mer tradisjonelt til guttene.

Jentenavn: Solveig, Anna, Ingrid, Astrid, Anne, Liv, Ingeborg, Marie, Eva og Agnes.

Guttenavn: Olav, Einar, Ole, Sverre, Johan, Nils, Bjørn, Johannes, Lars og Sigurd.

– Noen navn er på siden av navnetrender og går aldri helt ut av bruk. Anna, Anne, Marie, Johanne, Hanna, Helene, Olav, Ole, Ola, Lars, Kristian og Erik er slike, sier Utne.

Populære i 1924 og i bruk til barn nå

Dette er navn som var ute av topp 100 i 2023, men på topp 100-listen. Her er det stor variasjon i bruken, men alle ble gitt til minst 4 barn i 2023. I denne kategorien er det litt flere guttenavn enn jentenavn.

Jentenavn: Ruth, Inger, Else, Kari, Randi, Margit, Marit, Aase, Ragnhild og Karen.

Guttenavn: Arne, Odd, Kåre, Hans, Rolf, Gunnar, Per, Leif, Knut og Bjarne.

Populære i 1924 og ikke i bruk til barn nå

Dette er navn som ble gitt til færre enn 4 eller ingen barn i 2023, men som var på topplisten i 1924. Noen av navnene er gitt til minst 4 barn de siste årene, men ikke i 2023, mens andre ikke har vært gitt på mange år. I denne kategorien er det klar overvekt av jentenavn.

Jentenavn: Gerd, Aslaug, Gunvor, Gudrun, Bjørg, Reidun, Mary, Borghild, Hjørdis og Magnhild.

Guttenavn: Harry, Oddvar, Ottar, Kaare, Thorleif, Arnold, Torleif, Øivind, Ingvald og Aage.

– Mange av navnene i denne kategorien er navn som var mye brukt både i 1924 og fram til etter midten av 1900-tallet. Dette er navn vi forbinder med eldre generasjoner nå, og trolig grunnen til at de ikke blir valgt særlig foreløpig. Det er navn som Inger, Kari, Marit, Kirsten, Karin, Berit, Eli, Margrethe, Arne, Kåre, Per og Jan, sier Utne.

Navnene navneforskeren tror vil ta av

Da vi spurte navneforsker Utne om hvilke navn fra 1924-listen han har mest tro på at kan gjøre det godt framover, delte han svaret i to.

– De første som kommer, regner jeg med at er korte navn med to vokaler og tre eller færre konsonanter. Mange slike har allerede kommet tilbake, og andre vi snart vil se flere barn med er for eksempel Else, Elsa, Åse, Aase, Edel, Ragna, Dagny, Erling, Arvid, Peder og Roald, sier Utne.

Mange navn med slike trekk er allerede populære nå – som Anna, Agnes, Signe, Klara, Jenny, Lilly, Ella, Nora, Olav, Ole, Ola, Oskar, Jakob og Aksel.

Ser han lenger fram tror han at vi vil gjøre slik foreldre blant annet i Sverige og Tyskland gjør nå.

– Trenden med korte navn med bare én stavelse kommer trolig mer og mer, og da kan tiden være inne for navn som Rut, Ruth, Bjørn, Finn, Jens, Nils, Leif og Knut. En del av dem er allerede i bruk. Kanskje kommer Gerd og Bjørg også, sier Utne.

Navn som trolig lar vente på seg

Vil du virkelig være foran trendene kan det være lurt å velge navn som få andre foreldre vurderer til sine barn. Det kan være flere årsaker til det.

– Navn med mye overvekt av konsonanter ser vi svært lite av foreløpig. Det samme gjelder navn som er satt sammen av to lett synlige deler, som Aslaug, Gunvor, Gudrun, Borghild, Hjørdis, Alfhild, Svanhild, Målfrid, Kjellaug, Torbjørg, Valborg, Oddlaug, Thorleif, Torleif, Ingvald, Kolbjørn, Sigmund, Torstein og Ragnvald, sier Utne.

Foreldre ser også ut til å være litt skeptiske til navn som inneholder vokalene o, u, ø, å og konsonanten g.

– Disse vokalene kan virke litt mørkere enn for eksempel e og i. Navn med slike mørke vokaler og konsonanten g er for eksempel Olga, Tordis, Hildur, Ågot, Valborg, Olaug og Oddlaug, sier Utne.

Er det navn som ikke vil bli trendy igjen?

Det er fort gjort å tro at noen av navnene i listen vil bli glemt og ikke brukt igjen. Men det tror ikke Utne.

– Jeg tror alle kan komme i bruk igjen, bare de får tid på seg. Det kommer nok en tid for gamle lange norske navn, som Målfrid og Oddmund også, sier han.

Topp 100 jentenavn i 1924:

1. Solveig
2. Ruth
3. Gerd
4. Anna
5. Ingrid
6. Inger
7. Else
8. Astrid
9. Aslaug
10. Anne
11. Kari
12. Randi
13. Gunvor
14. Liv
15. Gudrun
15. Margit
15. Marit
18. Bjørg
19. Ingeborg
20. Reidun
21. Mary
22. Marie
23. Eva
24. Aase
24. Borghild
26. Ragnhild
27. Agnes
28. Karen
29. Elsa
30. Signe
31. Hjørdis
32. Edith
32. Ellen
34. Magnhild
35. Sigrid
36. Klara
36. Olga
38. Helga
39. Kirsten
40. Karin
41. Jenny
42. Synnøve
43. Åse
44. Aud
45. Ester
46. Lilly
47. Olaug
48. Berit
49. Erna
50. Irene
50. Martha
52. Anny
53. Tordis
54. Ingebjørg
55. Ella
56. Dagny
57. Johanne
58. Hildur
59. Jorunn
59. Ragna
61. Borgny
62. Gunhild
63. Alfhild
64. Kristine
65. Inga
66. Lillian
67. Asbjørg
67. Esther
67. Margot
70. Petra
71. Edel
71. Rigmor
73. Haldis
74. Svanhild
75. Birgit
75. Hanna
77. Gerda
78. Bodil
78. Johanna
80. Eli
80. Evelyn
80. Målfrid
83. Judith
84. Helene
85. Grethe
86. Kjellaug
87. Asta
88. Dagmar
89. Torbjørg
90. Nora
91. Henny
92. Valborg
93. Bergljot
94. Nelly
95. Oddny
96. Ågot
97. Elisabeth
97. Marta
99. Oddlaug
100. Margrethe


Topp 100 guttenavn i 1924:

1. Arne
2. Odd
3. Kåre
4. Olav
5. Hans
6. Rolf
7. Gunnar
8. Per
9. Leif
10. Knut
11. Einar
12. Ole
13. Sverre
14. Johan
15. Bjarne
16. John
17. Erling
18. Kjell
19. Alf
19. Reidar
21. Harald
22. Nils
23. Ivar
24. Karl
25. Trygve
26. Bjørn
27. Johannes
28. Asbjørn
29. Egil
30. Lars
31. Sigurd
32. Arvid
33. Finn
34. Kristian
35. Helge
36. Peder
36. Ragnar
38. Jens
39. Magne
40. Birger
41. Olaf
42. Erik
43. Henry
44. Harry
45. Håkon
46. Oddvar
47. Anders
48. Jan
49. Ola
50. Martin
51. Thor
52. Magnus
53. Paul
54. Jon
55. Arthur
56. Willy
57. Torbjørn
58. Ottar
59. Georg
60. Tor
61. Kaare
61. Thorleif
63. Alfred
64. Oskar
65. Otto
66. Andreas
66. Petter
68. Anton
69. Jørgen
70. Frank
70. Jakob
72. Karsten
73. Arnold
74. Svein
74. Torleif
76. Øivind
77. Sigmund
78. Halvor
79. Ingvald
80. Aage
81. Thorbjørn
82. Magnar
82. Oddmund
84. Henrik
84. Roald
86. Eivind
87. Edvin
88. Aksel
88. Gustav
90. Dagfinn
90. Jarle
92. Åge
93. Arnfinn
93. Kolbjørn
93. Tore
96. Ingolf
96. Ragnvald
96. Torstein
99. Ove
100. Ingvar
100. Konrad

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: