Baby– Bilyd på hjertet er oftest helt ufarlig

– Bilyd på hjertet er oftest helt ufarlig

Hvis barnet får påvist bilyd under opphold på barselavdelingen, undersøkes vanligvis hjertet med ultralyd før hjemreise. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 12195
– Hos de aller fleste er bilyder helt uskyldige, og forsvinner av seg selv, sier overlege Kåre E. Danielsen.

Overlege Kåre E. Danielsen ved barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet Sykehus i Kristiansand sier det er veldig vanlig at barn har fysiologisk bilyd. Så mange som 30 til 50 prosent av alle barn kan i perioder ha såkalt fysiologisk bilyd på hjertet.

– Fysiologisk bilyd er det samme som normal bilyd, og er helt uskyldig. Et godt bilde for å illustrere dette, er hvis du tapper vann av en kran. Noen ganger hører du kanskje lyd eller merker at det er litt virvler i vannet. Det kommer av turbulens i væskestrømmen. Slik kan det være når blodet skal pumpes ut i de store årene i kroppen. Dette er helt ufarlig, og ikke noe en kan eller trenger å gjøre noe med, sier Danielsen.

Dette er fysiologisk bilyd:
– Opptrer i perioder hos de fleste små barn
– Bilyden medfører ingen symptomer eller plager, men høres oftere når barnet har anstrengt seg eller har feber.
– Bilyden er systolisk. Det betyr at lyden dannes mellom første og andre hjertetone. Lyden oppstår i den fasen der blodet pumpes ut i hovedpulsåren eller lungepulsåren. Lyden høres best når barnet ligger i ryggleie.
– Det er ikke noe galt med hjertet.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Oppdages ofte i forbindelse med sykdom
Ofte oppdages bilyden tilfeldig på helsestasjonen eller når barnet er sykt, og for eksempel kommer på legevakten med feber. Legen lytter på barnet, og kan høre bilyd.

– I de aller fleste tilfellene kan legen avgjøre om det er en normal bilyd ved å lytte på hjertet. Er legen i tvil, kan det være aktuelt å gjøre en ultralydundersøkelse av hjertet, sier Danielsen.

Forekomst:
- Sannsynligheten for hjertesykdom blant barn med bilyd er lav.
- Hyppigheten av medfødt hjertefeil blant levendefødte er omtrent 1 prosent. Minst 80 prosent oppdages i første leveår, de fleste av disse diagnostiseres mens barnet er nyfødt.
- Vanligvis kan legen fastslå om det er en normal bilyd bare ved å lytte på hjertet. De godarta eller normale bilydene har et særpreg som oftest er lett å gjenkjenne. Men i enkelte unntakstilfeller kan det være tvil, og i slike situasjoner vil barnet bli henvist til spesialist i hjertesykdommer eller barnesykdommer.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Må skille mellom nyfødte og eldre barn
Han understreker at det er viktig å skille mellom bilyd hos barn i den første levemåneden, og bilyd som blir oppdaget senere. Dersom bilyden blir oppdaget på barselavdelingen, må det avklares tidlig hva som er årsaken.

– Hvis barnet får påvist bilyd under opphold på barselavdelingen, undersøkes vanligvis hjertet med ultralyd før hjemreise. Oftest dreier det seg om uskyldige fremmedlyder som ikke er uttrykk for medfødt hjertefeil, sier Danielsen.

Vanlig godt opp i barnealder
Det er også veldig vanlig å oppdage bilyd senere i barnealder. Danielsen sier at bilyden gjerne kan være der helt til opp i tenårene.

– Bilyder som ikke har gitt symptomer er sjelden uttrykk for at barnet har medfødt hjertefeil. Tegn på hjertefeil kan være at barnet klarer mindre fysisk enn jevnaldrende, legger dårlig på seg, svetter mer enn normalt og er tungpustet, sier Danielsen.

– Foreldre blir ofte veldig bekymret når de får høre at barnet har bilyd på hjertet. Vi vet at det i 99 prosent av tilfellene er uskyldig, men man bør få en undersøkelse hos lege og bekreftelse på at det er uskyldig, sier han.

Kan ta tid fra henvisning til innkallelse
Er barnet større, og ikke har symptomer på hjertesykdom, kan det ta tid fra det får henvisning til det blir innkalt til undersøkelse.
– Når vi får henvist barn over 1 år som skal undersøkes for uskyldig bilyd, må man regne med ventetid på opptil 26 uker før en får time på sykehus (ifølge Helsedirektoratets prioriteringsveileder – barnesykdommer). Mange foreldre engster seg i ventetiden. Husk da at når barnet virker friskt, er bilyd nesten aldri uttrykk for medfødt hjertefeil, sier Danielsen.

Andre årsaker til bilyd
Kåre E. Danielsen sier at utenom fysiologisk bilyd, er det små hull i hjertet som er den hyppigste årsaken til bilyd på hjertet.
– Rundt halvparten av de små hullene som påvises tidlig etter fødsel, lukker seg av seg selv. Men her er det snakk om medfødte hjertefeil, og barna følges da opp spesielt. Dersom hullet ikke lukkes, kan det bli aktuelt å utføre et inngrep for å lukke hullet, sier han.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: