Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den månaden barnet blir født. Retten til barnehageplass står i barnehageloven § 12 a.

Kilde: Regjeringen.no