BabySikkerhet og førstehjelpKan barn sitte i forsetet?

Kan barn sitte i forsetet?

I nyere biler er forsetet "friskmeldt". Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 63908
Tidligere ble foreldre frarådet å ha barna i forsetet. Ekspertene har snudd, men med visse forbehold. Barn under 140 cm kan dermed sitte i forsetet i nyere biler når airbagen er slått av. Barna skal naturligvis være riktig sikret i bilstol – bakovervendt så lenge som mulig (gjerne lenger enn 4 år) og deretter i beltestol.

Det har skjedd mye på bilfronten siden professor Inggard Lereim, mannen bak loven om trafikksikkerhet for barn, for rundt 30 år siden strammet inn regelverket og hevdet at barn ikke hadde noe å gjøre i forsetet på bilen. Lereim, som er professor innen både kirurgi og ortopedi, mener fortsatt at alt tyder på at baksetet er sikrest.

– Som lege har jeg behandlet et meget stort antall pasienter som er skadet i trafikkulykker gjennom årene, men det viktigste jeg har gjort var å få på plass den loven. Før var det mange og store skader på barn etter ulykker i bil, sier han.

Selv om han er enig i at barn nå trygt kan sitte i forsetet i nyere biler, synes han at foreldre bør sikre barna i baksetet – hvis de kan.

– Jeg har på nytt gjennomgått informasjonen om både kliniske forskningsmessige resultater fra flere europeiske land. Alle peker på at baksetet som regel er tryggest, også for barn, sier Lereim.

Han sier at det først og fremst er ved kraftige frontkollisjoner, gjerne med faste elementer som trær og bergvegg, at baksetet er tryggest.

Forsetet friskmeldt – i nyere biler

Men nå er forsetet i nyere biler endelig friskmeldt for barn.

– Ja, hvis du har en nyere bil og airbagen er avslått, kan barnet sitte sikret i barnestol i forsetet, sier seniorrådgiver Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Årsaken er at det har vært mer fokus hos bilprodusentene på å forbedre sikkerheten i forsetet den siste tiden.

– Nyere biler er utviklet slik at de ivaretar passasjeren foran på en bedre måte ved en kollisjon nå, sier Knutli.

Overlege Tor Einar Calisch på Barne- og nyfødtintensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål er enig med Knutli. Han regnes som en av de fremste på bilsikring av barn i Norge.

– Ja, nyere biler med gode resultater fra nøytral sikkerhetstest kan gi like god sikkerhet i forsetet. I disse bilene er det forsvarlig å la barn sitte korrekt festet i forsetet når airbagen er avslått, sier Lereim.

Han tar imidlertid noen forbehold.

– En rekke små nyere biler har kort avstand fra front til kupé. En del el-biler er også små og har mindre masse foran som kan fange opp kraft og derved beskytte mot inntrykking av fremme del av kupeen. Dermed blir det vanskelig å si at forsetet er trygt i slike biler, sier Lereim.

Alle tre anbefaler å kontakte bilforhandler hvis man er usikker på hvordan det er i egen bil.

Barn under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr (barnestol) som er riktig i forhold til barnets vekt (og høyde).

Lytt til Calisch snakke om bilsikring i Babyverdens podcast

Airbagen må kobles ut

Det viktigste kriteriet for å kunne ha barn i bilstol i forsetet, er at airbagen er koblet ut.

– Det er et livsviktig kriterium, sier Calisch.

– I noen biler er det en manuell bryter for å deaktivere airbagen, men i andre biler må man oppsøke merkeverksted for å få hjelp, sier Knutli.

Er forsetet like trygt som baksetet?

Spørsmålet viser seg å ikke være så enkelt å svare på, for det avhenger av flere faktorer: Hvor gammel bilen er, hvor stor bilen er, og typen kollisjon man skal sikre seg mot.

– I utgangspunktet er forsetet like trygt som baksetet i nyere biler. Men i midten bak er man selvfølgelig lengst unna alle inntrengninger. Men det er jo vanskelig å vite hva slags ulykke man får, sier Knutli.

Lereim forteller at norsk ulykkesforskning viser at midt i baksetet er 40 prosent sikrere enn på sidene.

– Men er det flere enn ett barn i bilen må jo noen sitte på de andre plassene også, sier han.

Alder kan også spille en rolle.

– Større barn tåler selvfølgelig mer i et sammenstøt, men det er ikke noen garanti. Det man vet sikkert er at man er bedre rustet så lenge man er riktig sikret i bil, sier Knutli.


Fordeler og ulemper å ha barnet i forsetet

Det kan være praktisk å ha barnet nært seg i forsetet når man er alene med barnet i bilen.

– Med små barn kan det være lettere å holde kontakt med dem når de er urolige hvis de sitter i forsetet. Men på den andre siden kan man jo også bli uoppmerksom av å ha barnet så nært, sier Knutli.

Calisch poengterer at baksetet heller ikke alltid er trygt.

– Bagasje må være godt sikret også i bagasjerommet. Dette er særlig viktig for baksetepassasjerene. Dagens moderne bakseterygger er ofte delt i både to og tre, og tåler ikke tung, løs bagasje fra bagasjerommet. De vil kunne knekke, og bagasje kan trenge inn over baksetepassasjerene, sier han.

Fest bilstolen riktig
Lereim og Knutli er enige om at foreldre oftere slurver med bilsikkerheten når babyen vokser ut av babybilstolen.


– Ja, det er litt varierende. Mange er flinkere med de minste. Fram til barna er fire og kan snus og settes i beltestol er monteringssvikt den vanligste årsaken til skader. Opp mot 15 prosent fester bilstolene feil i bilen, sier Lereim.

Han sier at foreldre trygt kan snu barn over fire år uten dårlig samvittighet så lenge barnet festes forskriftsmessig i beltestol. Men selv om beltestoler ofte er enklere å montere, er det også her flere mulige feilskjær.

– Mange fester hodestøtten på beltestolen for lavt. Støtten skal være så høyt oppe at den er godt over midten på barnets hode. Årsaken er at kroppen til barnet løfter seg ved en kollisjon bakfra, og da skal hodestøtten ta imot. Er hodestøtten festet for lavt, vil barnets hode kunne velte over kanten, forklarer han.

Han påpeker at det samme gjelder hodestøtten for voksne. Den skal være justert høyt nok for å ta imot ved en kollisjon.

Vær obs på belteføringen
Den andre feilen er hvordan bilbeltet ligger på barnets kropp. Mange barn sitter litt urolig i bilen og bilbeltet kan bli for slapt. I tillegg kan beltet legge seg for høyt opp på magen eller feil over skulderen.

– De skadene vi ser på barn etter trafikkulykker skyldes ofte at selen har vært feil plassert. Det er fort gjort at barna kommer seg litt utenfor selen. Hvis bukdelen av selen blir for slapp kan den gli opp til den bløte delen av magen og gi skader ved et uhell, forklarer han.

Kompiskjøring
Lereim er også bekymret for hvordan bilsikring ikke alltid står i høysetet ved kjøring av flere barn til eller fra en aktivitet.

– Det er utfordrende med kompiskjøring som til og fra trening. Vi har sett en rekke tilfeller med utilstrekkelig sikring. Noen ganger har det vært både fire og fem barn i baksetet, og det sier seg selv at ikke alle er forsvarlig sikret. Med dagens kunnskap om bilsikkerhet skal man ikke gjøre sånt, sier han.

Tre tips som øker sikkerheten for små passasjerer

Knutli, Lereim og Calisch trekker fram tre råd de håper alle foreldre følger:

1. Barnet skal være forsvarlig sikret i bilen. I bakovervendt bilstol så lenge som mulig (gjerne lenger enn 4 år), og så i forovervendt beltestol så lenge som mulig. (Minst til barnet er 135 cm og/eller 36 kilo)

2. Beltene skal alltid sitte stramt og nært inntil kroppen. Det gjelder både når barnet bruker fempunktsele og for eldre barn og voksne som bruker bilens belter. Pass ekstra godt på at belteføringen er riktig i beltestoler.

3. Unngå løs bagasje i kupéen. Alt som kan fly avgårde inni bilen ved en kollisjon utgjør en risiko. Pakk bort det du kan, og sikre det du kan, også i bagasjerommet.

Barn blir drept og skadd i trafikken

Nullvisjonen om at ingen barn skal miste livet i trafikken har blitt virkelighet enkelte år, men er dessverre ikke vanlig. I 2022 var det 2 barn i aldersgruppen 0-15 år som omkom i trafikken. Begge var i aldersgruppen 6-15 år. 20 barn ble hardt skadd. Blant de hardt skadde var 2 barn i alderen 0–5 år, og 18 i alderen 6–15 år. Samlet ble 29 barn i alderen 0–5 år og 218 barn i alderen 6–15 år skadd.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: