Merete Sand har tre barn, og alle ble født med bilyd på hjertet.
– Hos de aller fleste er bilyder helt uskyldige, og forsvinner av seg selv, sier overlege Kåre E. Danielsen.

Sist oppdatert: 7. April 2015

– Med eldstemann, Sebastian, merket legene bilyden på den første kontrollen på sykehuset. Han ble sjekket igjen to dager senere, og da var lyden borte, forteller Merete Sand.

Fikk undersøkelse med ultralyd
Men da Sebastian var noen måneder gammel, var bilyden tilbake. Da ble han undersøkt med ultralyd, som viste at alt var i orden.

Også hos lillebror Kristoffer ble det oppdaget bilyd på hjertet da legene tok den første undersøkelsen på barsel.
– Da vi kom tilbake til ny undersøkelse dag tre, og bilyden ikke var borte, ble vi sendt til ultralydundersøkelse. Det var så lite, at legen nesten ikke forsto hvorfor Kristoffer skulle undersøkes nærmere. Men det hadde kanskje med storebrors historie å gjøre. Heller ikke hos Kristoffer fant de noe galt, sier Merete.

Les også: 
Den første sjekken

Hjertets fantastiske utvikling

Dette er fysiologisk bilyd:

- Opptrer i perioder hos de fleste små barn
- Bilyden medfører ingen symptomer eller plager, men høres oftere når barnet har anstrengt seg eller har feber.
- Bilyden er systolisk. Det betyr at lyden dannes mellom første og andre hjertetone. Lyden oppstår i den fasen der blodet pumpes ut i hovedpulsåren eller lungepulsåren. Lyden høres best når barnet ligger i ryggleie.
- Det er ikke noe galt med hjertet.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Veldig vanlig at barn har fysiologisk bilyd
Overlege Kåre E. Danielsen ved barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet Sykehus i Kristiansand sier at så mange som 30 til 50 prosent av alle barn i perioder kan ha såkalt fysiologisk bilyd på hjertet.

– Fysiologisk bilyd er det samme som normal bilyd, og er helt uskyldig. Et godt bilde for å illustrere dette, er hvis du tapper vann av en kran. Noen ganger hører du kanskje lyd eller merker at det er litt virvler i vannet. Det kommer av turbulens i væskestrømmen. Slik kan det være når blodet skal pumpes ut i de store årene i kroppen. Dette er som oftest helt ufarlig, og ikke noe en kan eller trenger å gjøre noe med, sier Danielsen.

Oppdages ofte i forbindelse med sykdom
Ofte oppdages bilyden tilfeldig på helsestasjonen eller når barnet er sykt, og for eksempel kommer på legevakten med feber. Legen lytter på barnet, og kan høre bilyd.

– I de aller fleste tilfellene kan legen avgjøre om det er en normal bilyd ved å lytte på hjertet. Er legen i tvil, kan det være aktuelt å gjøre en ultralydundersøkelse av hjertet, sier Danielsen.

Les også: 
Når er barnet for sykt til å gå i barnehagen?

– Lillebror kommer til å dø!

Barnets utvikling - måned for måned

Forekomst:

- Sannsynligheten for hjertesykdom blant barn med bilyd er lav.
- Hyppigheten av medfødt hjertefeil blant levendefødte er omtrent 1 prosent. Minst 80 prosent oppdages i første leveår, de fleste av disse diagnostiseres mens barnet er nyfødt.
 - Vanligvis kan legen fastslå om det er en normal bilyd bare ved å lytte på hjertet. De godarta eller normale bilydene har et særpreg som oftest er lett å gjenkjenne. Men i enkelte unntakstilfeller kan det være tvil, og i slike situasjoner vil barnet bli henvist til spesialist i hjertesykdommer eller barnesykdommer.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Må skille mellom nyfødte og eldre barn
Han understreker at det er viktig å skille mellom bilyd hos barn i den første levemåneden, og bilyd som blir oppdaget senere. Dersom bilyden blir oppdaget på barselavdelingen, må det avklares tidlig hva som er årsaken.

– Hvis barnet får påvist bilyd under opphold på barselavdelingen, undersøkes vanligvis hjertet med ultralyd før hjemreise. Uskyldig bilyd hos nyfødte går ofte over etter bare noen dager, fordi det er store forandringer i blodstrømmene i første leveuke. Men det er viktig at det avklares at det ikke er en medfødt hjertefeil, sier Danielsen.

Vanlig godt opp i barnealder
Det er også veldig vanlig å oppdage bilyd senere i barnealder, og barnet kan gjerne være både fem, seks og sju år gammelt.
– Men dersom du ikke merker noen tegn til at barnet har problemer med hjertet, som for eksempel at det blir blått rundt leppene, eller klarer mindre enn andre jevnaldrende, er det som regel helt uskyldig, sier Danielsen. Han legger til at bilyden gjerne kan være der helt til opp i tenårene.

– Foreldre blir ofte veldig bekymret når de får høre at barnet har bilyd på hjertet. Vi vet at det i 99 prosent av tilfellene er uskyldig, men undersøker likevel, sier han.

Kan ta tid fra henvisning til innkallelse
Er barnet litt større, og ikke har symptomer på hjertesykdom, kan det ta tid fra det får henvisning til det blir innkalt til undersøkelse.
– Når vi får henvist større barn som skal undersøkes for uskyldig bilyd, blir de ikke prioritert. Mange foreldre engster seg i ventetiden, som kan bli flere måneder for å få undersøkt uskyldig bilyd. Husk da at når barnet virker friskt, er bilyd nesten aldri uttrykk for medfødt hjertefeil, sier Danielsen.

Merete sammen med sønnene Sebastian (t.v.) og Kristoffer - friske og glade.Merete hadde selv bilyd som barn
Det har gått veldig fint med sønnene til Merete. Kristoffer er nå tre og et halvt år gammel, Sebastian seks. Guttene har aldri hatt noen plager, og ingen har nevnt bilyden ved senere legebesøk. Merete kan godt forstå at det kan virke skremmende å få beskjed om at legene hører noe på hjertet, men har selv et ganske avslappet forhold til det.

– Jeg har ikke vært nervøs i forhold til bilyden. Med begge to viste ultralydundersøkelsen at alt var i orden, og jeg slo meg til ro med det. Men det handler nok også om at jeg hadde hørt om fysiologisk bilyd før, siden jeg selv hadde det som barn. Jeg fikk vite det i fjerde klasse, da det kom fram at de hadde glemt å sjekke meg i første klasse, slik de hadde tenkt, sier Merete.

I august ble Merete mamma for tredje gang da hun født datteren Milla. Også Milla hadde bilyd ved fødsel, men den forsvant etter to dager.

Andre årsaker til bilyd
Kåre E. Danielsen sier at utenom fysiologisk bilyd, er det små hull i hjertet som er den hyppigste årsaken til bilyd på hjertet.
– Rundt halvparten av disse hullene lukker seg av seg selv. Men her er det snakk om medfødte hjertefeil, og barna følges da opp spesielt. Dersom hullet ikke lukkes, kan det være at en må operere, sier han. 

Hva synes du om artikkelen?