De aller fleste skadene som skjer i barnehagen er små og ufarlige, men likevel kan det være greit å vite hva man bør gjøre dersom ulykken er ute.

Sist oppdatert: 5. august 2019

Barn er aktive, og i løpet av en dag med lek og moro i barnehagen kan det hende de små kommer hjem med småskader, som et blåmerke på armen eller et skrubbsår på kneet.

Slike ufarlige småskader, som enkelt kan håndteres av de barnehageansatte på stedet, er også de klart mest vanlige, og kun to prosent av skadene som oppstår i barnehagen krever medisinsk oppfølging. Det fremgår av en undersøkelse gjort av Kunnskapsdepartementet i 2012.

Når mer alvorlige skader oppstår, er det imidlertid viktig at barnehagen melder fra, også til forsikringsselskapet.

– Foreldrene skal ikke trenge å gjøre noe. Det er de barnehageansatte som normalt gir oss beskjed om skaden, og så sender vi en bekreftelse til foreldrene på at den er registrert. Barnehagen ringer selvsagt også foreldrene dersom det er snakk om en alvorlig skade, hvor de har måttet tilkalle medisinsk personell, sier Ivar Martinsen, som er fagsjef for saker som gjelder ulykkesforsikring hos Gjensidige.

Bestill barneforsikring her!

Tannskader mest vanlig
Martinsen sier de fleste skadene som blir meldt inn er tannskader. Disse skadene er viktig å registrere tidlig, fordi de kan få konsekvenser senere.

– Heldigvis er det kun de færreste tannskadene som utvikler seg til noe mer alvorlig.

Men dersom barnet skader en melketann, så kan det oppstå skader på underforliggende tann som ikke vil vises før mange år senere. I verste fall må tannen kanskje trekkes og erstattes med implantat, og det kan fort bli kostbart, sier han og fortsetter:

– Men dersom skaden er registrert, og barnet senere får problemer, så vil Gjensidige dekke behandlingsutgifter som er utført innen utgangen av det kalenderåret barnet fyller 22 år.

Martinsen legger til at det ikke bare er tannskader som bør meldes til forsikringsselskapet.

– Alle skader som er så alvorlig at man har oppsøkt lege, bør meldes selskapet, sier han.

Ikke nok med forsikring gjennom barnehagen

Barn i norske barnehager har automatisk en ulykkesforsikring som dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og behandlingsutgifter i opptil to år etter en ulykke. Dette er imidlertid ikke nok, ifølge Martinsen.

– Man bør også ha en barneforsikring som gir dekning for sykdom og uførhet, ettersom sykdom rammer oftere enn ulykker. En barneforsikring vil, i tillegg til å dekke medisinsk invaliditet  etter en ulykkeshendelse, også gi erstatning ved for eksempel økt pleie- og omsorgsbehov, dagpenger ved sykehusopphold og ombygging av bolig. Så jeg vil anbefale alle foreldre å snakke med forsikringsselskapet sitt om barneforsikring , avslutter Martinsen.

Bestill barneforsikring her!

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelNår barn lever med vold i hjemmet
Neste artikkelBarnesolkremer dårligst ut i test!
DEL